โรงพยาบาลพุทธโสธร

พิกัด: 13°41′10″N 101°04′26″E / 13.686075°N 101.073751°E / 13.686075; 101.073751
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงพยาบาลพุทธโสธร
Buddhasothorn Hospital
กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6
แผนที่
ภูมิศาสตร์
ที่ตั้ง174 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000, ประเทศไทย
พิกัด13°41′10″N 101°04′26″E / 13.686075°N 101.073751°E / 13.686075; 101.073751
หน่วยงาน
ประเภทภูมิภาค
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริการสุขภาพ
จำนวนเตียง595 เตียง
ประวัติ
ชื่อเดิมโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา
เปิดให้บริการพ.ศ. 2478
ลิงก์
เว็บไซต์www.bsh.go.th

โรงพยาบาลพุทธโสธร เป็นโรงพยาบาลหลักของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย และจัดอยู่ในประเภทโรงพยาบาลระดับภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีศูนย์แพทยศาสตรศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ซึ่งจัดอบรมแพทย์ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[1]

ประวัติ[แก้]

ใน พ.ศ. 2478 ได้มีการเปิดสถานีอนามัยริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงในเมืองฉะเชิงเทรา ภายใต้การบริหารงานของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยได้ขยายเป็นโรงพยาบาลใน พ.ศ. 2482 และตั้งชื่อว่าโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา กระทั่ง พ.ศ. 2493 ได้โอนย้ายโรงพยาบาลมาสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ พ.ศ. 2518 ได้โอนย้ายโรงพยาบาลไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้ง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554 โรงพยาบาลได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลพุทธโสธร เพื่อแสดงความเคารพสักการะ 'หลวงพ่อพุทธโสธร' ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร[2]

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ทางโรงพยาบาลได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมแพทย์ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)[3]

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก[แก้]

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบันร่วมผลิตแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออก ณ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติ[แก้]

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการร่วมผลิตใน โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

กระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ในวันที่ 18 มิถุนายน 2550 เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร เมื่อปี พ.ศ. 2551 แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2554 งบประมาณการก่อสร้าง 147 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และนนทบุรี

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 652/2550 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 เรื่อง จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร ดังนี้ ให้จัดตั้ง "ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก" โดยใช้ชื่อย่อว่า "ศพค" เป็นหน่วยงานภายในของโรงพยาบาลพุทธโสธรศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก มีฐานะเป็นฝ่ายหนึ่งของโรงพยาบาลพุทธโสธร และมีผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ โดยอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ให้ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนชั้นคลินิกให้กับนักศึกษาแพทย์ในโครงการร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยที่ร่วมผลิต

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผ่านทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระบบรับตรงประจำปีตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน 1 หลักสูตร คือ

ปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษา
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ระยะเวลาในการศึกษา[แก้]

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 6 ปี ดังนี้

ระดับชั้น
สถานที่ศึกษา
  • ระดับชั้นเตรียมแพทยศาสตร์และชั้นปรีคลินิก (ชั้นปี 1 - 3)
  • ระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6)

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "CPIRD". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-05-02. สืบค้นเมื่อ 2019-09-22.
  2. "ประวัติโรงพยาบาล". เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-02-16.
  3. "ข้อมูลทั่วไป". เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-23.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]