โรงพยาบาลนครพิงค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงพยาบาลนครพิงค์
Nakornping Hospital
แผนที่
ประเภทรัฐ (โรงพยาบาลศูนย์)
ที่ตั้งเลขที่ 159 หมู่ 10 ถนนโชตนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้งพ.ศ. 2523 (43 ปี)
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณ
จำนวนเตียง700 เตียง
แพทย์190 คน
เว็บไซต์http://www.nkp-hospital.go.th/th/

โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลประจำจังหวัดเชียงใหม่ และประจำอำเภอแม่ริม สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เดิมชื่อ "โรงพยาบาลเชียงใหม่" และได้เปลี่ยนเป็น "โรงพยาบาลนครพิงค์" ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2533

โรงพยาบาลเปิดบริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2523 โดยใน ระยะแรกบริการผู้ป่วย 75 เตียง จากจำนวนเตียง 160 เตียง เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่จำกัด ต่อมาในวันที่ 1 มิถุนายน 2525 ได้เปิดตึกบริการผู้ป่วยเพิ่มเป็น 130 เตียง ปัจจุบันโรงพยาบาลนครพิงค์เป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ หัวใจ มะเร็งและทารกแรกเกิด เปิดให้บริการ 700 เตียง(ไม่รวม ICU) มีแพทย์ทุกสาขารวมกัน 190 คน

นอกจากนี้โรงพยาบาลนครพิงค์ยังเป็น ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ทำเนียบผู้อำนวยการ[แก้]

ลำดับที่ รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1
นายแพทย์อำพน ศิริบุญมา พ.ศ. 2523 – กุมภาพันธ์ 2533
2
นายแพทย์สละ สุขตระกูล พ.ศ. 2533 – พฤศจิกายน 2537
3
นายแพทย์สัมพันธ์ คหินทพงศ์ พ.ศ. 2537 – กันยายน 2546
4
นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิรินิรันดร์ พ.ศ. 2546 – กุมภาพันธ์ 2548
5
แพทย์หญิงเขมรัศมี ขุนศึกเม็งราย พ.ศ. 2548 – มิถุนายน 2548
6
นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิรินิรันดร์ พ.ศ. 2549 – กันยายน 2554
7
นายแพทย์วิรัช พันธ์พานิช พ.ศ. 2555 – กันยายน 2557
8
นายแพทย์ธำรง หาญวงศ์ พ.ศ. 2557 - กันยายน 2561
9
นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

คลินิกทางการแพทย์[แก้]

 • ห้องตรวจอายุรกรรมทั่วไป
 • ห้องตรวจคลินิกพิเศษอายุรกรรม
 • ห้องตรวจศัลยกรรม
 • ห้องตรวจศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
 • ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • ห้องตรวจจักษุ
 • คลินิกโรคเรื้อรัง
 • คลินิกตรวจสุขภาพและประกันสังคม (ห้องตรวจเบอร์ 18)
 • คลินิกฝากครรภ์
 • ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
 • ห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 • ห้องตรวจหูคอจมูก
 • ห้องตรวจจิตเวช
 • คลินิกโรคทั่วไป เบอร์ 13
 • ห้องตรวจเวชกรรมฟื้นฟู
 • ห้องตรวจทันตกรรม
 • ศูนย์โรคหัวใจ
 • ศูนย์โรคไต
 • คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • ศูนย์มะเร็ง ณ วัดพระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์ (วัดลัฏฐิวัน)
 • โรงพยาบาลนครพิงค์ สาขาศรีดอนไชย เก็บถาวร 2018-12-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ใน 1 หลักสูตร คือ

ปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษา

ดูเพิ่ม[แก้]