รายชื่อธงในประเทศสิงคโปร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางต่อไปนี้แสดงภาพธงชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในประเทศสิงคโปร์

ธงชาติ[แก้]

ธง ระยะเวลาใช้งาน รูปแบบการใช้ รายละเอียด
Flag of Singapore.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2502 ธงชาติสิงคโปร์ ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสองแถบ ครึ่งบนสีแดง ครึ่งล่างสีขาว ที่มุมธงบนด้านครนธงมีรูปจันทร์เสี้ยวเคียงดาว 5 ดวง ซึ่งเรียงเป็นรูปห้าเหลี่ยม

ธงเรือ[แก้]

ธง ระยะเวลาใช้งาน รูปแบบการใช้ รายละเอียด
State Marine Ensign of Singapore.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2503 ธงแสดงสัญชาติสีน้ำเงิน ใช้สำหรับเรือของรัฐบาลสิงคโปร์ที่ไม่ใช่เรือในราชการทหาร
Civil Ensign of Singapore.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2509 ธงแสดงสัญชาติสีแดง ใช้สำหรับเรือของพลเรือนสัญชาติสิงค์โปร์ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย
Naval Ensign of Singapore.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 ธงรัฐนาวี ใช้สำหรับเรือในสังกัดกองทัพเรือสิงคโปร์[1]

ธงตำแหน่งราชการ[แก้]

ธง ระยะเวลาใช้งาน รูปแบบการใช้ รายละเอียด
Flag of the President of Singapore.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2503 ธงประธานาธิบดี ใช้เป็นเครื่องหมายแห่งการปรากฏของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์[2]
ตั้งแต่ พ.ศ. ธงหมายยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ธงสามเหลี่ยมแถบตามยาวสามสี สีฟ้า-แดง-น้ำงิน กลางธงมีตราราชการกองทัพ
ตั้งแต่ พ.ศ. ธงหมายยศรายนามผู้บัญชาการทหารเรือสิงคโปร์ ธงสามเหลี่ยมสีน้ำงิน กลางธงมีตราราชการกองทัพเรือ


ธงทหาร[แก้]

ธง ระยะเวลาใช้งาน รูปแบบการใช้ รายละเอียด
ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ธงแสดงสัญชาติกองบัญชาการทหารสูงสุด ลักษณะเดียวกับธงชาติ ที่มุมธงล่างด้านชายธง มีรูปตราราชการกองทัพ (แต่ละเหล่าทัพ)
ตั้งแต่ พ.ศ. 2523 ธงแสดงสัญชาติกองทัพบก ธงสีเหลือง มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดงที่มุมธงบนด้านคันธงบรรจุรูปเดือนเสี้ยวเคียงดาวห้าดวงเรียวเป็นรูปวงกลม รูปทั้งหมดนี้สีขาว มีรูปตราราชการกองทัพที่มุมธงล่างด้านชายธง
Commissioning Pennant of Singapore.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2508 ธงผู้บังคับการเรือ ใช้สำหรับเรือรบที่มีผู้บังคับการเรือในสังกัดกองทัพเรือประจำการอยู่ ความยาวของธงนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการประจำการของเรือลำนั้นๆ ลักษณะการออกแบบของธงนี้ปรากฏการใช้รูปจันทร์เสี้ยวแล้วดาว 5 ดวงเช่นเดียวกับธงอื่นๆ ของสิงคโปร์
ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 ธงแสดงสัญชาติกองทัพอากาศ ธงสีฟ้า มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดงที่มุมธงบนด้านคันธงบรรจุรูปเดือนเสี้ยวเคียงดาวห้าดวงเรียวเป็นรูปวงกลม รูปทั้งหมดนี้สีขาว และมีรูปเป้าหน้าวัวที่มุมธงล่างด้านชายธง
ตั้งแต่ พ.ศ. 2508 ธงแสดงสัญชาติกองกำลังตำรวจ ธงพื้นสีน้ำเงิน มีรูปตราราชการกองกำลังตำรวจที่ตรงกลางผืนธง
ตั้งแต่ พ.ศ. 2508 ธงแสดงสัญชาติรัฐทัณฑ์ ธงพื้นสีน้ำเงิน มีรูปตราราชการรัฐทัณฑ์ที่ตรงกลางผืนธง
ตั้งแต่ พ.ศ. ธงแสดงสัญชาติป้องกันพลเรือน และ อาสารักษาดินแดน ธงพื้นสีส้ม มีรูปตราราชการกองกำลังป้องกันพลเรือนที่ตรงกลางผืนธง
ทหารนักเรียนสิงคโปร์
- ธงแสดงสัญชาติทหารนักเรียน

กระทรวงกิจการมาตุภูมิ[แก้]

ธง ระยะเวลาใช้งาน รูปแบบการใช้ รายละเอียด
พ.ศ. 2511-2546 ธงแสดงสัญชาติศุลกากร ธงพื้นสีน้ำเงิน ที่ตรงกลางผืนธงมีรูปตราราชการศุลกากร
ตั้งแต่ พ.ศ. 2546
ตั้งแต่ พ.ศ. 2511 ธงแสดงสัญชาติตรวจคนเข้าเมือง ธงพื้นขาว ที่ตรงกลางผืนธงมีรูปตราราชการตรวจคนเข้าเมือง
- ธงสำนักงานปราบปรามยาเสพติดกลาง ธงพื้นสีน้ำเงิน ที่ตรงกลางผืนธงมีรูปตราราชการสำนักงานปราบปรามยาเสพติด
- ธงหน่วยรักษาความสงบภายใน

