โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University Medical Center Hospital
Logo MFU.png
ประเภทโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ที่ตั้ง365 หมู่ 12 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง5 ธันวาคม พ.ศ. 2561
(1 ปี 331 วัน)
สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้อำ-
นวยการ
ศ.นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ (รักษาการ)
จำนวนเตียง400 เตียง [1]
เว็บไซต์เว็บไซต์โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 ตั้งอยู่ภายในศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 365 หมู่ 12 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 มีภารกิจในการให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยทั่วไป โดยเป็นแหล่งปฏิบัติงานรวมทั้งเป็นแหล่งทำการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ระดับชั้นคลินิก ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้ง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประวัติ[แก้]

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางของการศึกษาและวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขให้ครบทุกด้านของประเทศในเขตภาคเหนือตอนบน รวมทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียงให้ได้มากยื่งขึ้น และเป็นโรงเรียนแพทย์ของประเทศไทย ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบน บนพื้นที่ 137 ไร่

เมื่อเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เตรียมเปิดรับผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นการทดสอบระบบการบริหารจัดการ การให้การรักษาพยาบาล และการบริการต่าง ๆ ซึ่งหลังจากนั้นจะขยายขอบเขตการบริการในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ซึ่งจะสามารถรับผู้ป่วยนอกได้ 400 คนต่อวัน และผู้ป่วยใน จำนวน 60 เตียง ในเบื้องต้น ทั้งนี้คาดว่าการเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบ 400 เตียงนั้นจะกระทำได้สมบูรณ์ในปลายปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ได้เปิดบริการให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการรักษาทางการแพทย์โดยให้บริการห้องฉุกเฉิน การตรวจผู้ป่วยนอก และหอผู้ป่วยใน ในโรคอายุรกรรมทั่วไป ทั้งนี้จะมีแพทย์เฉพาะทางบางสาขาตรวจรักษาทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และเริ่มทำหัตถการรักษาผู้ป่วยได้ทั้งผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยผ่าตัด โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับบริการได้ในฐานะหน่วยงานของรัฐ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ “โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” และทรงปลูกต้นจามจุรี จำนวน 1 ต้น โดยเป็นต้นจามจุรีอันเป็นหน่อเนื้อเดียวกันกับต้นจามจุรีที่ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปลูกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ทั้งนี้ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง เป็นอาคารสูง 15 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 100,000 ตารางเมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ด้วยเงินงบประมาณประมาณ 2,800 ล้านบาท การก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 พร้อมเปิดให้บริการรักษาเบื้องต้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง ก่อนจะขยายไปสู่การรักษาระดับสูงต่อไป โดยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นส่วนหนึ่งของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ใช้ทั้งการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทยศาสตร์ และตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไปในทุกโรค โดยมีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ทำเนียบผู้อำนวยการ[แก้]

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีรายนามผู้อำนวยการดังนี้

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ชุษณะ รุ่งปัจฉิม (รักษาการ) พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2562
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ศุภกร โรจนนินทร์ (รักษาการ) พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน

หน่วยงาน[แก้]

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีการแบ่งหน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

อ้างอิง[แก้]

  1. http://gishealth.moph.go.th/ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และทรัพยากรสุขภาพ]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]