โรงพยาบาลสิงห์บุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงพยาบาลสิงห์บุรี
Sing Buri General Hospital
ประเภทโรงพยาบาลทั่วไป
ที่ตั้งถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้งพ.ศ. 2495
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการนายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์
จำนวนเตียง343 เตียง[1]
เว็บไซต์[1]

โรงพยาบาลสิงห์บุรี เป็นโรงพยาบาลของรัฐขึ้นตรงต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประเภทโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 280 เตียง ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ห่างจาก ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ประมาณ 3 กิโลเมตรโดยมีบริเวณพื้นที่ทั้งหมด 33 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา

ประวัติ[แก้]

โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตั้งอยู่ที่ ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 33 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2495 วันที่เปิดให้บริการ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2498  ด้วยงบประมาณจากรัฐบาล มีเตียงคนไข้ 10 เตียง ต่อมาได้รับความเมตตาจากพระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ เขมังกโร ) ก่อสร้างอาคารมอบให้โรงพยาบาลสิงห์บุรีจำนวน 4 หลัง เป็นเงิน 250 ล้านบาท ปัจจุบันมีเตียงสามารถรองรับคนไข้ ถึง 282 เตียง ให้บริการผู้ป่วยทั่วไป (มีการดูแลผู้ป่วยหลายสาขา) มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจำนวน 801 คน ผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 1109 ราย (ตุลาคม 2557– กันยายน 2558) รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพประชากรอำเภอเมืองสิงห์บุรี จานวนประชากร 56,657 คนและรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลในจังหวัดสิงห์บุรี

      ปัจจุบันแพทย์หญิงวนิดา สาดตระกูลวัฒนา ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี

การแบ่งส่วนราชการ[แก้]

โรงพยาบาลสิงห์บุรี มีการแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้