โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

พิกัด: 13°07′05″N 99°56′17″E / 13.118056°N 99.938056°E / 13.118056; 99.938056
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
Phra Chom Klao Hospital
แผนที่
ประเภทโรงพยาบาลทั่วไป
ที่ตั้งถนนรถไฟ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้งพ.ศ. 2491
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการนายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ
จำนวนเตียง442 เตียง[1]
เว็บไซต์www.phrachomklao.go.th

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า (อักษรโรมัน : Phra Chom Klao Hospital) เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดเพชรบุรี มีขนาดความจุเตียงไข้ใน 442 เตียง [2]

ประวัติ[แก้]

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระองค์ทรงโปรดประพาสเมืองเพชร พระองค์ได้ทรงสร้างพระราชวังเพื่อใช้เป็นที่ประทับเพื่อเสด็จมาเมืองเพชรใช้ชื่อว่า ”พระราชวังพระนครคีรี” ซึ่งถือเป็นพระราชวังที่สร้างบนภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย และใน พ.ศ. 2404 พระองค์ได้ทรงโปรดให้คณะมิชชันนารีนิกายโปรเตสเต้นส์ เข้ามาเผยแพร่ศาสนา ก่อตั้งโรงเรียนและทำการรักษาผู้เจ็บป่วยด้วยวิธีการแพทย์แผนปัจจุบัน นายแพทย์ซามูเอ เรโนลด์เฮ้าส์ เป็นแพทย์จากคณะมิชชันนารีคนแรกที่มาตั้งสำนักงานมิชชันนารี และทำการรักษาผู้ป่วยในจังหวัดเพชรบุรี

ต่อมาในปี พ.ศ. 2423 จังหวัดเพชรบุรีก็ได้มีโรงพยาบาลที่ทำการรักษาแบบแผนปัจจุบัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงพยาบาลมิชชันนารีแห่งแรกของประเทศไทย ณ บริเวณวัดไชยสุรินทร์(วัดน้อย) ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยมีนายแพทย์ อี.เอ สาติรช เป็นผู้ดูแลคณะแพทย์มิชชันนารี จำนวน 11 คน ที่ผลัดเปลี่ยนกันมาปฏิบัติงาน กิจการของโรงพยาบาลมิชชันนารีแห่งนี้ได้เปิดดำเนินการกระทั่งปี 2477 ก็ได้ปิดกิจการลงโดยไม่ทราบสาเหตุ

พ.ศ. 2472 สถานีเอื้อนอนามัยของสภากาชาดสยาม(เอื้อนอนามัย) ได้ก่อจั้งขึ้นด้วยเงินกองมรดกของเจ้าจอมเอื้อนในพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5) (ซึ่งเป็นบุตรีของเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์(เทศ บุนนาค) เจ้าเมืองเพชร ใน พ.ศ. 2401-2437) และเงินสมทบจากการแสดงละครการกุศลของข้าราชการในสมัยนั้น ปัจจุบันสถานีเอื้อนอนามัยหรือสถานีกาชาดที่ 8 ก็ยังเปิดดำเนินการอยู่ พ.ศ. 2478 ก็ได้มีการสร้างสุขศาลาก้านเกตุมณี ซึ่งปัจจุบันมีชื่อว่า ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเพชรบุรี ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองเพชรบุรี

โรงพยาบาลเพชรบุรี ได้ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2491 โดยการนำของพระสมัครสโมสร(เสงี่ยม สมัครสโมสร) ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการจังหวัดได้ร่วมมือกันจัดตั้งองค์กรการกุศล ชักชวนข้าราชการ พ่อค้า คหบดี ตลอดจนประชาชน ได้ร่วมบริจาคเงิน เพื่อนำไปสมทบกับงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข ในสมัยพระบำราศโรคาพาฬห์ (สาธารณสุขจังหวัด ในขณะนั้น) สร้างบนที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ริมทางรถไฟสายใต้ ใกล้สถานีรถไฟเพชรบุรี และเขาพนมขวด ในอดีตชาวบ้านบางคนอาจเรียก โรงพยาบาลเขาพนมขวดและร่วมเป็นคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้างจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2492 โรงพยาบาลเพชรบุรี เป็นส่วนราชการภูมิภาคในสังกัดของกรมการแพทย์

โรงพยาบาลเพชรบุรี ในปี พ.ศ. 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญพระนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นชื่อโรงพยาบาลว่า "โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี" (Phra Chom Klao Hospital, Phetchaburi Province ) เมื่อวันที่ 2 มีนาคมพ.ศ. 2532 [3] เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานลำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงประกอบกิจคุณูประการ อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีเป็นอย่างยิ่ง

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายแพทย์ ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลถูกคนร้ายยิงด้วยอาวุธปืนเสียชีวิตในการนี้ได้พระราชทานโกศ​พระราชทานเพลิงศพ[4]

สถานฝึกปฏิบัติ[แก้]

บริการและคลินิกต่าง ๆ ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า[แก้]

ที่ตั้ง[แก้]

เลขที่ 53 ถนนรถไฟ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000 พิกัด 13°7'5"N 99°56'17"E

รายนามผู้บริหารโรงพยาบาล[แก้]

รายนามผู้บริหารโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ลำดับ รายนาม การศึกษา ชื่อตำแหน่งบริหาร ระยะเวลา หมายเหตุ
1. นายแพทย์สมประสงค์ วีระไวทยะ แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลเพชรบุรี พ.ศ. 2494 – พ.ศ. 2497
2. นายแพทย์ ม.ร.ว. ไพฑูรย์ สุทัศนีย์ แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลเพชรบุรี พ.ศ. 2497 – พ.ศ. 2500
3. นายแพทย์วุฒธิ โพธิสุนทร แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลเพชรบุรี พ.ศ. 2500 – พ.ศ. 2503
4 นายแพทย์มนู สาริกะภูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบุรี พ.ศ. 2503 – พ.ศ. 2517
5 นายแพทย์บำเพ็ญ กำเนิดศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบุรี พ.ศ. 2517 – พ.ศ. 2532
6. นายแพทย์ธีระ พิทักษ์ประเวช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2534
7. นายแพทย์ถาวร ลอประยูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2538
8. นายแพทย์วิชิต บุญยวรรธนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2539
9. นายแพทย์สวัสดิ์ เถกิงเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2540
10. นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2551
11. นายแพทย์จินดา แอกทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2551 – พ.ศ.2552
12. นายแพทย์พูลสวัสดิ์ สมบูรณ์ปัญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2556
13. นายแพทย์สาธิต รัตนศรีทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560
14. นายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563
15. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2564
16. นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ พ.บ. (แพทยศาสตร์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

13°07′05″N 99°56′17″E / 13.118056°N 99.938056°E / 13.118056; 99.938056