โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
Phayao Prasatwit School
ที่ตั้ง
แผนที่
เลขที่ 9 หมู่ 10, ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
ข้อมูล
ชื่ออื่นพ.ว.
คำขวัญสีน้ำเงินเป็นสีแห่งความร่มเย็น มั่นคงและเจริญงอกงาม สีชมพู เป็นสีแห่งความรัก ความสมานสามัคคี
สถาปนา9 มกราคม 2523
รหัส56012003
ผู้อำนวยการนายเสน่ห์ ไชยลังกา
ระดับปีที่จัดการศึกษาม.1-ม.6
สีน้ำเงิน – ชมพู
เพลงมาร์ชน้ำเงิน – ชมพู
เว็บไซต์http://www.pypw.ac.th/

โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติและความเป็นมา[แก้]

วันก่อตั้งโรงเรียน วันที่ 9 มกราคม 2523

ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีนายอ้าย ยานะ กำนันตำบลบ้านต๊ำได้ร่วมมือกับชาวบ้านมารังวัดที่ดินสงวนเป็นที่ของส่วนรวม ต่อจากนั้นมากำนันแก้ว นามบ้าน ได้ร่วมมือกับชาวบ้านร่วมกันขุด สระน้ำของตำบล เพื่อทำหมายเขตแดนกั้นบุกรุกที่ดินสงวนเป็นที่แน่นอน ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้มีกำนันผล มั่นคง และคณะกรรมการสภาตำบลบ้านต๊ำได้ปรึกษากันและได้ร่วมมือกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลัง ขนาด 3 ห้องเรียน คิดเป็นมูลค่า 800,000 (แปดแสนบาทถ้วน) โดยไม่ใช้เงินทางราชการแต่อย่างใด สำหรับที่ดินของโรงเรียนมีอาณาเขตที่แน่นอนในปัจจุบันดังนี้

ปัจจุบัน ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 9 หมู่ 10 ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6

รายนามผู้บริหารโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายเสน่ห์ ไชยลังกา 2561-2565
2 นายนฤพันธ์ ยินดี พ.ศ.2566 - ปัจจุบัน