ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Queen Sirikit Heart Center of the Northeast
MED KKU.svg
ประเภทโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจและหลอดเลือด
ที่ตั้ง123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง30 ธันวาคม พ.ศ. 2535 (30 ปี)
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้อำนวยการรศ.นพ. ภัทรพงษ์ มกรเวส
จำนวนเตียง200 เตียง[1]
แพทย์30 คน[2]
เว็บไซต์https://heart.kku.ac.th/

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีภารกิจในด้านการศึกษา วิจัยและให้บริการวิชาการแก่สังคมที่มีความเชียวชาญเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะเป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 10 ชั้น มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติ[แก้]

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2535 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา และเพื่อเป็นศูนย์ป้องกันบำบัดรักษาตลอดจนศึกษาวิจัยโรคหัวใจและหลอดเลือดสำหรับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์หัวใจฯ ริเริ่มก่อตั้งโดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์นภดล ทองโสภิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกรรมการจัดตั้งศูนย์โรคหัวใจ โดยได้ขอพระราชทานอัญเชิญพระนามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นชื่อสถาบันแห่งนี้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถาบัน ซึ่งพระองค์ได้ทรงมีพระเมตตาพระราชทานนามสถาบันแห่งนี้ว่า"ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" (Queen Sirikit Heart Centter of the Northeast) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2534[3]

ปัจจุบัน ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโครงสร้างการบริหารงานตามพระราชฎีกา จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 เล่ม 128 ตอน 48 ก วันที่ 13 มิถุนายน 2554 ซึ่งได้กำหนดให้ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เข้ารวมเป็นหน่วยงานในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา โครงสร้างการบริหารงานมีผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯเป็นผู้บังคับบัญชา และคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีคณะกรรมการต่างๆ กำกับดูแลการบริหารงาน และนโยบาย ได้แก่ คณะกรรมการประจำคณะแพทย์ศาสตร์ กรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ[4]

การให้บริการผู้ป่วย[แก้]

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้บริการที่อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ภายในบริเวณโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2549 มีห้องตรวจผู้ป่วยนอกทั้งหมด 16 ห้องตรวจ เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30-16.30 น. บริการตรวจรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง[5] โดยให้บริการ ณ ห้องตรวจผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมนี้ได้เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30-20.00 น. และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 08.00 -12.00 น

อ้างอิง       [แก้]

  1. ระบบสารสนเทศภฺมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ, สถานที่และเครื่องมือแพทย์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 22 สิงหาคม 2564.
  2. ระบบสารสนเทศภฺมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ, บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 22 สิงหาคม 2564.
  3. ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ข้อมูลโรงพยาบาล เก็บถาวร 2021-08-22 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 22 สิงหาคม 2564.
  4. ระบบสารสนเทศภฺมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ, ประวัติสถานพยาบาล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น เก็บถาวร 2021-08-22 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 22 สิงหาคม 2564.
  5. ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ : การให้บริการ เก็บถาวร 2021-08-22 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 22 สิงหาคม 2564.