โรงพยาบาลศรีสะเกษ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
Si Sa Ket Hospital
SiSaKetHospital Logo.jpg
ประเภทรัฐ (โรงพยาบาลศูนย์)
ที่ตั้งเลขที่ 0859 ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง1 ธันวาคม พ.ศ. 2491
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการนายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง
จำนวนเตียง974 เตียง[1]
แพทย์153 คน
บุคลากร1,300 คน
เว็บไซต์เว็บไซต์โรงพยาบาลศรีสะเกษ

โรงพยาบาลศรีสะเกษ เป็น โรงพยาบาลศูนย์ ระดับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ อยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2451 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการริเริ่มของ ขุนเวชการบริรักษ์ ผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขจังหวัดขุขันธ์ ตั้งแต่เมื่อครั้งจังหวัดศรีสะเกษ ยังใช้ชื่อเดิมว่า "จังหวัดขุขันธ์" ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อมาเป็น "จังหวัดศรีสะเกษ" ใน พ.ศ. 2481 หลังจากนั้นโรงพยาบาลประจำจังหวัดศรีสะเกษจึงใช้ชื่อว่า "โรงพยาบาลศรีสะเกษ" ตามชื่อจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ [2] [3]

ปัจจุบัน โรงพยาบาลตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ท้องที่ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ บนเนื้อที่ 41 ไร่ บริเวณริมฝั่งลำน้ำห้วยสำราญ อันเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูล เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อให้บริการในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน ฟื้นฟู และรักษาโรค แก่ชาวจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียงในภูมิภาคอีสานใต้ ตลอดจนผุ้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้าน [3] นอกจากนั้น ยังเป็นสถาบันการผลิตแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในฐานะศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ประวัติ[แก้]

โรงพยาบาลศูนย์ศรีสะเกษ

โรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้รับการริเริ่มขึ้นใน พ.ศ. 2451 [4] โดยขุนเวชการบริรักษ์ ผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขจังหวัดขุขันธ์ ในลักษณะอาคารไม้ชั้นเดียว บริเวณถนนปลัดมณฑลและถนนศรีวิเศษ (ที่ตั้งบ้านพักนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษในปัจจุบัน)

ต่อมา ใน พ.ศ. 2477 ขุนสุขวิชวรการ สาธารณสุขจังหวัดขุขันธ์ คนใหม่ ได้ดำเนินการก่อสร้างสุขศาลาชั้นหนึ่งขึ้นเพื่อขยายบริการด้านสาธารณสุข ในบริเวณวังเจ้าเมืองเดิมท่าลี่ ริมฝั่งห้วยสำราญ ใกล้แนวทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้ขยายการก่อสร้างมาถึงตัวเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง พ.ศ. 2468 - พ.ศ. 2472 บนพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 24 ไร่ เศษ (ที่ตั้งของโรงพยาบาลศรีสะเกษในปัจจุบัน) สุขศาลาแห่งนี้มีลักษณะเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง มีห้องทำงานรวม 6 ห้อง เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป

พ.ศ. 2481 ได้มีการเปลี่ยนชื่อจังหวัดขุขันธ์เป็นจังหวัดศรีสะเกษ "สาธารณสุขจังหวัดขุขันธ์" จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ" และ "สุขศาลาจังหวัดขุขันธ์" ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สุขศาลาจังหวัดศรีสะเกษ" หลังจากนั้นระหว่าง พ.ศ. 2484 - พ.ศ. 2485 เกิดสงครามอินโดจีนและสงครามมหาเอเชียบูรพาขึ้น จังหวัดศรีสะเกษได้รับการกำหนดให้เป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่ง จึงได้มีการก่อสร้างฐานบินและสนามบินทหารขึ้น (บริเวณที่ตั้งโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ในปัจจุบันและพื้นที่โดยรอบ) บริเวณสุขศาลาจังหวัดศรีสะเกษได้เป็นสถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงของกองทัพอากาศและที่พักของหน่วยทหาร สุขศาลาจังหวัดศรีสะเกษจึงมีบทบาทมากขึ้นเป็นลำดับในการรักษาผู้เจ็บป่วยทั้งทางทหารและพลเรือนตลอดช่วงภาวะสงคราม

พ.ศ. 2491 นายแพทย์ขุนวิชิตภัยพยาธิ (นายแพทย์วิชิต โพธิปักษ์) ได้ย้ายมารับราชการที่จังหวัดศรีสะเกษ และได้แบ่งส่วนงานสาธารณสุขออกเป็นกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ส่วนขุนสุขวิชวรการ ได้ไปดำรงตำแหน่งอนามัยจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดกรมอนามัย "สุขศาลาจังหวัดศรีสะเกษ" ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงพยาบาลศรีสะเกษ" เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2491 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาโรงพยาบาลศรีสะเกษขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมีนายแพทย์วิชิต โพธิปักษ์ ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ผู้อำนวยการคนแรกของโรงพยาบาลแห่งนี้ [2] [3]

สภาพพื้นที่ภายในโรงพยาบาลศูนย์ศรีสะเกษ
อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และอาคารอำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์ศรีสะเกษ

ปัจจุบันนอกจากบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์แก่ชาวจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียงแล้ว โรงพยาบาลศรีสะเกษ เป็นสถาบันการศึกษาและฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการแพทย์ แก่นักศึกษาแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยเป็นสถาบันสมทบร่วมผลิตแพทย์กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ ทำหน้าที่เป็นสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์ดังกล่าว ซึ่งก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาแพทย์ในระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6) ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช) กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลศรีสะเกษเป็นโรงพยาบาลศูนย์ ที่มีศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการที่สอดคล้องกับจำนวนประชากรผู้มารับบริการทั้งจากภายในจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพื่อนบ้าน

