โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
King Narai Hospital
Lophot.jpg
ประเภทโรงพยาบาลทั่วไป
ที่ตั้งเลขที่ 260 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000 โทรศัพท์ (036)621537-45
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
ผู้อำนวยการนายแพทย์สุชัย สุทธิกาศนีย์
จำนวนเตียง444 เตียง[1]
เว็บไซต์http://www.kingnaraihospital.go.th

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เดิมชื่อ โรงพยาบาลลพบุรี ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประเภท โรงพยาบาลทั่วไป

ประวัติโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช[แก้]

ภาพถ่ายโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชทางอากาศ
อาคารในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เดิมชื่อ โรงพยาบาลลพบุรี เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประเภท โรงพยาบาลทั่วไป ปัจจุบันโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชมีเนื้อที่ 39 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวาได้เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2496 เปิดให้บริการประชาชนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ชื่อโรงพยาบาลพระราชทาน[แก้]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงพยาบาลลพบุรีใหม่ เป็น “โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช” เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงนำความเจริญด้านการแพทย์มาสู่ประเทศไทย และจังหวัดลพบุรี ตั้งเป้าพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำในเขตภาคกลาง ภายในปี 2555

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อโรงพยาบาลลพบุรีใหม่ ว่า “โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช” ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ผู้ทรงสร้างเมืองลพบุรีให้เป็นราชธานีแห่งที่ 2 ทรงเป็นผู้นำวิทยาการสมัยใหม่และความเจริญด้านต่างๆ เกือบทุกด้านมาสู่ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนวดไทย โดยมีการผสมผสานการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนตะวันตก ปรากฏอยู่ในหลักฐานตำรา “พระโอสถพระนารายณ์” เป็นตำรายา 81 ตำรับ มีตัวยาปรากฏในตำรามากกว่า 300 ชนิด

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ตั้งอยู่ใน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เปิดบริการมาแล้ว 54 ปี ปัจจุบันมีเตียงรับผู้ป่วย 428 เตียง มีบุคลากรให้บริการ 958 คน โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขารวม 42 คน ทันตแพทย์ 8 คน เภสัชกร 12 คน พยาบาลวิชาชีพ 310 คน ขณะนี้ได้เร่งพัฒนาคุณภาพบริการทุกด้าน โดยภายในปี 2555 จะพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำในเขตภาคกลาง และเป็นศูนย์แพทย์เชี่ยวชาญด้านมะเร็งในระดับต้น เป็นพึ่งพาของประชาชน

ที่ผ่านมาโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช มีผลงานการพัฒนาดีเด่นมากมาย เช่น เป็นโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก ได้รับมาตรฐานการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด เป็นสถานที่ทำงานที่น่าอยู่ งานโภชนาการประกอบอาหารให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลดีเด่นในระดับ “ดีมาก” ได้รับรางวัลเป็นโรงพยาบาลคุณภาพตามมาตรฐานด้านการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2549 งานอนามัยแม่และเด็กดีเด่นระดับเขต ได้รับการรับรองเป็นโรงพยาบาลสายใยรักระดับทอง พ.ศ. 2551 ผ่านการรับรองเป็นโรงพยาบาลคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 และการรับรองการให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลันดีเยี่ยม พ.ศ. 2549

ต่อวันมีประชาชนเข้ารับบริการตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 1,363 ราย โรคที่พบมากอันดับ 1 ได้แก่โรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 24 รองลงมา คือ เบาหวาน ร้อยละ 15 มีผู้ป่วยนอนรักษาในโรงพยาบาลวันละ 355 ราย ที่พบมากที่สุด ได้แก่ โรคท้องร่วงร้อยละ 32 รองลงมา คือ โรคหัวใจล้มเหลวร้อยละ 11 ทำผ่าตัดใหญ่วันละ 29 ราย และกำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารเพื่อขยายเป็นโรงพยาบาลศูนย์ต่อไป

ข้อมูลด้านการพยาบาล[แก้]

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เป็นโรงพยาบาลประเภททั่วไปขนาด 428 เตียง และมีจำนวนผู้ป่วยนอกมารับบริการ วันละ 1,500–1,800 ราย กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลศูนย์ และให้เป็นศูนย์รับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยที่มีภาวะโรคซับซ้อน ที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลในจังหวัดลพบุรี และจากโรงพยาบาล 29 แห่งใน 3 จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง

รายชื่อผู้บริหารโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช[แก้]


รายชื่อ-นามสกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง
 • นายแพทย์กิติ ตยัคคานนท์
 • นายแพทย์ส่ง ศรีสุภาพ
 • นายแพทย์ประสงค์ เกียรติบำเพ็ญ
 • นายแพทย์ฟู เบญจดล
 • นายแพทย์ธวัช นาวีระ
 • นายแพทย์สมคิด เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
 • พ.ศ. 2499 - 2517
 • พ.ศ. 2517 - 2533
 • พ.ศ. 2533 - 2536
 • พ.ศ. 2536 - 2539
 • พ.ศ. 2539 - 2548
 • พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน

บริการและคลินิกต่าง ๆ ของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช[แก้]

 • ตรวจโรคทั่วไป
 • คลินิกนอกเวลาราชการ
 • คลินิกประกันสังคม
 • คลินิกศัลยกรรม
 • คลินิกกระดูกและข้อ
 • คลินิกฝังเข็ม
 • คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
 • คลินิกหัวใจ และความดันโลหิตสูง
 • คลินิกวัณโรคและโรคปอด
 • คลินิกโรคไต
 • คลินิกโรคทางเดินอาหาร
 • คลินิกนรีเวชและวางแผนครอบครัว
 • คลินิกฝากครรภ์
 • คลินิกกุมารเวชกรรม
 • คลินิกสุขภาพเด็กดี
 • คลินิกหู คอ จมูก
 • คลินิกจักษุ
 • คลินิกโรคผิวหนัง
 • คลินิกทันตกรรม
 • คลินิกทันตกรรมนอกเวลา
 • บริการให้คำปรึกษาโรคจิต ยาเสพติดและโรคเอดส์
 • บริการให้คำปรึกษาสุขภาพทั่วไป

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]