โรงพยาบาลพระพุทธบาท

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
Phra Phuthabat Hospital
สัญลักษณ์โรงพยาบาลพระพุทธบาท
ประเภทรัฐ (โรงพยาบาลทั่วไป)
ที่ตั้ง86 หมู่ 8 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้งพ.ศ. 2497
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการนายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์
จำนวนเตียง315 เตียง[1]
แพทย์27
บุคลากร987
เว็บไซต์[2]

โรงพยาบาลพระพุทธบาท ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ 8 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี ห่างจากตัวจังหวัด 28 กิโลเมตร โดยประมาณ มีเนื้อที่ 70 ไร่ มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ : จดพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ทิศใต้: จดพื้นที่อำเภอบ้านหมอ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ทิศตะวันออก :จดพื้นที่อำเภอเสาไห้ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี และทิศตะวันตก: จดพื้นที่อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ประวัติ[แก้]

โรงพยาบาลพระพุทธบาทได้ทำการก่อสร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2497 ในสมัยรัฐบาล ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยความดำริที่จะช่วยเหลือสมาชิกนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท เพราะเขตพื้นที่ดินของนิคมฯ เป็นป่าดงดิบมีต้นไม้ขึ้นหนาทึบ จึงเป็นแหล่งของเชื้อไข้มาเลเรีย เป็นเหตุให้สมาชิกนิคมฯ ต้องเสียชีวิตด้วย โรคมาลาเรีย ปีหนึ่ง ๆ เป็นจำนวนมาก โดยในขั้นแรก ดำริที่จะขยายสุขศาลาชั้นหนึ่งที่มีอยู่เดิมให้เป็นโรงพยาบาล แต่ พ.ท.นิตย์ เวชวิศิษย์ อธิบดีกรมการแพทย์ ในขณะนั้น มีความเห็นว่า ควรมีการสร้างโรงพยาบาลขึ้นใหม่ ดีกว่าการขยายสุขศาลา เพื่อให้ได้โรงพยาบาลที่สมบูรณ์จริง ๆ ในที่สุด ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เห็นชอบด้วยจึงได้มีคำสั่งให้กรมประชาสงเคราะห์จัดหาที่ดินสำหรับโรงพยาบาลขนาด 100 เตียงขึ้น พร้อมทั้งเตรียมที่ดินไว้ให้เพียงพอเพื่อสร้างโรงเรียนพยาบาลพดุงครรภ์และอนามัยในโอกาสต่อไปอีกด้วย

ต่อมากรมประชาสงเคราะห์จึงได้จัดสรรที่ดินของสมาชิกนิคมฯ ให้ทั้งหมดจำนวน 99 ไร่ 75 ตารางวา มีขนาดกว้าง 4 เส้น 12 วา ยาว 21 เส้น โดยทางโรงพยาบาลจ่ายเงินชดเชยให้เจ้าของที่ดินไปรายละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีจึงได้อนุมัติเงิน ก.ศ.ส. จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อดำเนินการก่อสร้าง เริ่มทำการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2497 เป็นเวลา 1 ปี จึงแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2498 และได้ทำพิธีเปิดเป็นทางการในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 โดย ฯพณฯนายกรัฐมนตรี จอมพล ป. พิบูลสงคราม มาเป็นประธานในพิธี

ตลอดเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลพระพุทธบาท มีค่านิยมการทำงาน คือ ทำงานร่วมกันเป็นทีม ยึดผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากชุมชน และองค์กรส่วนท้องถิ่น ตลอดจนบุคลากร ที่ร่วมแรงร่วมใจ ในการพัฒนาบริการ สิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ จนได้รับรางวัลเป็นโรงพยาบาลดีเยี่ยมของเขต 1 (ระดับโรงพยาบาลทั่วไป) ในโครงการโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม (3 ดี) ผ่านการประเมินซ้ำ(Recrredit HA) เพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) (สรพ.)

การแบ่งส่วนราชการ[แก้]

โรงพยาบาลพระพุทธบาท มีการแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้