คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
Prince of Songkla University Emblem.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Pharmaceutical Sciences Prince of Songkla University
ที่อยู่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
วันก่อตั้ง22 ธันวาคม พ.ศ. 2523
คณบดีรศ.ภก.ดร.นิมิตร วรกุล
วารสารวารสารเภสัชศาสตร์ทักษิณ มะกอกศรีตรัง
สีประจำคณะ███สีเขียวมะกอก
สถานปฏิบัติสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 1,2
เว็บไซต์pharmacy.psu.ac.th

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อังกฤษ: Faculty of Pharmaceutical Sciences, Prince of Songkla University) เป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงในสาขาเภสัชศาสตร์ ที่ดำเนินการเปิดสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป เป็นแห่งแรกในภาคใต้

ประวัติ[แก้]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 110/5 หมู่ 3 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นับเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงในสาขาเภสัชศาสตร์ ที่ดำเนินการเปิดสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป เป็นแห่งแรกในภาคใต้ โดยเริ่มจัดตั้งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามการอนุมัติของรัฐบาลใน พ.ศ. 2515 คณะเภสัชศาสตร์ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา และสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ดร. สุนาลินี นิโครธานนท์ เป็นคณบดีคนแรก เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เมื่อปีการศึกษา พ.ศ. 2522 จำนวน 19 คน โดยนักศึกษาในรุ่นแรกนี้ เป็นนักศึกษาที่รับจากการสอบตรงทั้งหมด นับถึงปีการศึกษา พ.ศ. 2556 คณะฯ ได้รับนักศึกษามาแล้ว 36 รุ่น และได้ผลิตเภสัชกรออกไปทำงานรับใช้สังคมประมาณ 3,177 คน

หน่วยงาน[แก้]

กลุ่มบริการวิชาการ[แก้]

กลุ่มงานวิจัย[แก้]

อื่นๆ[แก้]

ภาควิชา[แก้]

 1. เภสัชกรรมคลินิก
 2. เภสัชเคมี
 3. เภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
 4. บริหารเภสัชกิจ
 5. เทคโนโลยีเภสัชกรรม

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี)[แก้]

 1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ 6 ปี - Pharm.D.(Pharm.Sci.)
 2. หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม 6 ปี - Pharm.D.(Pharm.Care)

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)[แก้]

 1. สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
 2. สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
 3. สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปริญญาโท)[แก้]

 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์(หลักสูตรนานาชาติ)
 2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุมนไพร (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)[แก้]

 1. สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
 2. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]