รายชื่อธงในประเทศศรีลังกา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้คือรายการธงที่มีการใช้ในศรีลังกา

ธงชาติ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of Sri Lanka.svg พ.ศ. 2515 - ธงชาติศรีลังกา

ธงประธานาธิบดี[แก้]

ดูบทความหลักที่: ธงประธานาธิบดีศรีลังกา
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ (ประธานาธิบดี) คำอธิบาย
President Gopallawa's flag.gif 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 วิลเลียม โคปัลลวะ
Junius Jayawardene's flag.gif 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 - 2 มกราคม พ.ศ. 2532 เจ. อาร์. ชยวรรธนะ
Ranasinghe Premadasa's flag .gif 2 มกราคม พ.ศ. 2532 – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 รณสิงหะ เปรมทาสะ
DBWijethunge President Standard .jpg 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ฑิงคิริ พัณฑา วิเชตุงคะ
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 จันทริกา กุมารตุงคะ Yellow flag with red-white-red unequal border and four white pipul leaves, one in each corner. In the middle there is a red white and yellow rosette.
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 - 8 มกราคม พ.ศ. 2558 มหินทะ ราชปักษะ The flag has a maroon or burgundy field, a yellow ornamental border, the 4 inward-pointing yellow leaves which are also on the main portion of the national flag, and a yellow lotus in the centre.
Flag of the President of Sri Lanka (2015–2019).svg 9 มกราคม พ.ศ. 2558 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ไมตรีปาละ สิริเสนะ The flag has a maroon, a yellow ornamental border, the 4 inward-pointing yellow leaves and a lotus in the centre.
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน โคฐาภยะ ราชปักษะ

ธงเรือ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Civil Ensign of Sri Lanka.svg พ.ศ. 2491 – ธงแสดงสัญชาติสีแดงศรีลังกา ธงพื้นสีแดง ที่มุมธงด้านคันธงเป็นภาพธงชาติศรีลังกา
Government Ensign of Sri Lanka.svg ธงแสดงสัญชาติสีน้ำเงินศรีลังกา ธงพื้นสีน้ำเงิน ที่มุมธงด้านคันธงเป็นภาพธงชาติศรีลังกา ใช้สำหรับเรือค้าขายภายใต้สังกัดกองเรืออาสาสมัครแห่งศรีลังกา (Sri Lanka Volunteer Naval Force)
Naval Ensign of the Royal Ceylon Navy.svg พ.ศ. 2493 - พ.ศ. 2515 ธงรัฐนาวีศรีลังกา มีรูปแบบมาจากธงแสดงสัญชาติสีขาว แต่ที่มุมธงเปลี่ยนจากธงสหภาพเป็นธงชาติซีลอน
Naval Ensign of Sri Lanka.svg พ.ศ. 2515 - ธงพื้นสีขาว ที่มุมธงด้านคันธงเป็นธงชาติศรีลังกา

ธงทหาร[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Sri Lankan Army Flag.svg พ.ศ. 2515 - ธงชัยเฉลิมพล ลักษณะอย่างธงชาติ แต่ภายในส่วนแถบสีส้มและสีเขียวนั้นมีภายตราแผ่นดินของศรีลังกา
กองทัพบกศรีลังกา
Flag of the Ceylon army (1949–1966).jpg พ.ศ. 2492 - พ.ศ. 2509 ธงแสดงสัญชาติกองทัพบก ธงแถบสีน้ำเงิน-ส้ม-น้ำเงิน กลางธงมีตราราชการของกองทัพบกศรีลังกา
พ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2515
Flag of the Sri Lankan Army.png พ.ศ. 2515 -
กองทัพอากาศศรีลังกา
Ensign of the Royal Ceylon Air Force.svg พ.ศ. 2494 - พ.ศ. 2514 ธงแสดงสัญชาติกองทัพอากาศ มีรูปแบบมาจากธงแสดงสัญชาติกองทัพอากาศสหราชอาณาจักร แต่ที่มุมธงเปลี่ยนจากธงสหภาพเป็นธงชาติศรีลังกา ที่ปลายธงมีเป้าหน้าวัวตามสีธงชาติ สำหรับเครื่องบิน (Roundel)
Air Force Ensign of Sri Lanka (1971-2010).svg พ.ศ. 2514 - 2553
Air Force Ensign of Sri Lanka.svg พ.ศ. 2553 -
Colours of the Sri Lanka Air Force 1971-2010.svg พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2553 ธงชัยเฉลิมพลกองทัพอากาศ
Colours of the Sri Lanka Air Force.svg พ.ศ. 2553 -
กำลังกึ่งทหาร
Flag of the Sri Lanka Police.svg พ.ศ. 2515 - ธงตำรวจศรีลังกา
Sri Lankan Coast Guard Flag.svg พ.ศ. 2515 - ธงหน่วยยามฝั่งศรีลังกา

ธงหมายยศทหาร[แก้]

ธงจังหวัด[แก้]

ธงในอดีต[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of Ceylon (1875–1948).svg พ.ศ. 2418 - 2491 ธงบริติชซีลอน ธงแสดงสัญชาติสีน้ำเงิน ด้านปลายธงมีตราอาณานิคมซีลอนวาง
Flag of Ceylon (1951–1972).svg พ.ศ. 2491 - 2494 ธงชาติรัฐอธิราชซีลอน
Flag of Ceylon (1951–1972).svg พ.ศ. 2494 - 2515
ผู้สำเร็จราชการแห่งซีลอน
Flag of the Governor of Ceylon (1875–1948).svg พ.ศ. 2418 - 2491 ธงผู้สำเร็จราชการแห่งซีลอน ธงสหภาพ กลางธงมีภาพตราอาณานิคมของซีลอน
Flag of the Governor-General of Ceylon (1948–1952).svg พ.ศ. 2491 - 2496 ธงพื้นสีนำเงินแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าสัดส่วน 1:2 ตรงกลางธงมีสิงโตสวมมงกุฎเหยียบบนมงกุฎอิมพีเรียลสเตต (ค.ศ. 1948-1953) และ มงกุฎเซนต์เอ็ดเวิร์ด (ค.ศ. 1953-1972) ล้อบรอบด้วยแพรแถบจารึกข้อความว่า "Ceylon"
Flag of the Governor-General of Ceylon (1952–1972).svg พ.ศ. 2496 - 2515

ธงราชธวัช[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
King of Kandy.svg พ.ศ. 2341 - 2418 ธงประจำพระองค์ของพระเจ้าศรีวิกรมะราชสิงหะ

ดูเพิ่ม[แก้]