โรงพยาบาลน่าน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โรงพยาบาลน่าน ตั้งอยู่บน ถนนวรวิชัย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2497 เป็นโรงพยาบาลทั่วไปประจำจังหวัดน่าน มีจำนวนเตียงทั้งหมด 502 เตียง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลน่าน
Nan Hospital
แผนที่
ประเภทรัฐ (โรงพยาบาลทั่วไป)
ที่ตั้งเลขที่ 1 ถนนวรวิชัย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้งพ.ศ. ๒๔๙๗
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการนายแพทย์วสันต์ แก้ววี[1]
จำนวนเตียง502 เตียง [2]
แพทย์91 คน [3]
บุคลากร1,450 คน [4]
เว็บไซต์http://www.nanhospital.go.th/site/index

ประวัติ[แก้]

โรงพยาบาลน่านเป็นโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลประจำจังหวัดน่าน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข บนเนื้อที่ประมาณ 48 ไร่ 86 ตารางวา ซึ่งเป็นพื้นที่ของ มณฑลทหารบกที่ 7 ตามนโยบาย ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งให้กรมการแพทย์ดำเนินการจัดตั้ง โรงพยาบาลประจำจังหวัดน่านขนาด 25 เตียง

โรงพยาบาลเปิดบริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 โดยในระยะแรกบริการผู้ป่วย 56 เตียง จนขยายเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 430 เตียง มีศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างมาก เป็นสถานที่สร้างสรรค์ นักบริหารและนักวิชาการ ด้านการแพทย์ และ สาธารณสุขที่มีความสามารถ มีคุณธรรมจำนวนมาก ให้แก่วงการแพทย์และสาธารณสุข เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2541 ได้เปิดตึกบริการผู้ป่วยเพิ่มเป็น 120 เตียงใหม่ซึ่งจะทำให้รองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น ละทำให้โรงพยาบาลน่านปรับเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลขนาด 491 เตียง สำหรับการให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่เพิ่มขึ้น[5]

ทำเนียบผู้อำนวยการ[แก้]

ลำดับที่ รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1
นายแพทย์พัฒนา ตระกูลดิษฐ์ พ.ศ. 2499 – 2500
2
นายแพทย์กิจชัย ยิ่งเสรี พ.ศ. 2500 - 2507
3
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร พ.ศ. 2507 - 2537
4
นายแพทย์คณิต ตันติศิริวิทย์ พ.ศ. 2537 - 2551
5
นายแพทย์นิวัตชัย สุจริตจันทร์ พ.ศ. 2551 - 2555
6
นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ พ.ศ. 2555 - 2557
7
แพทย์หญิณัฐภร ประกอบ พ.ศ. 2557 - 2559
8
นายแพทย์ภราดร มงคลจาตุรงค์ พ.ศ. 2559 - 2562
9
แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช พ.ศ. 2562 - 2565
10
นายแพทย์วสันต์ แก้ววี พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]