โรงพยาบาลลำพูน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงพยาบาลลำพูน
Lamphun Hospital
ประเภทรัฐ
ที่ตั้ง177 หมู่ 1 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง24 มิถุนายน พ.ศ. 2497
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ความร่วมมือสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้อำนวยการแพทย์หญิงภาวิณี เอี่ยมจันทน์
จำนวนเตียง411 เตียง [1]
แพทย์82 คน [2]
บุคลากร1,300 คน [3]
เว็บไซต์https://www.lpnh.go.th

โรงพยาบาลลำพูน เป็นโรงพยาบาลทั่วไปประจำจังหวัดลำพูน ขนาด 411 เตียง[4] สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้บริการรักษาทั่วผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ตั้งอยู่ที่ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไปจะทำหน้าที่เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกและสถาบันสมทบเพื่อการผลิตแพทย์ให้กับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประวัติ[แก้]

โรงพยาบาลลำพูน เริ่มมีแนวความคิดในการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2495 ตามนโยบายของรัฐบาลให้มีการสร้างโรงพยาบาลเพื่อให้บริการแก่ประชาชนทุกจังหวัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2496 จึงได้มีการก่อสร้างอาคารหลังแรกของโรงพยาบาล ประกอบด้วย ห้องตรวจโรค ห้องผ่าตัด และห้องพักผู้ป่วยขนาด 10 เตียง มีแพทย์ประจำ 2 คน บนเนื้อที่ 35-2-72 ไร่ เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2497

ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณสนับสนุนให้ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ขนาด 60 เตียง และในปี พ.ศ. 2536 ได้ก่อสร้างอาคาร 40 ปี รองรับผู้ป่วยจำนวน 120 เตียง

ปัจจุบันโรงพยาบาลลำพูน มีจำนวนเตียง 433 เตียง[5] แพทย์ 82 คน ทันตแพทย์ 17 คน เภสัชกร 31 คน พยาบาลวิชาชีพ 434 คน และบุคลากรอื่นๆกว่า 1,300 คน

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก[แก้]

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำพูน จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำพูน[6] จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ใน 1 หลักสูตร คือ

ปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษา

ระยะเวลาในการศึกษา[แก้]

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 6 ปี ดังนี้

ระดับชั้น
สถานที่ศึกษา
  • ระดับชั้นเตรียมแพทยศาสตร์และชั้นปรีคลินิก (ชั้นปี 1 - 3)
  • ระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6)
  • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำพูน

อ้างอิง[แก้]

  1. "จำนวนเตียงโรงพยาบาลลำพูน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-11-02. สืบค้นเมื่อ 2020-10-29.
  2. "จำนวนแพทย์โรงพยาบาลลำพูน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-11-02. สืบค้นเมื่อ 2020-10-29.
  3. "จำนวนบุคลากรโรงพยาบาลลำพูน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-11-02. สืบค้นเมื่อ 2020-10-29.
  4. "ระบบรายงานทรัพยากรสาธารณสุข". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-03-29. สืบค้นเมื่อ 2010-02-17.
  5. "ข้อมูลพื้นฐาน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-03-15. สืบค้นเมื่อ 2010-10-26.
  6. [1]

ดูเพิ่ม[แก้]