รายการธงในประเทศรัสเซีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางเบื้องล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับธงต่างๆ ที่ใช้อยู่ในสหพันธรัฐรัสเซียอย่างสังเขป

ธงชาติ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1993 - ปัจจุบัน ธงชาติ และ ธงเรือราษฎร์ ธงสามสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งเป็นพื้นสีขาว-น้ำเงิน-แดง ตามแนวนอน เริ่มใช้ในฐานะธงค้าขายและธงเรือพลเรือนมาตั้งแต่ ค.ศ. 1705

ธงตำแหน่งราชการ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1993 - ปัจจุบัน ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี ธงชาติรัสเซียรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กลางธงมีภาพตราแผ่นดินของรัสเซีย ขอบธงมีชายครุยสีทอง

ธงกองทัพ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ธงชัยประจำกองพลทหารปืนเล็กยาวที่ 150 เป็นธงชัยที่ถูกปักไว้เหนืออาคารไรชส์ทาค (Reichstag) เมื่อกองทัพแดงของสหภาพโซเวียตตีกรุงเบอร์ลินแตกใน ค.ศ. 1945
ค.ศ. 1996 - 2007 ธงที่ระลึก และ ธงชัยแห่งชาติรัสเซีย ธงชัย (Victory Banner) ใช้ระหว่างปี ค.ศ. 1996 - 2007 ธงนี้มีสถานะเทียบเท่าธงชาติ สามารถใช้ควบคู่กับธงชาติรัสเซียแบบสามสี หรือใช้ในการเฉลิมฉลองในวาระวันหยุดราชการ
ค.ศ. 2003 - ปัจจุบัน ธงประจำกระทรวงกลาโหม
ธงประจำกองทัพรัสเซีย
ค.ศ. 2004 - ปัจจุบัน ธงประจำกองทัพบก
ค.ศ. 2004 - ปัจจุบัน ธงประจำกองทัพอากาศ-ห้วงอวกาศ
ค.ศ. 1712 - ค.ศ. 1917
ค.ศ. 1993 - ปัจจุบัน
ธงนาวีรัสเซีย หรือในอีกชื่อหนึ่ง คือ ธงเซนต์แอนดรูว์ (андреевский) ธงกากบาทแนวทแยงมุมสีน้ำเงินบนพื้นขาว
ค.ศ. 1701 - ค.ศ. 1917
ค.ศ. 1993 - ปัจจุบัน
ธงฉานกองทัพเรือรัสเซีย เป็นรูปธงนาวีรัสเซียซ้อนทับบนธงกากบาทสีขาวบนพื้นแดง
ธงประจำกองกำลังส่งทางอากาศ (เหล่าทหารพลร่ม) ธงพื้นสีฟ้า มีแถบตามยาวสีเขียววางพาด กลางธงมีตราเครื่องหมายเหล่าทหารพลร่ม.
ธงประจำกองกำลังขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ ธงพื้นสีน้ำเงิน มีแถบตามยาวสีเหลืองวางพาด กลางธงมีตราเครื่องหมายเหล่ากรมขีปนาวุธเพื่อยุทธศาสตร์

