คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
Faculty of Economics, Prince of Songkla University
Prince of Songkla University logo.svg
คติพจน์Seek Wisdom, Develop People
สถาปนา22 กันยายน พ.ศ. 2546
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัตถ พรหมมี
ที่อยู่
ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
สี███ สีส้มดอกประดู่แดง
มาสคอต
กงจักร ฟันเฟือง รวงข้าว
เว็บไซต์https://www.economics.psu.ac.th/

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Faculty of Economics, Prince of Songkla University) เป็นคณะที่จัดการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิต ค้นคว้าวิจัย และบริการวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนามาจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณาจารย์ในสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

การบริหารงานประกอบไปด้วย 2 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้

  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร