โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
[[ไฟล์:สัญลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข| 200px]]
ประเภท รัฐ (โรงพยาบาลศูนย์)
ที่ตั้ง เลขที่ 38 ถนนเจษฎาบดินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง 12 เมษายน พ.ศ. 2494
สังกัด กระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการ นายแพทย์ทรงวุฒิ ทรัพย์ทวีสิน
จำนวนเตียง 647 เตียง[1]
บุคลากร 697 คน
เว็บไซต์ www.uttaradit-hosp.go.th/

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2483 ช่วงก่อนยุติสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยคุณพระสมัครสโมสร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ในขณะนั้น ได้ประชุมคณะกรรมการ จังหวัดอุตรดิตถ์ อนุมัติเงินบำรุงท้องที่จัดซื้อที่ดิน เนื้อที่ 28 ไร่ 50 ตารางวา

ประวัติ[แก้]

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เปิดทำการอย่างเป็นทางการเมื่อ 12 เมษายน พ.ศ. 2494 โดยมีเนื้อที่รวมทั้งสิ้นในปัจจุบันจำนวน 46 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา ตั้งอยู่เขตภาคแหนือตอนล่าง ในอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ถือเป็นโรงพยาบาลศูนย์แห่งที่ 2 ในเขตกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และเป็นโรงพยาบาลประจำภูมิภาคที่มีขีดความสามารถระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ในปัจจุบันได้เปิดทำการสาขานอกโรงพยาบาล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สาขา 1 บริเวณทางหลวงหมายเลข 1045(ถนนย่านศิลาอาสน์) เปิดศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 1 แห่งที่ ถนนสำราญรื่นใกล้กับวัดท้ายตลาด และได้มีการก่อสร้างตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินขึ้นใหม่แล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2555 มีผลทำให้โรงพยาบาลฯมีจำนวนเตียงผู้ป่วยเพิ่มจากเดิม 500 เตียงเป็น 647 เตียง

นอกจากนี้โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ได้ร่วมผลิตแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจัดตั้งหน่วยงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541 โดยจัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิตแพทย์ในระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6) ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมปีละประมาณ 30 คน ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานภายใน[แก้]

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ มีการแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

 • กลุ่มงานอายุรกรรม
 • กลุ่มงานศัลยกรรม
 • กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรมฯ
 • กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
 • กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก
 • กลุ่มงานจักษุวิทยา
 • กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา
 • กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
 • กลุ่มงานรังสีวิทยา
 • กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 • กลุ่มงานพยาธิวิทยา
 • กลุ่มงานเภสัชกรรม
 • กลุ่มงานทันตกรรม
 • กลุ่มงานการพยาบาล
 • กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
 • กลุ่มงานจิตเวช
 • กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
 • กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • กลุ่มงานผู้ป่วยนอก
 • กลุ่มงานฝ่ายการเจ้าหน้าที่
 • กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ
 • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
 • ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
 • ศูนย์สิทธิประโยชน์
 • ศูนย์เยี่ยมบ้านโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 • ฝ่ายธุรการ
 • ฝ่ายการเงินและบัญชี
 • ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
 • ฝ่ายโภชนาการ
 • ฝ่ายสุขศึกษา

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]