ข้ามไปเนื้อหา

โรงพยาบาลพิจิตร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงพยาบาลพิจิตร
Phichit Hospital
แผนที่
ประเภทโรงพยาบาลทั่วไป
ที่ตั้ง136 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้งพ.ศ. 2495; 72 ปีก่อน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการนายแพทย์โชติ ภาวศุทธิกุล
จำนวนเตียง400 เตียง[1]
เว็บไซต์โรงพยาบาลพิจิตร

โรงพยาบาลพิจิตร เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ชั้นคลินิกของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

ประวัติ[แก้]

โรงพยาบาลพิจิตรก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2495 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างจากกรมการแพทย์เพื่อสร้างตึกคนไข้ขนาด 30 เตียง บนพื้นที่ 50 ไร่ 49.8 ตารางวา จากนั้นจึงได้เปิดโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2497 และได้ขยายเตียงรองรับขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียง

ปัจจุบันโรงพยาบาลพิจิตรได้ก่อตั้งขึ้นมาก้าวเข้าสู่ปีที่ 72 เป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ S ขนาด 400 เตียง มีบุคลากร 1,348 คน รับผิดชอบในเขตอำเภอเมืองพิจิตร และโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่ายอีกจำนวน 11 แห่ง รองรับระบบการส่งต่อจากเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดที่ล้อมรอบจังหวัดพิจิตรคือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และกำแพงเพชร

นอกจากนี้ โรงพยาบาลพิจิตรยังเป็นที่ตั้งของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เปิดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2547 ระดับชั้นคลินิกตั้งแต่ชั้นปีที่ 4–6 และเปิดดำเนินการสอนเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2548 มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก ให้กับนิสิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เป็นโครงการร่วมผลิตแพทย์แนวใหม่ (New Tract) ซึ่งเป็นอีกโครงการการหนึ่งของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแก้ไขการขาดแคลนแพทย์ในส่วนภูมิภาค โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2564 ได้ดำเนินการสอนนิสิตแพทย์เป็นรุ่นที่ 17 จำนวนรุ่นละ 10–15 คน และปี 2563 เริ่มปรับเป็นชั้นปีละ 20 คน

โรงพยาบาลพิจิตรเห็นความสำคัญของการส่งเสริมศักยภาพของสถานบริการให้สามารถรองรับความต้องการของประชาชนและให้บริการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน จึงดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA & HPH จนผ่านการรับรองคุณภาพครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2549 ผ่านการรับรองซ้ำครั้งที่ 1 และ 2 ในปีพ.ศ. 2553 และ 2556 ตามลำดับ โดยครั้งล่าสุดคือการรับรองคุณภาพซ้ำครั้งที่ 4 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

อ้างอิง[แก้]

ผลการดำเนินงาน รพ.พิจิตร คปสอ.เมืองพิจิตร ปี 2564 (รอบ 12 เดือน)

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]