โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°27′59.05″N 100°06′58.26″E / 14.4664028°N 100.1161833°E / 14.4664028; 100.1161833

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
MOPH logo.jpg
ประเภท รัฐ (โรงพยาบาลศูนย์)
ที่ตั้ง เลขที่ 950 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง พ.ศ. 2469
สังกัด กระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการ นายแพทย์ชัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ
จำนวนเตียง 634 เตียง[1]
บุคลากร 1582 คน
เว็บไซต์ http://www.yrh.moph.go.th

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ขนาด 634 เตียง เปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2469 ชื่อของโรงพยาบาลมาจากชื่อของ เจ้าพระยายมราช ผู้บริจาคเงินสร้างโรงพยาบาล โดยตั้งติดกับบ้านยะมะรัชโช บ้านของท่านเจ้าพระยายมราช

ประวัติ[แก้]

ปี พ.ศ. 2469 ท่านเจ้าพระยายมราช ได้บริจาคเงินจำนวนเงิน 40,000 บาท สร้างอาคารเจ้าพระยายมราชบริเวณใกล้เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีในปัจจุบัน โดยหันไปทางแม่น้ำท่าจีน โดยด้านหลังเป็นถนนจึงรับบริการได้เป็นอย่างดีทางน้ำและทางบก

ปี พ.ศ. 2478 มีนายแพทย์ท่านแรกประจำคือ นายแพทย์เคียน พานิช

ปี พ.ศ. 2485 กระทรวงสาธารณสุขยกระดับโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชเป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีการขยายหอผู้ป่วยอายุรกรรม ศัลยกรรม และสูติกรรม

ปี พ.ศ. 2500 แม่น้ำท่าจีนตื้น โดยเปลี่ยนด้านหน้าโรงพยาบาลเป็นด้านถนนแทน บุตรหลานท่านเจ้าพระยายมราชได้สร้างอนุสาวรีย์ท่านเจ้าพระยายมราชโดยมีกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบ โดยมีอดีตนายกรัฐมนตรีจอมพลป. พิบูลสงครามเป็นประธานเปิดอนุสาวรีย์ในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2500 ซึ่งเป็นวันโรงพยาบาล

ปี พ.ศ. 2534 โรงพยาบาลมีพื้นที่จำกัดไม่สามารถขยายพื้นได้อีก ทางราชการมอบเงินสร้างอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 7 ชั้นจำนวนเงิน 144.34 ล้านบาท

ปี พ.ศ. 2537 อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 7 ชั้นเสร็จสิ้น โดยมีห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ห้องผ่าตัดและหอผู้ป่วย

ปี พ.ศ. 2542 การสร้างอาคารพิเศษ 5 ชั้นเสร็จสิ้น โดยกำลังสร้างอาคารอำนวยการแห่งใหม่สูง 11 ชั้น และ อาคารเฉลิมพระบารมี 7 ชั้นโดยงบประมาณจากฯพณฯท่าน บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมตรีคนที่ 21 รวมทั้งการสร้างอาคารบรรหาร แจ่มใสที่ 1-3 เสร็จสิ้น

ปี พ.ศ. 2544 อาคารอำนวยการ 11 ชั้นและอาคารเฉลิมพระบารมี 7 ชั้นเสร็จสิ้น โดยวันที่ 4 กรกฎาคมในปีเดียวกันได้ยกระดับเป็นโรงพยาบาลขนาด 503 เตียง

ปี พ.ศ. 2545 ได้ยกระดับเป็นโรงพยาบาลขนาด 623 เตียง สร้างสำนักงานปฏิบัติการที่ชั้น 4 อาคารอุบัติเหตุ

ปี พ.ศ. 2547 ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเด็กเตาะแตะและผู้สูงอายุ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปี พ.ศ. 2548 ได้เปิดศูนย์พื่งได้ ช่วยเหลือผู้มีความทุกข์จากเหตุการณ์ต่างๆ

ปี พ.ศ. 2550 ปรับปรุงอาคารพิเศษบรรหาร แจ่มใสที่ 2 ให้ทันสมัย โดยชั้น 1 เป็นศูนย์กักกันผู้ติดเชื้ออันตราย เปิดศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุประจำภาคตะวันตก มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ที่ชั้น 1 อาคารอำนวยการเดิม

