ตำบลตากูก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ประวัติ[แก้]

ตำบลตากูก เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองสุรินทร์ มีเขตการปกครองจำนวน 13 หมู่บ้าน 22 หมู่ที่ ต่อมาปี 2535 ได้มีการแบ่งกลุ่มหมู่บ้านโซนทิศใต้ของตำบลตากูกเดิมไปเป็นตำบลปราสาททอง โดยตำบลตากูกได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 (เป็นกลุ่มตำบลแรกที่ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล นับตั้งแต่มีกฎหมายจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล) ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มีการประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2539 โดยรวมพื้นที่ 5 ตำบล คือ ตำบลเขวาสินรินทร์ ตำบลบบ้านแร่ ตำบลปราสาททอง ตำบลตากูก และตำบลบึง

สภาพทั่วไปของตำบล[แก้]

ตำบลตากูก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจากตัวเมืองสุรินทร์ 25 กิโลเมตรโดยประมาณ และถ้าเทียบที่ตั้งกับตัวอำเภอเขวาสินรินทร์จะตั้งอยู่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือห่างประมาณ 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 43.77 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,048 ไร่

สภาพสังคม ภาษา วัฒนธรรม[แก้]

ตำบลตากูก ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน 10 หมู่ที่ มีสภาพสังคมและภาษาที่แตกต่างกันโดยตำบลตากูกจะมีสภาพสังคม ที่พูดภาษาพื้นบ้านหลักอยู่ 2 ภาษา คือ เขมรและส่วย

หมู่บ้านที่พื้นบ้านพูดภาษาเขมร

 • บ้านตากูก
 • บ้านอำปึล
 • บ้านสนวน
 • บ้านหนองกระทิง

หมู่บ้านที่พื้นบ้านพูดภาษาส่วย

 • บ้านตากแดด-โพธิ์คู่
 • บ้านโชค
 • บ้านอาไร

จำนวนประชากรของตำบล[แก้]

จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,519 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,668 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล[แก้]

อาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริม ทอผ้าไหม

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล[แก้]

 • โรงเรียนประถม 4 แห่ง

1.โรงเรียนบ้านตากูก

2.โรงเรียนบ้านอำปึล-สนวน

3.โรงเรียนบ้านตากแดด

4.โรงเรียนบ้านโชค

 • โรงเรียนขยายโอกาส 2 แห่ง

1.โรงเรียนบ้านตากูก

2.โรงเรียนบ้านอำปึล-สนวน

 • วัด 8 แห่ง

1.วัดกระพุ่มรัตน์ บ้านตากูก

2.วัดบูรพาราม2(ธ)

3.วัดดาวรุ่ง บ้านอำปึล

4.วัดศาลาเย็น บ้านตากแดด

5.วัดป่าบ้านโชค(ธ) บ้านโชค

6.วัดป่าบ้านอำปึล-หนองกระทิง(ธ)

7.วัดบูรณสามัคคี บ้านสนวน

8.สำนักสงฆ์ทิพยปัจเจก บ้านอาไร

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 บ้านตากูก
 • ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านตากูก
 • ศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน 3 แห่ง ทีตั้ง บ้านตากูก บ้านอำปึล และบ้านตากแดด-โพธิ์คู่

การเดินทาง[แก้]

การเดินทางโดยรถสาธารณะ[แก้]

ตำบลตากูกจะมีรถโดยสารประจำทางวิ่งบริการประชาชนทุกวันในเส้นทาง สุรินทร์-ตากูก-สวาย โดยมีท่าจอดรถบริการที่สถานีขนส่งจังหวัดสุรินทร์ช่องที่จอดติดกับป้อมยามตำรวจ มีเส้นทางเดินรถดังนี้คือ จากตัวเมือง สถานีขนส่งจังหวัดสุรินทร์ ถึง กม.14 ถนน สุรินทร์-จอมพระ (สามแยกเข้าอำเภอเขวาฯ) จะเลี้ยวขวา ไปประมาณ 4 กม. ถึงตัวอำเภอเขวาสินทร์ จะเลี้ยวซ้ายที่ข้างโรงเรียนอนุบาลเขวาฯ ผ่าน บ้านอาไร บ้านตากแดด บ้านตากูก บ้านอำปึล บ้านสนวน บ้านสังแก และสิ้นสุดที่บ้านสวาย ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ(สามารถเชื่อมต่อรถจากเส้นหลัก จอมพระ-ศีขรภูมิ มาตัวเมืองสุรินทร์ทางลัดได้) ตารางเดินรถคราวๆดังนี้

