โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
MED CMU.png
ประเภท โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ที่ตั้ง 110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง 12 ธันวาคม พ.ศ. 2499
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้อำนวยการ ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล
จำนวนเตียง 2,279[1]
เว็บไซต์ http://suandok.med.cmu.ac.th

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2499 โดยมีชื่อที่ชาวบ้านเรียกติดปากว่า "โรงพยาบาลสวนดอก" เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้เคียงกับ "ประตูสวนดอก" ประตูเมืองของเมืองเชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลในสังกัดของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติ[แก้]

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2499 เป็นโรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่ง มีชื่อเดิมคือคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นในสังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน) และเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 3 ของประเทศไทยต่อจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรือ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปัจจุบัน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยการนับจำนวนเตียง ปี พ.ศ. 2558 และมีความเป็นมาดังนี้

 • 12 ธันวาคม พ.ศ. 2499 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติในหลักการ ให้จัดตั้งโรงเรียนแพทย์ที่เชียงใหม่ ตามที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เสนอ
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2502 โอนโรงพยาบาลเชียงใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุขมาสังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
 • 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 พระราชพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลเชียงใหม่ เป็น “โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่”

หน่วยงานภายใน[แก้]

 • ฝ่ายการพยาบาล
 • ฝ่ายเภสัชกรรม
 • ฝ่ายงานทันตกรรม
 • ฝ่ายงานธนาคารเลือด
 • ฝ่ายงานบริการกลางโรงพยาบาล
 • ฝ่ายงานบริหารโรงพยาบาล
 • ฝ่ายงานปฏิบัติการชันสูตร
 • ฝ่ายงานประกันสังคม
 • ฝ่ายงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
 • ฝ่ายงานโภชนาการ
 • ฝ่ายงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
 • ฝ่ายงานเวชระเบียนและสถิติ
 • ฝ่ายงานสังคมสงเคราะห์

อ้างอิง[แก้]