ปี พ.ศ. 2551 เปิดศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย บริเวณชั้น 4 อาคารอุบัติเหตุ รวมทั้งย้ายศูนย์บริจาคโลหิตไปอยู่ชั้น 4 สร้างห้องส่องกล้องระบบทางเดืนหายใจที่ชั้น 3เริ่มสร้างศูนย์เอกซเรย์คอมพืวเตอร์แห่งใหม่ที่อาคารอำนวยการเดิมชั้น 1 ปรับปรุงการให้บริการทางการแพทย์โดยระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย

ปี พ.ศ. 2552 ได้รับมาตรฐานการบริการ HA

ปี พ.ศ. 2553 การสร้างศูนย์บริจาคโลหิตไปอยู่ชั้น 4 สร้างห้องส่องกล้องระบบทางเดินหายใจที่ชั้น 3 ศูนย์เอกซเรย์คอมพืวเตอร์แห่งใหม่ที่อาคารอำนวยการเดิมเสร็จสิ้น

ขณะนี้กำลังก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ 11 ชั้น (โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2558)

สถานที่ภายในโรงพยาบาล[แก้]

อาคารเจ้าพระยายมราช เป็น ศูนย์แพทย์แผนไทยและพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยายมราช

อาคารอำนวยการ 11 ชั้น

ชั้น B ห้องเก็บเวชระเบียน,ห้องเวชระเบียนผู้ป่วยใน,ศูนย์ข้อมูลการแพ้ยาผู้ป่วย

ชั้น 1 ห้องเวชระเบียน เบอร์ 1,ห้องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าและฉีดยา เบอร์ 2,ห้องตรวจโรคทั่วไป GP เบอร์ 3,ห้องตรวจนอกเวลาราชการ เบอร์ 4,ห้องตรวจอายุรกรรมทั่วไป เบอร์ 4-6,ห้องตรวจอายุรกรรมพิเศษ เบอร์ 7-9,ห้องจ่ายยา เบอร์ 11,ศูนย์แพ้ยา เบอร์ 11/2,ห้องจ่ายเงิน เบอร์ 12,ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ เบอร์ 15,ห้องให้คำปรึกษา เบอร์ 16,ห้องปฏิบัติการกระบวนการกลุ่ม เบอร์ 17,ห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก เบอร์ 18,สำนักงานผู้ป่วยนอก,ศูนย์บริการผู้ป่วย

ชั้น 2 ห้องตรวจสอบสิทธิ์ เบอร์ 20,ห้องตรวจกุมารเวชกรรม เบอร์ 21,ห้องตรวจศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมพิเศษ เบอร์ 22-24,ห้องตรวจโรคไตผู้ใหญ่และโรคข้อ เบอร์ 25,ห้องตรวจจิตเวช เบอร์ 26,ห้องผ่าตัดเล็ก(กลุ่มงานศัลยกรรม)เบอร์ 27,ห้องจ่ายยาชั้น 2 เบอร์ 28,ห้องจ่ายเงินชั้น 2 เบอร์ 29,ศูนย์ประกันสังคม

ชั้น 3 ห้องตรวจตา เบอร์ 30,ห้องตรวจหู คอ จมูกและศูนย์การได้ยิน เบอร์ 31,ห้องตรวจทันตกรรมและทันตกรรมนอกเวลาราชการ เบอร์ 32,คลังยาและสำนักงานธุรการเภสัชกรรม

ชั้น 4 หอผู้ป่วยอายุกรรมหญิง,หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุกรรม 1

ชั้น 5 หอผู้ป่วยอายุกรรมชาย,หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม 2,และหออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ

ชั้น 6 หอผู้ป่วยตา หู คอ จมูกและพระสงฆ์อาพาต

ชั้น 7 ตึกพิเศษอายุรกรรม

ชั้น 8 ห้องผู้อำนวยการ,สำนักงานเลขานุการ,ห้องรองผู้อำนวยการ,ฝ่ายบริหารทั่วไป,ฝ่ายการเจ้าหน้าที่,ฝ่ายธุรการ,ฝ่ายการเงินและบัญชี,ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา,ห้องประชุม 8/1,ฝ่ายการพยาบาล