ธงในอดีต[แก้]

ธงชาติ[แก้]

ธง ระยะเวลาใช้งาน รูปแบบการใช้ รายละเอียด
Flag of the British Straits Settlements (1904–1925).svg พ.ศ. 23692489 ธงอาณานิคมช่องแคบ ธงนี้สิงคโปร์ใช้ร่วมกับรัฐปีนังและรัฐมะละกา ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มอาณานิคมเดียวกัน
Flag of Japan (1870–1999).svg พ.ศ. 2485 - 2488 ธงชาติญี่ปุ่น สัญลักษณ์ของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น ระหว่างการยึดครองสิงคโปร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
Flag of Singapore (1946–1952).svg พ.ศ. 2489 - 2502 ธงอาณานิคมสิงคโปร์ สหราชอาณาจักรได้แยกสิงคโปร์ออกจากกลุ่มอาณานิคมช่องแคบ และยกฐานะเป็นมกุฎราชอาณานิคม (Crown Colony - อาณานิคมที่สหราชอาณาจักรทำการปกครองโดยตรง) ธงที่ปรากฏอยู่นี้ดัดแปลงลักษณะมาจากธงอาณานิคมช่องแคบเดิม
Flag of Malaya.svg พ.ศ. 2502 - 2506 ธงชาติสหพันธรัฐมาลายา ปัจจุบันคือธงชาติมาเลเซีย ประเทศสิงค์โปร์ใช้ธงนี้เป็นเครื่องหมายของชาติในระหว่างที่เข้าร่วมเป็นรัฐสมาชิกในสหพันธรัฐมาลายา โดยใช้ร่วมกับธงประจำรัฐของตนซึ่งได้กลายเป็นธงชาติที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ธงทหาร[แก้]

ธง ระยะเวลาใช้งาน รูปแบบการใช้ รายละเอียด
กองทัพสิงคโปร์
พ.ศ. 2512-2515 ธงชัยประจำกองทัพ ลักษณะเดียวกับธงชาติ ที่ตรงกลางผืนธงมีรูปตราราชการกองทัพ
พ.ศ. 2515-2540 ลักษณะเดียวกับธงชาติ ที่ด้านชายธงมีรูปตราราชการกองทัพ
กองทัพบกสิงคโปร์
พ.ศ. 2504-2523 ธงแสดงสัญชาติกองทัพบก ธงสีเหลือง มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดงที่มุมธงบนด้านคันธงบรรจุรูปเดือนเสี้ยวเคียงดาวห้าดวงเรียวเป็นรูปวงกลม รูปทั้งหมดนี้สีขาว ที่มุมธงล่างด้านชายธงมีตราราชการของกรมทหารราบสิงคโปร์
พ.ศ. 2520-2540 ธงชัยประจำหน่วยทหาร ลักษณะเดียวกับธงชาติ ที่มุมธงล่างด้านชายธงมีแถบแพรสีฟ้า แจ้งนามหน่วยรบด้วยอักษรสีเหลือง แถบแพรโอบโค้งใต้รูปตราราชการกองทัพ
กองทัพเรือสิงคโปร์
พ.ศ. 2534-2540 ธงชัยประจำกองทัพเรือ ลักษณะเดียวกับธงรัฐนาวี (ธงแสดงสัญชาติสีขาว)
พ.ศ. 2539-2540 ธงชัยประจำกองบัญชาการกองเรือ ลักษณะเดียวกับธงชาติ มีรูปตราราชการกองทัพเรือที่มุมธงล่างด้านชายธง อนึ่ง ธงชัยประจำกองบัญชาการกองเรือ มีคำว่า "FLEET" อักษรสีเหลือง บรรจุในแถบแพรสีฟ้า โอบโค้งใต้ตรากองทัพเรือ
กองทัพอากาศสิงคโปร์
พ.ศ. 2520-2536 ธงชัยประจำกองทัพอากาศ ธงสีฟ้า มีรูปตราราชการกองทัพอากาศที่ตรงกลางผืนธง
พ.ศ. 2536-2540 ลักษณะเดียวกับธงชาติ มีรูปเป้าหน้าวัวทหารอากาศที่มุมธงล่างด้านชายธง
Air Force Ensign of Singapore (1968–1973).svg พ.ศ. 2511-2516 ธงแสดงสัญชาติกองทัพอากาศ ธงสีฟ้า มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดงที่มุมธงบนด้านคันธงบรรจุรูปเดือนเสี้ยวเคียงดาวห้าดวงเรียวเป็นรูปวงกลม รูปทั้งหมดนี้สีขาว และมีรูปเป้าหน้าวัวที่มุมธงล่างด้านชายธง
Air Force Ensign of Singapore (1973–1990).svg พ.ศ. 2516-2533
กองกำลังตำรวจสิงคโปร์
พ.ศ. 2369-2489 ธงกองกำลังตำรวจอาณานิคมช่องแคบ ธงพื้นสีน้ำเงิน มีรูปตราราชการกองกำลังตำรวจที่ตรงกลางผืนธง
พ.ศ. 2489-2495 ธงแสดงสัญชาติกองกำลังตำรวจ
พ.ศ. 2495-2502
พ.ศ. 2502-2506

อ้างอิง[แก้]

  1. "Navy News (Volume 3)" (PDF). Republic of Singapore Navy. 2009-09-07. สืบค้นเมื่อ 2009-11-30.
  2. "Ceremonies and Protocol – The Presidential Standard". The Istana, Office of the President of the Republic of Singapore. 17 April 2008. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-12-19. สืบค้นเมื่อ 2008-12-03.