โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
Chulachomklao Royal Military Academy Hospital
ประเภทโรงพยาบาลทหาร
ที่ตั้ง99/6001 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง5 มีนาคม พ.ศ. 2530
สังกัดกระทรวงกลาโหม
ผู้อำนวยการพันเอก นายแพทย์ วิเชียร วิริยะธรรมกุล
จำนวนเตียง60 เตียง
เว็บไซต์[1]

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม อัตรา 90 เตียง จัดตั้งจริง 60 เตียง ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2430[1]โดยยกฐานะจากกองพยาบาล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปัจจุบันเป็นหน่วยขึ้นตรง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 99/6001 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก มีหน้าที่ให้การดูแลรักษาพยาบาลนักเรียนนายร้อย กำลังพล ครอบครัว และประชาชนในพื้นที่โดยรอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนปัจจุบันคือ พันเอก นายแพทย์ วิเชียร วิริยะธรรมกุล

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประวัติรพ.รร.จปร". สืบค้นเมื่อ 2023-05-21.