ชั้น 9 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ,ศูนย์คอมพิวเตอร์และฝ่ายเทคโนโลยี,ฝ่ายโสตและทัศนศึกษา,งานประกันชีวิตและประกันภัย(ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์),งานพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร,ห้องสมุด,ห้องประชุมขุนช้าง,ห้องประชุมขุนแผน,ห้องประชุมนางพิม

ชั้น 10 ห้องประชุม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา,ลานเอนกประสงค์

อาคารอุบัติเหตุ 7 ชั้น

ชั้นใต้ดิน คลังพัสดุ

ชั้น 1 ห้องประชาสัมพันธ์,ห้องเวชระเบียนอาคารอุบัติเหตุ,ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน,คลีนิคประกันสังคม,ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน,ห้องจ่ายเงินผู้ป่วยใน,คลังอุปกรณ์วิทยาศาสตร์,ห้องเอกซเรย์ 107,ห้องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 110(เดิม),ศูนย์เปล,ศูนย์ ERT

ชั้น 2 ห้องผ่าตัดใหญ่-วิสัญญี

ชั้น 3 ห้องส่องกระเพาะอาหาร,ห้องส่องระบบทางเดินหายใจ,หน่วยไตเทียม,ศูนย์โรคหัวใจ,หออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม,หออภิบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม

ชั้น 4 ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สำนักงานสุพรรณบุรีและธนาคารเลือด,ศูนย์รับบริจาคอวัยวเฉลิมพระเกียรติ,องค์กรแพทย์,ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ชั้น 5 หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1-2

ชั้น 6 หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงและเด็ก 1-2

ชั้น 7 หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุชาย,ศูนย์ช่วยเหลือเด็กเตาะแตะโดยผู้สูงอายุ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้านข้างตรงทางขึ้นชั้น 1 อาคารอุบัติเหตุเป็นศูนย์กู้ชีพเจ้าพระยายมราช

อาคารเฉลิมพระบารมี 7 ชั้น

ชั้น 1 ห้องตรวจสูติ-นรีเวช-ANC

ชั้น 2 ห้องคลอด,ห้องผ่าตัดตา

ชั้น 3 หอผู้ป่วยเด็กแรกเกิด,หออภิบาลผู้ป่วยหนักเด็กแรกเกิด

ชั้น 4-5 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม,ศูนย์โรคไข้เลือดออก(ชั้น 5)

ชั้น 6 หอผู้ป่วยหลังคลอด

ชั้น 7 หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม

อาคารออร์โธปิดิกส์

ชั้น 1 ห้องเอกซเรย์ 112 ,สำนักงานรังสีวิทยา

ชั้น 2 หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ชาย

ชั้น 3 หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์หญิงและเด็ก

ชั้น 4 ห้องตรวจกายภาพบำบัด,ห้องตรวจเวชกรรมฟื้นฟู,หน่วยกายอุปกรณ์

อาคารอำนวยการเก่า

ชั้น 1 ศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคตะวันตก มูลนิธิรัฐบุรุษ โดยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์,ร้านค้าสิรินมินิมารท์,งานสุขภาพชุมชน กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม,ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่

ชั้น 2 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม,กลุ่มงานเวชกรรมสังคม,งานสหกรณ์โรงพยาบาล,คลีนิคโรคที่เกิดจากการทำงาน,คลีนิคงดสูบบุหรี่,คลีนิคจิตเวช

ชั้น 3 ศูนย์ฟิตเนสโรงพยาบาล

อาคารบรรหาร-แจ่มใส ศิลปอาชา 1-3และตึกพิเศษ 5 ชั้นเป็นตึกพิเศษ (ชั้น 1 อาคารบรรหาร-แจ่มใส ศิลปอาชา 2 เป็นหอผู้ป่วยแยกโรค,ตึกพิเศษ 5 ชั้นชั้น 4 เป็นตึกว่างและชั้น 5 เป็นห้องพักนักศึกษาเพิ่มพูลทักษะ) อาคารหลังอาคารอำนวยการเก่าเป็นคลีนิควัณโรคปอด อาคารหอพักนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

อ้างอิง[แก้]