โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
MFU MEDICAL CENTER Logo.png
2021 มกราคม โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 01.jpg
Map
ภูมิศาสตร์
ที่ตั้ง365 หมู่ 12 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย, ไทย
พิกัด20°01′53″N 99°52′49″E / 20.0314503°N 99.8803658°E / 20.0314503; 99.8803658
หน่วยงาน
ระบบการบริการประกันสุขภาพแห่งชาติ
ประเภทโรงพยาบาลเพื่อการเรียนการสอน
สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
บริการสุขภาพ
แผนกฉุกเฉินมี
จำนวนเตียง400 เตียง[1]
ประวัติ
เปิดให้บริการ5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (4 ปี)
ลิงก์
เว็บไซต์medicalcenter.mfu.ac.th
ลิงก์อื่นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 บนเนื้อที่ 137 ไร่ ตั้งอยู่ภายในศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 365 หมู่ 12 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 โดยโรงพยาบาลแห่งนี้จะทำหน้าที่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์ระดับชั้นคลินิก ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้ง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งการศึกษาวิจัยการแพทย์ชั้นสูง และมีเป้าหมายที่สำคัญคือการให้บริการรักษาในทุกระดับของความเจ็บป่วยด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย

ประวัติ[แก้]

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางของการศึกษาและวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขให้ครบทุกด้านเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยในภาคเหนือตอนบน และในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายใต้การใช้ยุทธศาสตร์ทางการแพทย์และการสาธารณสุขเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเป็นมิตรที่ยั่งยืนกับประเทศเพื่อนบ้านตลอดไป โดยมีวิสัยทัศน์สำหรับดำเนินงานคือ สร้างแพทย์ชั้นนำ สร้างคุณธรรมในใจแพทย์ วิจัยและพัฒนาเพื่อสุขภาพของปวงชน ให้บริการสาธารณสุขที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วยทุกระดับ

 ทั้งนี้ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง ซึ่งจะขยายเป็น 800 เตียงในอนาคต เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 การก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 พร้อมเปิดให้บริการรักษาเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นส่วนหนึ่งของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ใช้ทั้งการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทยศาสตร์ และตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไปในทุกโรค โดยมีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ทำเนียบผู้อำนวยการ[แก้]

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีรายนามผู้อำนวยการดังนี้

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ชุษณะ รุ่งปัจฉิม (รักษาการ) พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ศุภกร โรจนนินทร์ (รักษาการ) พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน

หน่วยงาน[แก้]

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีการแบ่งหน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]