โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

พิกัด: 13°54′32″N 100°37′05″E / 13.9088743817°N 100.617934937°E / 13.9088743817; 100.617934937
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
กรมแพทย์ทหารอากาศ
Bhumibol Adulyadej Hospital RTAF
แผนที่
ประเภทโรงพยาบาลทหาร
ที่ตั้ง13°54′32″N 100°37′05″E / 13.9088743817°N 100.617934937°E / 13.9088743817; 100.617934937
ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง27 มีนาคม พ.ศ. 2492
สังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ
โรงเรียนแพทย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
ผู้อำนวยการพลอากาศตรี นภ ตู้จินดา[1]
จำนวนเตียง619 เตียง[2]
แพทย์212 คน
บุคลากร2720 คน
เว็บไซต์bhumibolhospital.rtaf.mi.th

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นโรงพยาบาลภายใต้สังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2492 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 นอกจากให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง ครอบครัวของกองทัพอากาศ และประชาชนทั่วไปแล้ว ยังเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนระดับชั้นคลินิกของนิสิตแพทย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโครงการร่วมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-กองทัพอากาศ และจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศซึ่งตั้งอยู่ใกล้กันอีกด้วย[3] ปัจจุบันมี พล.อ.ต.​หญิง อิศรญา สุขเจริญ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ปัจจุบัน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิทที่สถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดยสถานีนี้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563

ประวัติ[แก้]

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเปิดให้บริการครั้งแรกในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2492 โดยชื่อโรงพยาบาลมีพระนามมาจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในตอนแรกมี 88 เตียง และขยายสิ่งก่อสร้างสำหรับการแพทย์เฉพาะทาง เช่น รังสีวิทยา, โสตศอนาสิกวิทยา และรวมอาคารแยกแผนกอายุรศาสตร์และศัลยกรรมสำหรับผู้ป่วยชายหญิง[4]

การแบ่งส่วนราชการ[แก้]

 • กองอำนวยการ
 • กองแพทยศาสตรศึกษา
 • กองอายุรกรรม
 • กองศัลยกรรม
 • กองสูตินรีเวชกรรม
 • กองกุมารเวชกรรม
 • กองพยาธิกรรม
 • กองจักษุกรรม
 • กองโสต ศอ นาสิกกรรม
 • กองรังสีกรรม
 • กองเวชกรรมฟื้นฟู
 • กองออโธปิดิกส์
 • กองวิสัญญีกรรมฯ
 • กองทันตกรรม
 • กองเภสัชกรรม
 • กองการพยาบาล
 • กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก
 • กองบริการ
 • กองบริการโลหิต
 • แผนกวิศวกรรม
 • หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ
 • หน่วยสังคมสงเคราะห์
 • ฝ่ายอาคารพิเศษ

กองแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช[แก้]

กองแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นกองแพทยศาสตรศึกษา สังกัดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ กองทัพอากาศ และเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติ[แก้]

กองแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นหน่วยงานที่ดูแลไว้ในโครงการความร่วมมือของ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ ในการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ของไทย

ซึ่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาวิชา มีความพร้อมด้านบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยจำนวนมาก มีปริมาณผู้ป่วยเพียงพอสำหรับการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์แพทยสภา จึงได้ทำความร่วมมือกันเมื่อวันที่ 27 พ.ศ. 2531 โดยในขณะนั้นมี พลอากาศเอกวรนาถ อภิจารี ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมลงนาม

โดยความร่วมมือในการร่วมผลิตแพทย์ได้พัฒนาเรื่อยมาตามโครงการต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนถึงปัจจุบัน

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน กองแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน 1 หลักสูตร คือ

ปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษา
 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ระยะเวลาในการศึกษา[แก้]

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 6 ปี ดังนี้

ระดับชั้น
สถานที่ศึกษา
 • ระดับชั้นเตรียมแพทยศาสตร์และชั้นปรีคลินิก (ชั้นปี 1 - 3)
 • ระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6)

การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต[แก้]

กองแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผ่านทางคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระบบรับตรงประจำปีตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช[แก้]

