โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University Medical Center Hospital
Logo MFU.png
ประเภทโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ที่ตั้ง365 หมู่ 12 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง1 ตุลาคม พ.ศ. 2557
(ครบรอบ 5 ปี)
สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้อำนวยการศ.นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ (รักษาการ)
จำนวนเตียง400 เตียง [1]
เว็บไซต์http://medicalcenter.mfu.ac.th

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 ตั้งอยู่ภายศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีภารกิจในการให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยทั่วไป และเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติทางคลินิกของสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น

ประวัติ[แก้]

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางของการศึกษาและวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์สุขภาพครบทุกด้าน และเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งใหม่ของประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน บนพื้นที่ 135 ไร่

เมื่อเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เตรียมเปิดรับผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นการทดสอบระบบการบริหารจัดการ การให้การรักษาพยาบาล และการบริการต่าง ๆ ซึ่งหลังจากนั้นจะขยายขอบเขตการบริการในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ซึ่งจะสามารถรับผู้ป่วยนอกได้ 400 คนต่อวัน และผู้ป่วยใน จำนวน  60 เตียง ในเบื้องต้น ทั้งนี้คาดว่าการเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบ 400 เตียงนั้นจะกระทำได้สมบูรณ์ในปลายปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ได้เปิดบริการให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการรักษาทางการแพทย์โดยให้บริการห้องฉุกเฉิน การตรวจผู้ป่วยนอก และหอผู้ป่วยใน ในโรคอายุรกรรมทั่วไป ทั้งนี้จะมีแพทย์เฉพาะทางบางสาขาตรวจรักษาทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และเริ่มทำหัตถการรักษาผู้ป่วยได้ทั้งผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยผ่าตัด โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับบริการในฐานะหน่วยงานของรัฐ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ในช่วงบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ‘โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง’ ที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ ‘โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง’ และทรงปลูกต้นจามจุรี จำนวน 1 ต้น โดยเป็นต้นจามจุรีอันเป็นหน่อเนื้อเดียวกันกับต้นจามจุรีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงปลูกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับในส่วนของ “โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเดิมนั้น ได้ปรับปรุงรูปแบบบริการโดยการพัฒนาขึ้นให้เป็นโรงพยาบาลการแพทย์แบบบูรณาการ ของสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่จะเน้นการรักษาแพทย์แผนแบบดั้งเดิม มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์แบบผสมผสาน ให้บริการตรวจรักษาด้วยแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน กายภาพบำบัดแบบองค์รวม คลินิกผิวหนังและเวชศาสตร์ชะลอวัย กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการแพทย์แบบบูรณาการ (Integrative Medicine) ของนักศึกษาสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 ทั้งนี้ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง เป็นอาคารสูง 15 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 100,000 ตารางเมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม 2557 ด้วยเงินงบประมาณประมาณ 2,800 ล้านบาท การก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2561 พร้อมเปิดให้บริการรักษาเบื้องต้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง ก่อนจะขยายไปสู่การรักษาระดับสูงต่อไป โดยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นส่วนหนึ่งของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ใช้ทั้งการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทยศาสตร์ และตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไปในทุกโรค โดยมีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ศูนย์บริการเฉพาะด้าน[แก้]

  • ศูนย์โรคหัวใจ
  • ศูนย์จักษุ

หน่วยงานภายใน[แก้]

  • ฝ่ายการพยาบาล
  • ฝ่ายเภสัชกรรม
  • ฝ่ายงานบริหารโรงพยาบาล
  • ฝ่ายงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
  • ฝ่ายงานโภชนาการ
  • ฝ่ายงานเวชระเบียนและสถิติ
  • ฝ่ายงานสังคมสงเคราะห์

อ้างอิง[แก้]