โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
Charoenkrung Pracharak Hospital
Seal of Bangkok Metro Authority.png
ประเภทโรงพยาบาลทั่วไป
ที่ตั้ง8 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง25 พฤศจิกายน 2514
สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการแพทย์หญิง เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง
จำนวนเตียง464 เตียง [1]
เว็บไซต์[2]

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 464 เตียง สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ประวัติ[แก้]

เริ่มการก่อสร้างเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 เพื่อสำหรับเป็นโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยทางสูติกรรมเท่านั้น เนื่องจากประชากรในเขตยานนาวามีอัตราการเกิดที่สูงกว่าในเขตอื่น ๆ จึงให้ชื่อว่า โรงพยาบาลคลอดบุตรบางคอแหลม และในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 โรงพยาบาลเริ่มเปิดดำเนินการตรวจรักษาในทุกสาขาโรค โดยโรงพยาบาลได้ปรับปรุงสถานที่และเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลใหม่ว่า โรงพยาบาลบางคอแหลม เปิดรับบริการผู้ป่วยในเป็นครั้งแรก คือ ผู้ป่วยทางสูติ-นรีเวชกรรม ด้วยความเจริญก้าวหน้าของโรงพยาบาลจึงพิจารณาเปลี่ยนชื่อใหม่ และได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขอพระราชทานชื่อโรงพยาบาลเพื่อความเป็นสิริมงคล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2519 ดำเนินการให้บริการสำหรับรักษาโรคทั่วไป[2] ปัจจุบันโรงพยาบาลมีขนาดของโรงพยาบาล 464 เตียง[3] (ข้อมูล 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์[แก้]

ตามที่สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้ลงนามความร่วมมือร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการร่วมผลิตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และได้กำหนดให้โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ในชั้นคลินิกเครือข่ายความร่วมมือกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง[4]


หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์[5] จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ใน 1 หลักสูตร คือ

ปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษา

ระยะเวลาในการศึกษา[แก้]

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 6 ปี ดังนี้

ระดับชั้น
สถานที่ศึกษา
  • ระดับชั้นเตรียมแพทยศาสตร์และชั้นปรีคลินิก (ชั้นปี 1 - 3)
  • ระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6)
  • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์


อ้างอิง[แก้]

  1. [1]
  2. http://www.prbangkok.com/th/
  3. http://www.prbangkok.com/th/office-news/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ2NTM3
  4. http://www.msdmec.go.th/th/news-detail.php?Id=22
  5. http://www.msdmec.go.th/th/abouthall4.php

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

เว็บไซต์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์