 1. นาวาอากาศเอก ทิพย์ นาถสุภา (27 ธันวาคม พ.ศ. 2491 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2496)
 2. พลอากาศตรี เจือ ปุญโสนี (29 มิถุนายน พ.ศ. 2496 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2497)
 3. พลอากาศจัตวา สดับ ธีระบุตร (1 มกราคม พ.ศ. 2500 - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2501)
 4. นาวาอากาศเอก ระวิง สมบูรณวณิชย์ (1 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 - 1 มกราคม พ.ศ. 2502, 1 มกราคม พ.ศ. 2503 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2507, รักษาราชการ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2507 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2508)
 5. พลอากาศตรี ตระกูล ถาวรเวช (รักษาราชการ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2497 - 1 มกราคม พ.ศ. 2500, 1 มกราคม พ.ศ. 2502 - 1 มกราคม พ.ศ. 2503)
 6. พลอากาศตรี น้อย ปาณิกบุตร (1 ตุลาคม พ.ศ. 2508 - 1 เมษายน พ.ศ. 2518)
 7. พลอากาศตรี เทอญ สุขะเนนย์ (1 เมษายน พ.ศ. 2518 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2520)
 8. พลอากาศตรี ประสาน ดารานนท์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2520 - 30 กันยายน พ.ศ. 2522)
 9. พลอากาศตรี จีรัง จุลชาต (1 ตุลาคม พ.ศ. 2522 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2523)
 10. พลอากาศตรี ประกอบ บุรพรัตน์ (รักษาราชการ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2523 - 30 กันยายน พ.ศ. 2524, 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 - 30 กันยายน พ.ศ. 2528)
 11. พลอากาศตรี กิตติ เย็นสุดใจ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2528 - 30 กันยายน พ.ศ. 2532)
 12. พลอากาศตรี ธวัชชัย เฟื่องวุฒิราญ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2532 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2533)
 13. พลอากาศโท สมโมทย์ โยธะพันธุ์ (1 เมษายน พ.ศ. 2533 - 30 กันยายน พ.ศ. 2535)
 14. พลอากาศตรี สญชัย ศิริวรรณบุศย์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2535 - 30 กันยายน พ.ศ. 2537)
 15. พลอากาศตรี อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2537 - 30 กันยายน พ.ศ. 2539)
 16. พลอากาศตรี ชวัช ชูธงชาติ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 - 30 กันยายน พ.ศ. 2541)
 17. พลอากาศตรี ธีระ ตั้งตรงจิตต์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 - 30 กันยายน พ.ศ. 2542)
 18. พลอากาศตรี บุญเลิศ จุลเกียรติ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 - 30 กันยายน พ.ศ. 2543)
 19. พลอากาศตรี พีระพันธ์ ประทีปรัตน์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 - 30 กันยายน พ.ศ. 2546)
 20. พลอากาศตรี ยงยุทธ วงศ์เลิศวิทย์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2548)
 21. พลอากาศตรี อภิชาติ โกยสุขโข (1 เมษายน พ.ศ. 2548 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2550)
 22. พลอากาศตรี ศรีชัย ชัยพฤกษ์ (1 เมษายน พ.ศ. 2550 - 30 กันยายน พ.ศ. 2551)
 23. พลอากาศตรี ชูพันธ์ ชาญสมร (1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 - 30 กันยายน พ.ศ. 2555)
 24. พลอากาศตรี สุชิน บุญมา (1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557)
 25. พลอากาศตรี ธเนศร์ศักดิ์ วุฒาพิทักษ์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2558)
 26. พลอากาศตรี สันติ ศรีเสริมโภค (1 เมษายน พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560)
 27. พลอากาศตรี อภิชาต พลอยสังวาลย์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2562)
 28. พลอากาศตรี ทวีพงษ์ ปาจรีย์ (1 เมษายน พ.ศ. 2562 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2564)
 29. พลอากาศตรีหญิง อิศรญา สุขเจริญ (1 เมษายน พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2566)
 30. พลอากาศตรี นภ ตู้จินดา (1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน)

ยศทหารเป็นยศขณะดำรงตำแหน่งและในวงเล็บเป็นระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอน 209 ง หน้า 44 วันที่ 30 สิงหาคม 2566
 2. http://gishealth.moph.go.th/healthmap/infoequip.php?maincode=11482&id=123843[ลิงก์เสีย]
 3. "View contents". Bhumibolhospital.rtaf.mi.th. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-11-17. สืบค้นเมื่อ 9 January 2019.
 4. "เกี่ยวกับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช". Bhumibolhospital.rtaf.mi.th. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-11-17. สืบค้นเมื่อ 9 January 2019.

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]