โรงพยาบาลนครพิงค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงพยาบาลนครพิงค์
Nakornping Hospital
สัญลักษณ์โรงพยาบาลนครพิงค์
ประเภทรัฐ (โรงพยาบาลศูนย์)
ที่ตั้งเลขที่ 159 หมู่ 10 ถนนโชตนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้งพ.ศ. ๒๕๒๓
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำ-
นวยการ
นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก
จำนวนเตียง700 เตียง
แพทย์190 คน
เว็บไซต์http://www.nkp-hospital.go.th/th/

เป็นโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลประจำจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เดิมชื่อ “โรงพยาบาลเชียงใหม่” และได้เปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2533

โรงพยาบาลเปิดบริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2523 โดยใน ระยะแรกบริการผู้ป่วย 75 เตียง จากจำนวนเตียง 160 เตียง เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่จำกัด ต่อมาในวันที่ 1 มิถุนายน 2525 ได้เปิดตึกบริการผู้ป่วยเพิ่มเป็น 130 เตียง ปัจจุบันโรงพยาบาลนครพิงค์เป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ หัวใจ มะเร็งและทารกแรกเกิด เปิดให้บริการ 700 เตียง(ไม่รวม ICU) มีแพทย์ทุกสาขารวมกัน 190 คน

นอกจากนี้โรงพยาบาลนครพิงค์ยังเป็น ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ทำเนียบผู้อำนวยการ[แก้]

ลำดับที่ รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1
นายแพทย์อำพน ศิริบุญมา พ.ศ. 2523 – กุมภาพันธ์ 2533
2
นายแพทย์สละ สุขตระกูล พ.ศ. 2533 – พฤศจิกายน 2537
3
นายแพทย์สัมพันธ์ คหินทพงศ์ พ.ศ. 2537 – กันยายน 2546
4
นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิรินิรันดร์ พ.ศ. 2546 – กุมภาพันธ์ 2548
5
แพทย์หญิงเขมรัศมี ขุนศึกเม็งราย พ.ศ. 2548 – มิถุนายน 2548
6
นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิรินิรันดร์ พ.ศ. 2549 – กันยายน 2554
7
นายแพทย์วิรัช พันธ์พานิช พ.ศ. 2555 – กันยายน 2557
8
นายแพทย์ธำรง หาญวงศ์ พ.ศ. 2557 - กันยายน 2561
9
นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน

คลินิกทางการแพทย์[แก้]

 • ห้องตรวจอายุรกรรมทั่วไป
 • ห้องตรวจคลินิกพิเศษอายุรกรรม
 • ห้องตรวจศัลยกรรม
 • ห้องตรวจศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
 • ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • ห้องตรวจจักษุ
 • คลินิกโรคเรื้อรัง
 • คลินิกตรวจสุขภาพและประกันสังคม (ห้องตรวจเบอร์ 18)
 • คลินิกฝากครรภ์
 • ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
 • ห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 • ห้องตรวจหูคอจมูก
 • ห้องตรวจจิตเวช
 • คลินิกโรคทั่วไป เบอร์ 13
 • ห้องตรวจเวชกรรมฟื้นฟู
 • ห้องตรวจทันตกรรม
 • ศูนย์โรคหัวใจ
 • ศูนย์โรคไต
 • คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • โรงพยาบาลนครพิงค์ สาขาศรีดอนไชย

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ใน 1 หลักสูตร คือ

ปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษา

ดูเพิ่ม[แก้]

คำเตือน: หลักเรียงลำดับปริยาย "ร" ได้ลบล้างหลักเรียงลำดับปริยาย "เชียงใหม่" ที่มีอยู่ก่อนหน้า