ธงกองกำลังกึ่งทหาร[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
กองกำลังแห่งชาติ (กองกำลังภายใน : Внутренние войска Федеральная служба войск национальной гвардии)
ค.ศ. 2015 - ปัจจุบัน ธงประจำกองกำลังภายใน (กองบัญชาการกองกำลังแห่งชาติ)
ค.ศ. 2016 - ปัจจุบัน
ธงประจำกองกำลังแห่งชาติรัสเซีย ธงพื้นสีน้ำตาลเลือดหมู มีตรากองกำลังแห่งชาติที่ปลายธง มุมบนธงมีธงชาติวาง
ค.ศ. 1992 - ปัจจุบัน ธงนาวีกองกำลังภายใน ธงพื้นสีน้ำตาลเลือดหมู มุมบนธง มีธงนาวีวาง
ค.ศ. 2019 - ปัจจุบัน สามเหลี่ยมสีแดงเลือดหมูซ้อนบนธงรัฐนาวี
สำนักกิจการโทรคมนาคมพิเศษ (Федеральное Агентство Правительственной Связи и Информации : ФАПСИ)
ค.ศ. 1991 - 2003 ธงราชการสำนักงานโทรคมนาคม และ สารสนเทศ ลักษณะอย่างธงชาติ ใจกลางธงมีตราราชการประจำสำนักงาน
ค.ศ. 2003 - ปัจจุบัน ธงประจำหน่วยสำนักงานโทรคมนาคม และ สารสนเทศ
กระทรวงกิจการภายใน (Министерства внутренних дел : МВД)
ค.ศ. 2012 - ปัจจุบัน ธงประจำกระทรวงกิจการภายใน ธงพื้นสีน้ำเงิน มีตราประจำกระทรวงที่ปลายธง มุมบนธงมีธงชาติวาง
ค.ศ. 2004 - ปัจจุบัน ธงประจำสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (Federal Migration Service) ธงพื้นสีนำตาลเลือดหมู มีตราประจำสำนักงานที่ปลายธง มุมบนธงมีธงชาติวาง
ธงประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(Federal Drug Control Service)
ธงพื้นสีน้ำเงิน มีตราประจำสำนักงานที่ปลายธง มุมบนธงมีธงชาติวาง
กระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉิน (Министерство по чрезвычайным ситуациям : МЧС России)
15 พฤศจิกายน 1997 - ปัจจุบัน ธงราชการกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉิน ลักษณะอย่างธงชาติ ที่มุมบนธงมีตรากระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินรัสเซียอยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีฟ้า
ธงประจำหน่วยกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉิน ธงพื้นสีฟ้า กลางธงมีตรากระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินรัสเซีย
หน่วยความมั่นคงกลาง (Федеральная служба безопасности  : ФСБ)
ค.ศ. 1992 - ปัจจุบัน ธงประจำสำนักงานความมั่นคงกลางรัสเซีย
ค.ศ. 1896 - 1918 ธงประจำกองกำลังพิทักษ์ชายแดนจักวรรดิ์รัสเซีย ลักษณะอย่างธงชาติ ที่มุมบนธงมีตราปืนเล็กยางประกอบกระบี่ไขว้
3 กรกฎาคม 1999 ธงประจำหน่วยบัญชาการพิทักษ์ชายแดน (Federal Frontier Service of Russia)
ธงประจำกองกำลังพิทักษ์ชายแดน (Border Guard Service of Russia)
ธงประจำกองบินพิทักษ์ชายแดน (Aviation of the Federal Frontier Service)
ธงประจำหน่วยยามฝั่งพิทักษ์ชายแดน (Sea Guard of the Federal Frontier Service)
ค.ศ. 1901 - 1918 ธงนาวีกองเรือตรวจการณ์รักษาฝั่ง ธงพื้นสีขาว มุมบนธงมีธงชาติวาง มีรูปปืนเล็กยางประกอบกระบี่ไขว้ภายใต้ตราแผ่นดินที่ปลายธง
ตั้งแต่ 21 พ.ค. 1993 สามเหลี่ยมสีเขียวซ้อนบนธงรัฐนาวี
หน่วยราชการอื่นๆ
ค.ศ. 1828 - 1871
ตั้งแต่ ค.ศ. 1994
ธงเรือกรมศุลกากร (Федеральной таможенной службы : ФТС) ธงกากบาทแนวทแยงมุมสีขาวบนพื้นสีเขียว
ค.ศ. 1835 - 1871 ธงเรือหน่วยกักกัน (Imperial Russian Quarentine Service) สามเหลี่ยมสีเขียว (ด้านกว้าง) และ สามเหลี่ยมสีเหลือง (ด้านยาว) ซ้อนบนธงกากบาทแนวทแยงมุมสีขาว

ธงลูกเสือ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ลูกเสือ
ตั้งแต่ ค.ศ. 1926 ธงคณะลูกเสือรัสเซีย ธงชาติรัสเซีย
  • ด้านหน้าตรงกลางธงมีตราคณะลูกเสือ (ดอกเฟลอร์เดอร์ลีส์สีเหลือง)
  • ด้านหลังเขียนด้วยอักษรซีรีลลิกสีขาว "За Россию" (Za Rússi) ตรงกลางแถบสีน้ำเงิน
ตั้งแต่ ค.ศ. 1986 ธงคณะลูกเสือแห่งชาติรัสเซีย ธงพื้นสีน้ำเงิน กลางธงมีตรานักบุญเซนต์จอร์จ
ตั้งแต่ ค.ศ. 1991 ธงสหพันธ์ลูกเสือรัสเซีย ธงพื้นสีเขียว กลางธงมีตราคณะลูกเสือ
ลูกเสือสมุทร
ค.ศ. 1991 ธงแสดงสัญชาติลูกเสือสมุทรรัสเซีย ลักษณะเดียวกับธงรัฐนาวี ตรงกลางธงมีตราคณะลูกเสือสมุทร (ดอกเฟลอร์เดอร์ลีส์สีเหลืองประกอบสมอเรือสีแดง)
ผู้บำเพ็ญประโยชน์
ตั้งแต่ ค.ศ. 1991 ธงคณะผู้บำเพ็ญประโยชน์รัสเซีย ธงพื้นสีเขียว กลางธงมีตราผู้บำเพ็ญประโยชน์

