ตำบลดม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ดม เป็นตำบล 1 ใน 12 ตำบลของอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอสังขะ ห่างจากตัวอำเภอสังขะประมาณ 9 กิโลเมตร[1] ห่างจากอำเภอเมือง ประมาณ 60 กิโลเมตร[2] มีเนื้อที่ 76.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 47,860 ไร่[3]

ประวัติ[แก้]

ตำบลดม สมัยก่อนยังไม่ตั้งเป็นตำบลอย่างเช่นปัจจุบัน และขึ้นอยู่กับตำบลบ้านด่าน ไม่ทราบแน่ชัดว่าการตั้งตำบลดมมีขึ้นเมื่อใด แต่ก่อนตำบลดม มีหมู่บ้านทั้งหมด 18 หมู่บ้าน

ประมาณปี พ.ศ. 2534 ได้มีการประชุมแยกตำบลดมออกเป็น 2 ตำบล ตำบล ละ 9 หมู่บ้าน คือ ตำบลดม และตำบลเทพรักษา ต่อมาได้ตั้งหมูบ้านขึ้นใหม่อีก 3 หมูบ้าน คือ หมู่บ้านสันติสุขแยกจากหมู่บ้านสนบ หมู่บ้านเทพอุดมแยกมาจากหมู่บ้านดม และหมู่บ้านภูมิพัฒนาแยกมาจากหมู่บ้านภูมิคดี รวมเป็นทั้งหมด 12 หมู่บ้าน

หมู่บ้านดมถือเป็นส่วนหนึ่งของอาณาบริเวณเมืองโบราณ เนื่องจากเป็นเขตต่อเนื่องที่มีคูน้ำ คันดินและสระน้ำโบราณรอบบ้านเช่นกัน คือ สระปรือ สระตราว สระลำเจียก สระตา สระกนาล (กลาง)ทางด้านทิศตะวันออก หนองน้ำดม ทางทิศตะวันตกและหมู่บ้านดมเองดูคล้ายๆ จะเป็นหมู่บ้านที่ถูกพูนดินให้สูงขึ้นเป็นเนินมีลักษณะกลม เป็นกลุ่มก้อนหน้าฝนจะมีน้ำล้อมรอบคล้ายเกาะ

การปกครอง[แก้]

แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน

ลักษณะภูมิศาสตร์[แก้]

สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบดอน พื้นที่ป่าละเมาะ เหมาะแก่การทำไร่ นา

ประชากร[แก้]

จำนวนประชากรทั้งสิ้น 7,103 คน จากจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,407 ครัวเรือน[4] ประกอบอาชีพหลัก การทำเกษตรกรรม (ทำนา ทำไร่ ปัจจุบันเริ่มทำสวนยางกันมากขึ้น อาชีพรอง การเลี้ยงสัตว์

วัฒนธรรมประเพณี[แก้]

ภาษาถิ่นในชุมชนมีอยู่ หลายภาษา คือ ภาษาเขมร ภาษาส่วย ภาษาลาว ส่วนมากแล้วประชาชนในชุมชนจะใช้ภาษาเขมรเป็นส่วนใหญ่ และใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลาง

ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน ประชาชนประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา ประกอบพิธีกรรมตามวันสำคัญทางศาสนาและพิธีกรรมอื่น ๆ เช่นวันสารท เป็นต้น

การศึกษา[แก้]

 • ตำบลดมมีโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่
  • โรงเรียนดมวิทยาคาร
  • โรงเรียนบ้านสนบ
  • โรงเรียนศรีมงคล
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ
  • โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

สถาบันและองค์กรศาสนา[แก้]

 • วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง
 • คริสตจักร 1 แห่ง (ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเทพอุดม)

การสาธารณสุข[แก้]

 • สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 1 แห่ง

สถานที่ราชการ[แก้]

สถานีตำรวจ จำนวน 1 แห่ง มีตำรวจ จำนวน 56 คน

การคมนาคม[แก้]

ทางคมนาคมมีถนนลาดยางสายหลักผ่านจากอำเภอสังขะไปอำเภอบัวเชดอยู่ในสภาพที่สะดวกสบาย แต่การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและภายในหมู่บ้านยังไม่สะดวกเนื่องจากถนนถูกเซาะขาดและส่วนมากเป็นถนนดิน ประกอบด้วย

 • ถนนคอนกรีต จำนวน 5 สาย
 • ถนนยางแอสฟัลติก จำนวน 2 สาย
 • ถนนลูกรัง จำนวน 2 สาย

แหล่งท่องเที่ยวและชุมชนโบราณ[แก้]

 • ปราสาทภูมิโปน เป็นปราสาทศิลปะแบบเขมรที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย มีอายุประมาณ 1500 ปี ตำนานปราสาทภูมิโปน เป็นเรื่องเล่าที่คนแก่เล่าสืบต่อกันมา สั้นบ้างยาวบ้าง มีการต่อเติมเสริมแต่งตามแต่ผู้เล่าจะแถมเอา แต่โครงสร้างหลัก ๆ คล้ายกัน

ที่ตั้ง ปราสาทภูมิโปน ตั้งอยู่ที่บ้านภูมิโปน ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ระหว่างเส้นละติจูดที่ 14 32 47 และลองติจุดที่ 103 52 44 ตะวันออกอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสังขะ จ.สุรินทร์ไปทางทิศใต้ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2124 สังขะ – บัวเชด โดยตรงไปบ้านดมและเลยบ้านดมไปยังบ้านภูมิโปนอีกเล็กน้อย รวมระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร การเดินทางสะดวก เป็นทางลาดยางตลอดจนถึงบ้านดมต่อด้วยทางลาดยางตลอดจนถึงบ้านภูมิโปน

สภาพโดยทั่วไป ปราสาทภูมิโปน ตั้งอยู่บนเนินสูงกลางหมู่บ้านภูมิโปน ซึ่งเป็นชุมชนเมืองโบราณ ทีมีคูเมืองกำแพงเมืองล้อมรอบ มีสระน้ำโบราณขนาดใหญ่ที่ออกแบบซับซ้อนหลายสระ ด้านหน้าปราสาท ทางทิศตะวันออกเริ่มตั้งแต่สระลำเจียก สระตา สระกนาล ที่ซ้อนอยู่ภายในสระตาอีกชั้นหนึ่ง สระตราวที่อยู่ถัดจากสระตา

อ้างอิง[แก้]