โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
แผนที่
ภูมิศาสตร์
ที่ตั้ง365 หมู่ 12 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย, ไทย
พิกัด20°01′53″N 99°52′49″E / 20.0314503°N 99.8803658°E / 20.0314503; 99.8803658
หน่วยงาน
ระบบการบริการประกันสุขภาพแห่งชาติ
ประเภทโรงพยาบาลเพื่อการเรียนการสอน
สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
บริการสุขภาพ
แผนกฉุกเฉินมี
จำนวนเตียง400 เตียง[1]
ประวัติ
เปิดให้บริการ5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (5 ปี)
ลิงก์
เว็บไซต์hospital-medicalcenter.mfu.ac.th/landing-page.html
ลิงก์อื่นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 บนเนื้อที่ 137 ไร่ ตั้งอยู่ภายในศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 365 หมู่ 12 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 โดยโรงพยาบาลแห่งนี้จะทำหน้าที่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์ระดับชั้นคลินิก ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้ง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งการศึกษาวิจัยการแพทย์ขั้นสูง และมีเป้าหมายที่สำคัญคือการให้บริการรักษาในทุกระดับของความเจ็บป่วยด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย

ประวัติ[แก้]

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อยู่ภายใต้การบริหารงานของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางของการศึกษาและวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขให้ครบทุกด้านเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยในภาคเหนือตอนบน และในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายใต้การใช้ยุทธศาสตร์ทางการแพทย์และการสาธารณสุขเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยมีวิสัยทัศน์สำหรับดำเนินงานคือ เราดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียม ด้วยมาตรฐานการแพทย์ชั้นนำ

 ทั้งนี้ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง ซึ่งจะขยายเป็น 800 เตียงในอนาคต เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 การก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 พร้อมเปิดให้บริการรักษาเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นส่วนหนึ่งของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ใช้ทั้งการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทยศาสตร์ และตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไปในทุกโรค โดยมีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ทำเนียบผู้อำนวยการ[แก้]

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีรายนามผู้อำนวยการดังนี้

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุธรรม ปิ่นเจริญ (รักษาการ) พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562
2. รองศาสตราจารย์ ชุษณะ รุ่งปัจฉิม (รักษาการ) พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563
3. อ.ดร. ฉัตรฤดี จองสุริยภาส (รักษาการ) พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2563
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ศุภกร โรจนนินทร์ (รักษาการ) พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566
5. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช (รักษาการ) พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน

หน่วยงาน[แก้]

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีการแบ่งหน่วยงานภายในต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]