ธงกีฬา[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
คณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซีย
คณะกรรมการพาราลิมปิกรัสเซีย

ธงในอดีต[แก้]

ธงชาติ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
อาณาจักรซาร์แห่งรัสเซีย และ จักรวรรดิรัสเซีย
ค.ศ. 1688 - 1693 ธงนาวีกองเรือออยัล เป็นธงชาติรัสเซียแบบแรกสุด
ค.ศ. 1858 - 1917 ธงราชการแบบแรกสุด กำหนดให้มีขึ้นโดย จักรพรรดิอะเลคซันดร์ที่ 2 ธงสามสีแบ่งตามแนวนอน พื้นสีดำ-เหลือง-ขาว
ค.ศ. 1914 - 1917 ธงชาติจักรวรรดิรัสเซียสำหรับพลเรือน (ไม่เป็นทางการ) ธงสามสีแบ่งตามแนวนอน พื้นสีขาว-น้ำเงิน-แดง ที่มุมบนด้านคันธง มีภาพตราแผ่นดินสีดำในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีเหลือง
สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย
ค.ศ. 1923 - 1937 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย ธงแดงมีอักษรย่อ "RSFSR" เขียนด้วยอักษรซีรีลลิกสีทอง ในกรอบสีแดงขอบทองที่มุมบนด้านคันธง
ค.ศ. 1937 - 1954 ธงแดงมีอักษรย่อ "RSFSR" เขียนด้วยอักษรซีรีลลิกสีทองที่มุมบนด้านคันธง
ค.ศ. 1954 - 1991 ลักษณะอย่างธงชาติสหภาพโซเวียต มีแถบสีฟ้าตามแนวตั้งที่ด้านคันธง
ค.ศ. 1991 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย จากวันที่ 1 พฤศจิกายน (ในทางพฤตินัย จาก 22 สิงหาคม) ค.ศ. 1991 ถึง 25 ธันวาคม ค.ศ. 1991
ค.ศ. 1991–1993 ธงชาติสหพันธรัฐรัสเซีย ธงชาติอย่างเป็นทางการของสหพันธรัฐรัสเซีย นับจากวันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 1991 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 1993
สหภาพโซเวียต
ค.ศ. 1922 - 1923 ธงชาติสหภาพโซเวียต ธงแบบแรกสุด ธงพื้นสีแดง มีตราแผ่นดินสหภาพโซเวียตวางไว้กึ่งกลางธง
ค.ศ. 1924 ธงแบบที่สอง ธงพื้นสีแดง มุมบนธงมีรูปค้อนเคียวสีเหลืองในกรอบสีแดงขอบทองที่มุมบนด้านคันธง
ค.ศ. 1924 - 1936 ธงแบบที่สาม ธงพื้นสีแดง มุมบนธงมีรูปค้อนเคียวสีเหลืองกับดาวแดงขอบทอง
ค.ศ. 1936 - 1955 ธงแบบที่สี่ ธงพื้นสีแดง มุมบนธงมีรูปค้อนเคียวสีเหลืองกับดาวแดงขอบทองที่ปรับรูปทรงใหม่
ค.ศ. 1955 - 1980 ธงแบบที่ห้า ธงพื้นสีแดง มุมบนธงมีรูปค้อนเคียวสีเหลืองกับดาวแดงขอบทองที่ปรับรูปทรงและขนาดใหม่
ค.ศ. 1980 - 1991 ธงแบบที่หก (แบบสุดท้าย) ธงพื้นสีแดงอ่อน มุมบนธงมีรูปค้อนเคียวสีเหลืองกับดาวแดงขอบทอง

