โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
Logo MED TH.png
ประเภทโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ที่ตั้ง110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง12 ธันวาคม พ.ศ. 2499
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้อำ-
นวยการ
รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ
จำนวนเตียง1,400 [1]
เว็บไซต์http://suandok.med.cmu.ac.th

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยระดับตติยภูมิขั้นสูง ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2499 โดยมีชื่อที่ชาวบ้านเรียกติดปากว่า โรงพยาบาลสวนดอก เนื่องจากพื้นที่ของโรงพยาบาลตั้งอยู่ในเวียงสวนดอก หนึ่งในเวียงโบราณของเชียงใหม่

ประวัติ[แก้]

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2499 เป็นโรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่ง มีชื่อเดิมคือคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นในสังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน) และเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 3 ของประเทศไทยต่อจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรือ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปัจจุบัน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยการนับจำนวนเตียง ปี พ.ศ. 2558 และมีความเป็นมาดังนี้

 • 12 ธันวาคม พ.ศ. 2499 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติในหลักการ ให้จัดตั้งโรงเรียนแพทย์ที่เชียงใหม่ ตามที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เสนอ
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2502 โอนโรงพยาบาลเชียงใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุขมาสังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
 • 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 พระราชพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลเชียงใหม่ เป็น “โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่”

หน่วยงานภายใน[แก้]

 • ฝ่ายการพยาบาล
 • ฝ่ายเภสัชกรรม
 • ฝ่ายงานทันตกรรม
 • ฝ่ายงานธนาคารเลือด
 • ฝ่ายงานบริการกลางโรงพยาบาล
 • ฝ่ายงานบริหารโรงพยาบาล
 • ฝ่ายงานปฏิบัติการชันสูตร
 • ฝ่ายงานประกันสังคม
 • ฝ่ายงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
 • ฝ่ายงานโภชนาการ
 • ฝ่ายงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
 • ฝ่ายงานเวชระเบียนและสถิติ
 • ฝ่ายงานสังคมสงเคราะห์

อ้างอิง[แก้]