โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
Phu Khiao Chaloem Phra Kiat Hospital
ประเภทรัฐ โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.)
ที่ตั้งที่อยู่149 หมู่ 4 ตำบลผักปัง
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้งพ.ศ. 2489
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการนายแพทย์ สุภาพ สำราญวงษ์
จำนวนเตียง310เตียง
เว็บไซต์.phukieo.net

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นโรงพยาบาลทั่วไปประจำอำเภอภูเขียว ประเภททุติยภูมิ ให้บริการรักษาทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก


ประวัติ[แก้]

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ แรกเริ่มก่อสร้างตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2489 โดยคณะกรรมการอำเภอภูเขียว บริจาคที่ดิน 5 ไร่สร้างเป็นสถานีอนามัยชั้น 2 เรือนไม้ ปัจจุบันโรงพยาบาลภูเขียว ตั้งอยู่ บ้านเลขที่ 149 หมู่ 4 ตำบลผักปัง อำเภอ ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ 48 ไร่ ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุของกรมราชทัณฑ์

  • ปี พ.ศ. 2489 : สถานีอนามัยชั้น 2
  • ปี พ.ศ. 2510 : โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง
  • ปี พ.ศ. 2519 : โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง
  • ปี พ.ศ. 2526 : โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง
  • ปี พ.ศ. 2539 : โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 90 เตียง
  • ปี พ.ศ. 2555 : โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย ขนาด 150 เตียง (M2)

ปัจจุบันได้รับให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ และมีเตียงให้บริการจริง จำนวน 294 เตียง (มกราคม 2559)[1]

โรงพยาบาลแม่ข่าย[แก้]

อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ติดต่อกับ อำเภอบ้านแท่น อำเภอคอนสาร และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ และมีประชากรทั้งในเขตอำเภอที่ตั้ง และรับการส่งต่อจากอำเภอใกล้เคียง มารับริการที่โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่

  1. โรงพยาบาลบ้านแท่น
  2. โรงพยาบาลคอนสาร
  3. โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]