โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ระวังสับสนกับ โรงพยาบาลสงขลา
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
Med Prince of Songkla University Logo.svg
ภูมิศาสตร์
ที่ตั้ง15 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110, ใต้, ไทย
หน่วยงาน
ประเภทโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
|โรงพยาบาลมหาราช
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บริการสุขภาพ
แผนกฉุกเฉินมี
จำนวนเตียง844[1]
ประวัติ
ชื่อเดิมโรงพยาบาลแพทยศาสตร์ ม.อ.
เปิดให้บริการ22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 (40 ปี)
ลิงก์
เว็บไซต์http://hospital.psu.ac.th

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (Songklanagarind Hospital) เป็นโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ของมหาวิทยาลัยของรัฐบาลระดับตติยภูมิขั้นสูง (Super tertiary care) แห่งแรกของภาคใต้ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อาจารย์​ นายแพทย์ กิตติพงศ์ ​เรียบร้อย​ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล​

ประวัติ[แก้]

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เริ่มก่อสร้างขึ้นในวันที่ 26 สิงหาคม 2519 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่ 27 ด้านตะวันออกของถนนกาญจนวนิช มีเนื้อที่ประมาณ 120,000 ตารางเมตร และเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานนามโรงพยาบาลว่า"โรงพยาบาลสงขลานครินทร์" มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า" SONGKLANAGARIND HOSPITAL"

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 853 เตียงให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินในสาขาต่างๆ ได้แก่ เวชปฏิบัติทั่วไป สูตินรีเวชศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด ตา หูคอจมูก จิตเวช นอกจากนี้ยังให้บริการคลินิกระงับปวดและฝังเข็ม รังสีรักษาและผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก นอกจากนี้ยังมีศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านหัวใจ มะเร็ง ทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์[แก้]

นอกจากการแบ่งแยกความเชี่ยวชาญตามสาขาต่างๆแล้ว โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้คัดเลือกสาขาวิชาที่บุคลากรของโรงพยาบาลมีความเชี่ยวชาญระดับสูงที่โรงพยาบาลมีความโดดเด่นจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพการรักษาโรคที่สลับซับซ้อนได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยตั้งความหวังไว้ว่าศูนย์ความเป็นเลิศเหล่านี้ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยในภาคใต้ได้มีโอกาสรับการรักษาที่ดีที่สุดในระดับสากลไม่จำเป็นต้องเดินทางไปรักษาต่อในส่วนกลางหรือต่างประเทศ

ศูนย์ความเป็นเลิศที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้จัดตั้งแล้ว จำนวน 6 ศูนย์ คือ

1. ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดนราธิวาสราชนครินทร์

2. สถาบันโรคทางเดินอาหารและตับ นันทนา-เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธ์

3. ศูนย์โรคมะเร็ง

4. ศูนย์อุบัติเหตุ

5. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

6. หน่วยชีวันตภิบาล

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ยังได้มีหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศทั้งหลายอีกหลายหน่วยงาน เช่นหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ งานเวชภัณฑ์กลาง เป็นต้น ซึ่งแต่ละศูนย์แห่งความเป็นเลิศเหล่านี้เป็นต้นแบบที่โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วทั้งประเทศให้ความสนใจและขอศึกษาดูงานปีละหลายสิบคณะ

หน่วยงานภายใน[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  1. http://gishealth.moph.go.th/healthmap/infoequip.php?maincode=13779&id=124628