ตำบลเทพรักษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แม่แบบ:กล่องข้อมูลตำบล

เทพรักษา(อังกฤษ: Thep Raksa) เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอสังขะประมาณ 15 กิโลเมตรไปทางทิศใต้ [1]

ประวัติ[แก้]

ตำบลเทพรักษาเดิมขึ้นตรงต่อตำบลดม ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2536ได้เสนอแยกการปกครองออกจากตำบลดมเป็นตำบลเทพรักษา และแยกสำเร็จเมื่อวันที่ 10 กันยายนพ.ศ. 2537[2] ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ[3] มีประชากรในเขต อบต. 8,587 คน จาก 2,029 หลังคาเรือน[4] พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง เป็นที่ทำนา ป่าโปร่ง และป่าเบญจพรรณ ดินร่วนปนทราย การเดินทางเข้าสู่ตำบลมีถนน 2 สาย คือ ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างอำเภอสังขะกับตำบลเทพรักษา 1 สาย และถนนเส้นยุทธศาสตร์บัวเชด-กาบเชิง 1 สาย

อาณาเขตตำบล[แก้]


การปกครอง[แก้]

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ได้แก่

หมูที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้ปกครอง ตำแหน่ง
1 เทพรักษา นายวิลาศ แก้วหอม ผู้ใหญ่บ้าน
2 กะเลงเวก นายไพศาล โพธิราช ผู้ใหญ่บ้าน
3 อามุย นายออมทรัพย์ กิ่งแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน
4 ตาไท นายถาด พลศรี ผู้ใหญ่บ้าน
5 ชำเบง นายวีรเดช เผ่าทอง ผู้ใหญ่บ้าน
6 ลันแต้ นายยัด เอิบสุข ผู้ใหญ่บ้าน
7 ศาลา นายจรูญ มลฑล กำนัน
8 ตาพราม นายวาน โสภา ผู้ใหญ่บ้าน
9 ตาแตรว นายสมบัติ พลศรี ผู้ใหญ่บ้าน
10 ทับทิมสยาม 04 นายสมพอง อนุวัยยา ผู้ใหญ่บ้าน
11 ไพรพยัคฆ์ นายสมพงษ์ พลศรี ผู้ใหญ่บ้าน
12 สะเดาพัฒนา นายสุกรี บุญพร้อม ผู้ใหญ่บ้าน
13 ลันแต้อุดมสุข นายเวา มณฑล ผู้ใหญ่บ้าน

ข้อมูลประชากร[แก้]

ตำบลเทพรักษามีประชากรทั้งสิ้น 8,566 คน แยกเป็น ชาย 4,326 คน หญิง 4,240 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 102 คน / ตารางกิโลเมตร

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ[แก้]

ประชาชนส่วนใหญ่พื้นที่จะประกอบอาชีพทำนา สวนยางพารา ไร่มันสำปะหลัง และไร่อ้อย และสวนแตงโม จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,725 ครัวเรือน[5]

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล[แก้]

  • วัด/สำนักสงฆ์ 4 แห่ง
  • สถานีอนามัย 3 แห่ง[7] ได้แก่
    • สถานีอนามัยตำบลเทพรักษา
    • สถานีอนามัยบ้านชำเบง
    • สถานีอนามัยบ้านทับทิมสยาม04
  • สถานีตำรวจ 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

ไทยตำบล

อ้างอิง[แก้]