รายนามหัวหน้าสุขศาลาและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ[แก้]

รายนาม
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1. ขุนเวชการบริรักษ์ พ.ศ. 2450 – พ.ศ. 2477

(ปี พ.ศ. 2451 เริ่มก่อตั้ง โดยใช้ชื่อ"สาธารณสุขจังหวัดขุขันธ์")

2. ขุนสุขวิชวรการ พ.ศ. 2477 – พ.ศ. 2491

(ก่อนปี พ.ศ. 2481 ใช้ชื่อ"สุขศาลาจังหวัดขุขันธ์" / ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 เปลี่ยนชื่อเป็น"สุขศาลาจังหวัดศรีสะเกษ")

3. นายแพทย์ขุนวิชิตภัยพยาธิ (นายแพทย์วิชิต โพธิปักษ์) 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2504

(1 ธันวาคม พ.ศ. 2491 เริ่มใช้ชื่อ"โรงพยาบาลศรีสะเกษ")

4. นายแพทย์นุกูล ตันสิทธิแพทย์ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2513
5. นายแพทย์สุรศักดิ์ บุญยะประภัศร 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2517
6. นายแพทย์วรา โรจนหัสดินทร์ 27 มีนาคม พ.ศ. 2517 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2518
7. นายแพทย์สละ สุขตระกูล 21 ตุลาคม พ.ศ. 2518 - 30 กันยายน พ.ศ. 2525
8. นายแพทย์เจตน์ อจลพงศ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2525 - 4 ตุลาคม พ.ศ. 2526
9. นายแพทย์รัตน์ ปาลิวนิช 5 ตุลาคม พ.ศ. 2526 - 30 กันยายน พ.ศ. 2529
10. นายแพทย์สนั่น ประเสริฐศิลป์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 - 30 กันยายน พ.ศ. 2532
11. นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2532 - 30 กันยายน พ.ศ. 2534
12. นายแพทย์เฉลิมชัย เหล่าพูลสุข 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 - 13 ตุลาคม พ.ศ. 2542
13.นายแพทย์อนุศักดิ์ ตั้งไพบูลย์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2542 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2545
14. นายแพทย์ชาย ธีระสุต 23 ธันวาคม พ.ศ. 2545 - 30 กันยายน พ.ศ. 2555
15. นายแพทย์อุดม เพชรภูวดี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559
16. แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563
17. นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

หน่วยงานภายใน[แก้]

โรงพยาบาลศรีสะเกษ มีการแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ [2]

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก[แก้]

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ มีการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติการทางการแพทย์ แก่นักศึกษาแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้การดูแลของอาจารย์แพทย์ รวม 102 ท่าน ใน 20 สาขา ดังนี้ [6]

 • สาขาอายุรศาสตร์
 • สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
 • สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
 • สาขาอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา
 • สาขาอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตตะบอลิสม
 • สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
 • สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
 • สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
 • สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
 • สาขาศัลยศาสตร์
 • สาขาศัลยศาสตร์มะเร็ง
 • สาขาออร์โธปิดิกส์
 • สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
 • สาขาประสาทศัลยศาสตร์
 • สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก
 • สาขาสูติ-นารีเวชศาสตร์
 • สาขากุมารเวชศาสตร์
 • สาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
 • สาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
 • สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
 • สาขารังสีวินิจฉัย
 • สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
 • สาขาจิตวิทยา [5]

ศูนย์ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์[แก้]

ปัจจุบันโรงพยาบาลศูนย์ศรีสะเกษ ประกอบด้วยศูนย์เชี่ยวชาญทางการแพทย์ (ระดับตติยภูมิ) ใน 7 สาขาดังนี้

 • ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด เปิดบริการสวนหัวใจ ผ่าตัดหัวใจ (ระดับ2)
 • ศูนย์โรคมะเร็งและรังสีวินิจฉัย (ระดับ2) เตรียมยกระดับเป็นระดับ1
 • ศูนย์โรคไต (ระดับ2) เตรียมยกระดับเป็นระดับ2+
 • ศูนย์เด็กและทารกแรกเกิด (ระดับ2) เตรียมยกระดับเป็นระดับ1
 • ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ระดับ2) เตรียมยกระดับเป็นระดับ1
 • ศูนย์ตา (ระดับ1)
 • ปลูกถ่ายอวัยวะ (ระดับ3) เตรียมยกระดับเป็นระดับ2

สถานบันฝึกแพทย์ประจำบ้าน[แก้]

เป็นสถานบันฝึกอมรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

อ้างอิง[แก้]

 1. ระบบรายงานทรัพยากรสาธารณสุข
 2. 2.0 2.1 2.2 ประภา ปัญญาเพียร. คุณภาพบริการพยาบาลตามการจัดอัตรากำลังบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลศรีสะเกษ.วิทยานิพนธ์สาขาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.ISBN 9746689746
 3. 3.0 3.1 3.2 วรัญญู ศิริวรรณ์.โครงการปรับปรุงโรงพยาบาล จังหวัดศรีสะเกษ.วิทยานิพนธ์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541.
 4. ประวัติและพัฒนาการโรงพยาบาลศรีสะเกษ รวบรวมโดยโรงพยาบาลศรีสะเกษ เข้าถึงออนไลน์ทาง http://www.sskh.moph.go.th/main/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1 Archived 2011-02-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 5. 5.0 5.1 ปรเมศร์ กลิ่นหอม.ผลของการฝึกวิปัสสนาแบบ "ปัญญาอบรมใจ" ต่อการลดความเครียด : กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ.วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547. ISBN 9743638528
 6. สาขาการเรียนการสอน ในศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ เข้าถึงออนไลน์ทาง http://www.sskh.moph.go.th/mec/ Archived 2011-12-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]