โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์
Galyanivadhanakarun Hospital
Logo med pnu.png
ประเภทโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ที่ตั้งศูนย์ราชการใหม่จังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ในเขตภาคใต้ตอนล่าง สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เขตการศึกษาโคกเคียน ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและปรับภูมิทัศน์


ประวัติ[แก้]

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีมติจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้น เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและคณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียงให้ดีขึ้น และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มุ่งหวังให้มีเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของงานวิจัย ให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านสุขภาพ

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2552 จึงได้อนุมัติให้ดำเนินการสร้างอาคารโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ขึ้น เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4-6) และนักศึกษาในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่กำลังจะมีการจัดตั้งขึ้นต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ นอกจากนี้ที่สำคัญที่สุด คือ การเป็นศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยในเขตภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพของการให้บริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลแก่พี่น้องประชาชชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดใกล้เคียง และยังรวมถึงประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคประชาคมอาเซียน เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฯลฯ เป็นต้น ให้ได้มากยิ่งขึ้น[1]

โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ (ชื่อเดิม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ ศูนย์การแพทย์นราธิวาสราชนครินทร์ ) ได้ก่อตั้งขึ้น ณ เขตการศึกษาโคกเคียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หรือบริเวณศูนย์ราชการแห่งใหม่ของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งลักษณะโรงพยาบาลเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 12 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 19,000 ตารางเมตร โดยเป็นแหล่งปฏิบัติงานรวมทั้งแหล่งการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ระดับชั้นคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และเป็นสถาบันหลักในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขตามความต้องการของภาคใต้และของภูมิภาค ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะนำภูมิภาคนี้และประเทศไทยไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้น[1]โดยในเบื้องต้น โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ จะเริ่มเปิดให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาลเฉพาะแผนกผู้ป่วยนอก (OPD ; Outpatient department) เป็นเบื้องต้นในระยะแรกไปก่อน จนกว่าการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคต่างๆ จะเสร็จสมบูรณ์

อ้างอิง[แก้]


ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]