โรงพยาบาลสิงห์บุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงพยาบาลสิงห์บุรี
[[ไฟล์:MOPH logo.jpg| 200px]]
ประเภท โรงพยาบาลทั่วไป
ที่ตั้ง ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง พ.ศ. 2495
สังกัด กระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการ แพทย์หญิงวนิดา สาดตระกูลวัฒนา
จำนวนเตียง 343 เตียง[1]
เว็บไซต์ [1]

โรงพยาบาลสิงห์บุรี เป็นโรงพยาบาลของรัฐขึ้นตรงต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ประเภทโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 343 เตียง ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ห่างจาก ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ประมาณ 3 กิโลเมตรโดยมีบริเวณพื้นที่ทั้งหมด 33 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา

ประวัติ[แก้]

โรงพยาบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เริ่มก่อสร้างตั่งแต่ปี พ.ศ. 2495 ด้วยงบประมาณจากรัฐบาลมีเตียงคนไข้ 10 เตียง ต่อมาได้ขยายกิจการด้วยเงินของ ก.ศ.ส. และเงินบริจาคจากเอกชนปัจจุบันมีเตียงที่สามารถรองรับคนไข้ได้ถึง 343 เตียง ให้บริการผู้ป่วยทั่วไป (ที่มีการดูแลผู้ป่วยหลายสาขา) มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจำนวน 843 คน ผู้มาใช้บริการเฉลี่ยวันละ 845 ราย (ต.ค.51-ก.ย.52)รับผิดชอบในการดูเลสุขภาพประชากรในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรีทั้ง 8 ชุมชน จำนวน 13,679 คน เพศชาย 6,486 คน คิดเป็นร้อยละ 47.42 เพศหญิง 7,193 คน คิดเป็น ร้อยละ 52.58 ครอบคลุม 3,985 หลังคาเรือน 4,976 ครอบครัว (ข้อมูลจากการสำรวจ) ปัจจุบันมีนายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล

บุคลากรทางการแพทย์[แก้]

แพทย์ ทัตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล จนท.อื่น ๆ รวม - - - - - - -

การแบ่งส่วนราชการ[แก้]

โรงพยาบาลสิงห์บุรี มีการแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

 • กลุ่มงานอายุรกรรม
 • กลุ่มงานศัลยกรรม
 • กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรมฯ
 • กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
 • กลุ่มงานจักษุวิทยา
 • กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
 • กลุ่มงานรังสีวิทยา
 • กลุ่มงานพยาธิวิทยา
 • กลุ่มงานเภสัชกรรม
 • กลุ่มงานทันตกรรม
 • กลุ่มงานการพยาบาล
 • กลุ่มงานจิตเวช
 • กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
 • กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • กลุ่มงานผู้ป่วยนอก
 • กลุ่มงานฝ่ายการเจ้าหน้าที่
 • กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ
 • ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
 • ศูนย์สิทธิประโยชน์
 • ฝ่ายธุรการ
 • ฝ่ายการเงินและบัญชี
 • ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
 • ฝ่ายโภชนาการ
 • ฝ่ายสุขศึกษา

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]