ธงพระราชอิสริยยศ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ธงพระอิสริยยศ "ซาร์แห่งมอสโคว" (อาณาจักรซาร์แห่งรัสเซีย)
ค.ศ. 1462 - 1505 ธงพระอิสริยยศ "เจ้าชายแห่งมอสโคว" ธงพื้นสีขาว กลางธงมีตราแผ่นดิน เป็นธงพระอิสริยยศในรัชสมัยของอีวานที่ 3 วาซีลเยวิชมหาราช
ค.ศ. 1693 - 1699 ธงพระอิสริยยศ "ซาร์แห่งมอสโคว" ธงชาติรัสเซียรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กลางธงมีตราแผ่นดิน
ธงพระอิสริยยศมหาราช "ซาร์แห่งรัสเซีย"
ค.ศ. 1700 - 1858 ธงพระอิสริยยศมหาราช "จักรพรรดิแห่งรัสเซีย" ธงพื้นสีเหลือง มีรูปตราแผ่นดินของจักรวรรดิรัสเซียในสมัยนั้น
ค.ศ. 1835 - 1855 ธงพื้นสีขาว กลางธงมีตราแผ่นดิน เป็นธงพระอิสริยยศในรัชสมัยของจักรพรรดินีโคลัสที่ 1
ค.ศ. 1858 - 1917 ธงพื้นสีเหลือง มีรูปตราแผ่นดินของจักรวรรดิรัสเซียในสมัยนั้น
ธงพระอิสริยยศ "จักรพรรดินีแห่งรัสเซีย"
ค.ศ. 1848 - ค.ศ. 1870 ธงพระอิสริยยศ "จักรพรรดินีแห่งรัสเซีย" ธงพื้นสีน้ำเงิน กลางธงมีรูปธงมหาราช"จักรพรรดิแห่งรัสเซีย"วางซ้อนอยู่
ค.ศ. 1870 - 1917 ลักษณะคล้ายธงมหาราช ที่ปลายธงตัดเป็นหางนกแซงแซว 2 แฉก
ธงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมาร "ซาเรวิซแห่งรัสเซีย"
ค.ศ. 1797 - 1917 ธงพระอิสริยยศ "ซาเรวิซแห่งรัสเซีย" ลักษณะอย่างธงฉาน กลางธงมีรูปธงมหาราช "ซาร์แห่งรัสเซีย" วางซ้อนอยู่
ธงนาวีสำหรับเรือพระที่นั่งของมกุฎราชกุมารซาเรวิซ ลักษณะอย่างธงนาวี กลางธงมีรูปธงมหาราช "ซาร์แห่งรัสเซีย" วางซ้อนอยู่ ธงชักขึ้นที่เสาท้ายเรือพระที่นั่ง
ธงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมารี (พระวรชายา) "ซาเรนาแห่งรัสเซีย"
ค.ศ. 1870 - 1917 ธงพระอิสริยยศซาเรนา "มกุฎราชกุมารีแห่งรัสเซีย" ลักษณะคล้ายธงข้างต้น ที่ปลายธงตัดเป็นหางนกแซงแซว 2 แฉก
ธงพระอิสริยยศเจ้าฟ้าชาย "แกรนด์ดยุกแห่งรัสเซีย"
ค.ศ. 1850 - 1917 ธงพระอิสริยยศ "แกรนด์ดยุกแห่งรัสเซีย" ลักษณะอย่างธงฉาน กลางธงมีวงกลมสีเหลือง ภายในมีรูปตราแผ่นดินของจักรวรรดิรัสเซีย
ธงนาวีสำหรับเรือพระที่นั่งของแกรนด์ดยุก ลักษณะอย่างธงนาวี กลางธงมีวงกลมสีเหลือง ภายในมีรูปตราแผ่นดินวางซ้อนอยู่ ธงชักขึ้นที่เสาท้ายเรือพระที่นั่ง
ธงพระอิสริยยศเจ้าฟ้าหญิง "แกรนด์ดัชเชสแห่งรัสเซีย"
ค.ศ. 1870 - 1917 ธงพระอิสริยยศ "แกรนด์ดัชเชสแห่งรัสเซีย" ลักษณะคล้ายธงข้างต้น ที่ปลายธงตัดเป็นหางนกแซงแซว 2 แฉก
ธงพระอิสริยยศอื่นๆ
ค.ศ. 1862 - 1870 ธงพระอิสริยยศ "แกรนด์ดยุกแห่งคอเคตซัส" ลักษณะอย่างธงนาวี กลางธงมีรูปธงพระอิสริยยศ "แกรนด์ดยุกแห่งรัสเซีย" วางซ้อนอยู่ โดยเพิ่มรูปกระบอกปืนใหญ่ไขว้ภายในดวงตราของธงแกรนด์ดยุก
ค.ศ. 1870 - 1917 ลักษณะคล้ายธงข้างต้น โดยยกรูปกระบอกปืนใหญ่ไขว้ภายในรูปธงพระอิสริยยศ"แกรนด์ดยุกแห่งรัสเซีย"ออก

ดูเพิ่ม[แก้]