โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บทความนี้เกี่ยวกับโรงพยาบาลในมหาสารคาม สำหรับโรงพยาบาลแห่งอื่น ดูที่ โรงพยาบาลสุทธาเวช
โรงพยาบาลสุทธาเวช
MED MSU.svg
ภูมิศาสตร์
ที่ตั้ง79/99 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000, ตะวันออกเฉียงเหนือ, ไทย
หน่วยงาน
ประเภทโรงพยาบาลเพื่อการเรียนการสอน
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บริการสุขภาพ
แผนกฉุกเฉินมี
จำนวนเตียง112 เตียง[1]
ประวัติ
ชื่อเดิมโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์
เปิดให้บริการ1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 (17 ปี)
ลิงค์
เว็บไซต์http://med.msu.ac.th/suddhavej/

โรงพยาบาลสุทธาเวช (Suddhavej Hospital) เป็นโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ระดับตติยภูมิขั้นสูง (Super tertiary care) สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นที่ตั้งและที่ดำเนินการเรียนการสอนให้กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง (ม.เก่า)

ประวัติ[แก้]

อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสุทธาเวช

โรงพยาบาลสุทธาเวช พัฒนามาจาก ศูนย์บริการทางการแพทย์ ซึ่งดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ณ อาคารประกอบการหอพัก ระหว่างหอพักเชียงยืนและหอพักชื่นชม ภายในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549 ได้เปิดศูนย์บริการทางการแพทย์แห่งที่ 2 ณ ที่ทำการคณะแพทยศาสตร์ อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และมีแผนการพัฒนาศูนย์บริการทางการแพทย์แห่งที่ 2 เป็นโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยได้เริ่มก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกีรยติขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552 แล้วเสร็จวันที่ 15 มีนาคม 2556 ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินร่วมกับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมทั้งสิ้น 279,538,600 บาท (สำหรับเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ และการปรับปรุงตกแต่งห้องพิเศษ) และได้รับความร่วมมือจากแรงศรัทธาของชาวจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียงร่วมบริจาคเพิ่มเติมจากเงินงบประมาณอาคาร โดยใช้ชื่อในขณะนั้นว่า "ศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ" ซึ่งเป็นชื่อในขั้นตอนของการของบประมาณและในภายหลังได้พัฒนามาเป็น"โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" ในเวลาต่อมา[2]

อักษรพระนามาภิไธย ส.ธ.

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อโรงพยาบาลว่า“สุทธาเวช” หมายถึง โรงพยาบาลซึ่งพร้อมด้วยการแพทย์อันดีงาม และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื่อโรงพยาบาลด้วย[3]

โรงพยาบาลสุทธาเวช มีสถานะเป็นโรงพยาบาลของรัฐ ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรค บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข ให้แก่นิสิตนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป ให้บริการผู้มีสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิ์ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประกันสังคม ประกันชีวิต และอื่นๆ โดยโรงพยาบาลได้ผ่านการประเมินจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ให้เป็นหน่วยบริการประจำ (CUP : Contracting Unit For Primary Care) วันที่ 1 ตุลาคม 2552

ต่อมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดอาคารสุทธาเวชอณูชีวโมเลกุล (ศูนย์ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19) โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นการให้บริการห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลทางการแพทย์ที่สามารถตรวจหาเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อโรคในระดับ DNA, RNA ที่มีความรวดเร็ว และสามารถตรวจจับเชื้อไวรัสในปริมาณน้อยได้ ซึ่งมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สามารถตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)[4]

ในปี 2563 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ได้ออกประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลให้กับ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอีก 8โรงพยาบาล โดยระบุว่า ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563[5]

หน่วยงานภายใน โรงพยาบาลสุทธาเวช[แก้]

คลินิกเฉพาะด้าน[แก้]

คลินิกเฉพาะด้าน และ หน่วยงานที่ให้บริการของโรงพยาบาลสุทธาเวช[6]

ระเบียงภาพ[แก้]

ค่านิยมของโรงพยาบาล[แก้]

HELPS

  • H ( Hand ) = ร่วมมือร่วมใจ
  • E ( Effectiveness ) = มุ่งผลสัมฤทธิ์ยั่งยืน
  • L ( Learning & Innovation ) = เรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
  • P ( Professionalism) = มืออาชีพ
  • S ( Smart Service ) = มุ่งเน้นลูกค้าบริการเป็นเลิศ

อ้างอิง[แก้]