 • ออกจากต้นทาง เที่ยวแรกเริมที่ 5.30- 14.30 มีรถวิ่งชั่วโมงละคันวันละประมาณ 10 เที่ยว (เพิ่มช่วงเช้าและเย็น วันจันทร์ - วันศุกร์ จะมีรถโดยสารรับส่งเฉพาะนักเรียน จากตำบลตากูกไปโรงเรียนสินรินทร์วิทยา วันละ 1 รอบ)
 • ออกจากสถานีขนส่งสุรินทร์ เที่ยวแรกเริ่ม 8.00-17.00 ออกทุกๆต้นชั่วโมง

และมีรถโดยสารประจำทางไปอำเภอจอมพระอีกประมาณวันละสองเที่ยวแบ่งเป็นเส้น

 • ตากูก-บุแกรง-จอมพระ วิ่งวันละเที่ยว
 • ตากูก-บึง-จอมพระ วิ่งวันละเที่ยว


การเดินทางโดยรถส่วนตัว[แก้]

ที่ตั้งตำบลตากูกสามารถเดินทางมาจากตัวเมืองสุรินทร์ได้ 2 เส้นทาง

1. เส้นทางสุรินทร์ - จอมพระ (214)

ออกจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือเส้นสุรินทร์ - จอมพระ ถึง กม.14 เลี้ยวขวาเข้าอำเภอเขวาสินรินทร์

 • ถึงอนุบาลเขวาฯเลี้ยวซ้าย ไปทางโรงเรียนสินรินทร์วิทยา ไปประมาณ 7 กม.ก็ถึง อบต.ตากูก
 • ถึงอนุบาลเขวาฯ ไปตรงถึงสามแยกเข้าโรงพยาบาลเขวาฯเลี้ยวซ้ายเข้าทางเดียวกับไปโรงพยาบาล ไปประมาณอีก 4 กม. ก็ถึง อบต.ตากูก
 • ถึงอนุบาลเขวาฯ ไปตรงถึงสี่แยกตาปุดเลี้ยวซ้าย ไปประมาณอีก 3 กม. ก็ถึง อบต.ตากูก

ถ้ามาจากจอมพระ

 • สามารถเข้าได้ทั้งทางไปตำบลบุแกรง บ้านขาม บ้านบุแกรง เลี้ยวขวาตรงมุมแยกวัดบ้านบุแกรง มายังตำบลตากูก
 • เข้าทางตำบลบึง บ้านบึง สนวนนางแก้ว ตรงมา ตำบลตากูก

2. เส้นทางสุรินทร์ - ศรีขรภูมิ (226)

ออกจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกเส้นสุรินทร์ - ศรีขรภูมิถึงแยกเข้าบ้านเมืองทีเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านเมืองทีขับตรงไปเรื่อยๆเส้น เมืองที-ปราสาททอง ประมาณ 10 กม.ถึงสี่แยกตาปุดไปตรง 3 กม.ถึง อบต.ตากูก (เส้นทางนี้ระยะไกลกว่าเส้นทางแรกประมาณ 3-5 กม.แต่รถไม่เยอะเหมือนเส้นทางแรก)

การเดินทางมาจากเส้นทางอื่น

 1. เส้นทางจอมพระ - ศรีขรภูมิ (2334)
 • สามารถเข้าทางตำบลบุแกรง บ้านบุแกรง โชค ตากูก เขวาฯ
 • สามารถเข้ามาได้จากตำบลแตล บ้านแตล สวาย สังแก อำปึล ตากูก เขวาฯ ได้
 • ถ้ามาจากตัวเมืองศรีขรภูมิ มาทางตำบลหนองขวาว บ้านหัวแรด ฉันเพล ปราสาททอง ถึงสี่แยกตาปุดไปตรง 3 กม.ถึง อบต.ตากูก

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตำบลตากูกแต่เดิมอยู่ในอำเภอเมืองสุรินทร์ แต่ปัจจุบันกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในอำเภอเขวาสินรินทร์ตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์ (ห่างตัวเมือง 25 กิโลเมตรโดยประมาณ) มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ดูอาณาเขตใน Google map

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลแตล อำเภอศีรขรถูมิ
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบึง ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์

การปกครอง[แก้]

ตำบลตากูกแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 บ้าน 10 หมู่ ได้แก่

1.บ้านตากูก หมู่ที่ 1-3 มีประมาณ >500 ครัวเรือน
2.บ้านโชค หมู่ที่ 4 มีประมาณ >100 ครัวเรือน
3.บ้านสนวน หมู่ที่ 5 มีประมาณ >100 ครัวเรือน
4.บ้านตากแดด-โพธิ์คู่ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 10 มีประมาณ >250 ครัวเรือน
5.บ้านอาไร หมู่ที่ 7 มีประมาณ >100 ครัวเรือน
6.บ้านอำปึล หมู่ที่ 8-9 มีประมาณ >300 ครัวเรือน
7.บ้านหนองกระทิง หมู่ที่ 8 รวมกับบ้านอำปึล มีประมาณ >20 ครัวเรือน

อ้างอิง[แก้]