โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน.jpg
ภูมิศาสตร์
ที่ตั้งเลขที่ 1075/1 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150, ไทย
หน่วยงาน
ประเภทโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับสูงและศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
บริการสุขภาพ
แผนกฉุกเฉินมี
จำนวนเตียง300 เตียง
ประวัติ
เปิดให้บริการ3 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ลิงก์
เว็บไซต์www.msdbangkok.go.th/BKT/home.html

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับสูงและศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ขนาด 300 เตียง สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในแขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ขนาด 34 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา รวมพื้นที่ใช้สอยประมาณ 103,805 ตารางเมตร[1] ยังมีคลินิกเฉพาะทาง เช่น คลินิกผู้สูงอายุ คลินิกทันตกรรม คลินิกเบาหวาน คลินิกวัณโรค คลินิกศัลยกรรมกระดูก และคลินิกฝังเข็ม[2]

ประวัติ[แก้]

ที่ดินของโรงพยาบาลมีคุณยายท่านหนึ่ง เป็นผู้บริจาคให้กรุงเทพมหานคร ได้แสดงความจำนงเพื่อให้กรุงเทพมหานครใช้ก่อสร้างโรงพยาบาล[3] ในระยะแรกให้บริการประชาชนแบบผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉินในอาคารผู้ป่วยนอกชั่วคราว พื้นที่ให้บริการในอาคาร 864 ตารางเมตร เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยเน้นดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ มีการคัดกรองกลุ่มอาการในผู้สูงอายุ ภายหลังได้เริ่มก่อสร้างเพิ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

การออกแบบ[แก้]

พื้นที่ใช้สอย[แก้]

อาคารหลักของโรงพยาบาล เป็นศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุขนาด 100 เตียง และจัดตั้งโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 200 เตียง ก่อสร้างโดยบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด 6 อาคาร ได้แก่ อาคารโรงพยาบาลและศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (5 ชั้น) พื้นที่ใช้สอย 71,944 ตารางเมตร อาคารหอพักผู้ป่วย (7 ชั้น) พื้นที่ใช้สอย 17,356 ตารางเมตร อาคารสถานพักฟื้นผู้สูงอายุ พื้นที่ใช้สอย 2,545 ตารางเมตร อาคารหอพักบุคลากรและอาคารบริการงานระบบ (7 ชั้น) พื้นที่ใช้สอย 9,956 ตารางเมตร อาคารสถานที่ซ่อมบำรุง พื้นที่ใช้สอย 1,161 ตารางเมตร และหอพระ[4]

แนวคิด[แก้]

งานออกแบบสถาปัตยกรรมของโรงพยาบาล เริ่มร่างแบบโดยสุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา จากนั้นปฤษฐ ชุมสาย ณ อยุธยามารับหน้าที่ดูแลเเละรับช่วงต่อจากงานออกแบบของคุณพ่อ เดิมทีออกแบบเป็นสถานพักฟื้นผู้สูงอายุขนาดประมาณ 35,000 ตารางเมตร แต่ในภายหลังได้มีการขยายโครงการออกเป็น 150,000 ตารางเมตร รวมได้ถึง 300+100 เตียง เพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็นโรงพยาบาลของเขตบางขุนเทียนไปในคราวเดียวกัน

แนวคิดการออกแบบใช้ประโยชน์จากลมทะเลโดยให้มีการระบายอากาศได้ดี และการที่พื้นที่ป่าชายเลนนั้นเป็นพื้นที่น้ำท่วมอยู่แล้ว จึงออกแบบให้โรงพยาบาลตั้งอยู่บนผืนน้ำ พื้นที่ของโรงพยาบาลจึงทำหน้าที่เป็นแก้มลิงไปด้วย อาคารส่วนพักฟื้นจึงเป็นเหมือนกับเรือนแพ ในการวางผังอาคารทำเป็นนรูปโค้งรับกับความที่เป็นเวิ้งน้ำ มีทางเดินหลักเชื่อมต่อทุกส่วนของโรงพยาบาลเข้าไปด้วยกัน

กลุ่มอาคารแบ่งออกเป็น 3 ก้อน คือ อาคารโรงพยาบาลและศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นก้อนใหญ่ที่สุดวางตัวเป็นแนวโค้ง ถัดมาคือ อาคารหอพักผู้ป่วย และกลุ่มบ้านพักเล็ก ๆ ทรงจั่วคือ อาคารสถานพักฟื้นผู้สูงอายุ ทุกส่วนของอาคารมีการเชื่อมโยงกับผืนน้ำอยู่ตลอด อาคารที่โดดเด่นออกมีอีกอาคารคือ หอพระ[3]

การออกแบบรายละเอียดคำนึงถึงการออกแบบเพื่อทุกคน ช่วยอำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนทุกประเภทในสังคมสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย[5]

อ้างอิง[แก้]

  1. "โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน". สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร.
  2. "รู้จัก "รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน" ที่รัฐเล็งใช้รองรับผู้ป่วยโควิท-19".
  3. 3.0 3.1 "โรงพยาบาลผู้สูงอายุ ที่ออกแบบสอดรับกับบริบทชายทะเล". บ้านและสวน.
  4. "โครงการขยายศักยภาพระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเป็น Smart digital hospitalโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับสูงและศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ขนาด 100 เตียง". สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร.[ลิงก์เสีย]
  5. มิ่งขวัญ รัตนคช. "รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน ศูนย์เวชศาสตร์แห่งใหม่ที่จะเป็นพื้นที่รองรับผู้ป่วย COVID-19". The Cloud.