โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บทความนี้เกี่ยวกับโรงพยาบาลในมหาสารคาม สำหรับโรงพยาบาลแห่งอื่น ดูที่ โรงพยาบาลสุทธาเวช
โรงพยาบาลสุทธาเวช
Suddhavej Hospital
TBC 2462.jpg
ชื่อย่อรพ.สุทธาเวช
ชื่อย่อ
อังกฤษ
SDVH
ประเภทโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์
ที่ตั้งเลขที่ 269 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง15 มีนาคม พ.ศ. 2556 (7 ปี)
ผู้ก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้อำ-
นวยการ
ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย
จำนวนเตียง200 เตียง[1]
แพทย์49 คน
บุคลากร224 คน
เว็บไซต์เว็บไซต์ทางการ

โรงพยาบาลสุทธาเวช (Suddhavej Hospital) เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นที่ตั้งและที่ดำเนินการเรียนการสอนให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีสถานะเป็นโรงพยาบาลของรัฐ ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรค บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข ให้แก่ประชาชนทั่วไป ให้บริการผู้มีสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิ์ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประกันสังคม ประกันชีวิต และอื่นๆ นอกจากนี้คณาจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยังปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลสุทธาเวชด้วย

ประวัติ[แก้]

โรงพยาบาลสุทธาเวช เริ่มก่อสร้างวันที่ 16 ตุลาคม 2552 แล้วเสร็จวันที่ 15 มีนาคม 2556 โดยเงินงบประมาณแผ่นดินร่วมกับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมทั้งสิ้น 279,538,600 บาท (สำหรับเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ และการปรับปรุงตกแต่งห้องพิเศษ) ได้รับความร่วมมือจากแรงศรัทธาของชาวจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียงร่วมบริจาคเพิ่มเติมจากเงินงบประมาณอาคาร ศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติเป็นชื่อในขั้นตอนของการของบประมาณและพัฒนามาเป็นโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในเวลาต่อมา

26 พฤศจิกายน 2558 โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อโรงพยาบาลว่า“สุทธาเวช” (หมายถึง โรงพยาบาลซึ่งพร้อมด้วยการแพทย์อันดีงาม) และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื่อโรงพยาบาลด้วย

หน่วยงานภายใน โรงพยาบาลสุทธาเวช[แก้]

 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ (IT)
 • งานเวชกรรมสังคม
 • คลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา
 • งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)
 • งานเวชระเบียนและสถิติ
 • งานโภชนาการ
 • ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานการพยาบาล
 • งานวิศวกรรมบริการและซ่อมบำรุง
 • งานอำนวยการ
 • งานจ่ายกลาง
 • งานประชาสัมพันธ์

คลินิกเฉพาะด้าน[แก้]

 • คลินิกตรวจโรคทั่วไป(OPD)
 • คลินิกศูนย์เลเซอร์ผิวหนังและความงาม(Skin)
 • ฉายแสงอาทิตย์เทียม
 • คลินิก หู คอ จมูก
 • คลินิกสุขภาพจิต
 • จักษุวิทยา
 • คลินิกอายุรกรรม
 • คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • ฉีดวัคซีน
 • งานทันตกรรม
 • งานกายภาพบำบัด
 • กุมารเวชกรรม
 • งานรังสีวินิจฉัย
 • งานประกันสุขภาพ
 • ศูนย์บริการทางการแพทย์ เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่)
 • ศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็ก
 • บริการตรวจสุขภาพเพื่อ ขอใบรับรองแพทย์
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check up Center)
 • งานเทคนิคการแพทย์(Lab)
 • งานเภสัชกรรม

ค่านิยมของโรงพยาบาล[แก้]

HELPS

 • H ( Hand ) = ร่วมมือร่วมใจ
 • E ( Effectiveness ) = มุ่งผลสัมฤทธิ์ยั่งยืน
 • L ( Learning & Innovation ) = เรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
 • P ( Professionalism) = มืออาชีพ
 • S ( Smart Service ) = มุ่งเน้นลูกค้าบริการเป็นเลิศ

อ้างอิง[แก้]