รายชื่อธงในประเทศเกาหลีเหนือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายการต่อไปนี้เป็นบรรดาธงซึ่งใช้ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

ธงชาติ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
ตั้งแต่ ค.ศ. 1948 ธงชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นนอกสีน้ำเงิน พื้นในเป็นแถบสีแดงมีขอบสีขาว สัดส่วนแถบธงตามแนวตั้งมีความกว้างเป็น 6:2:17:2:6 ในพื้นสีแดงนั้นมีดาวแดงบนวงกลมพื้นขาว

พรรคการเมือง[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
องค์กรทางการเมือง
ตั้งแต่ ค.ศ. 1949 ธงพรรคแรงงานเกาหลี ธงพื้นสีแดง กลางธงมีตราค้อน (ชนชั่นแรงงาน), พู่กัน (ศิลปิน) และ เคียวเกาหลี (ชนชั่นกรรมกร), ประกอบเข้าด้วยกัน.
ตั้งแต่ ค.ศ. 1946 ธงสันนิบาตเยาวชนคิม อิล-ซ็อง

ธงทหาร[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพประชาชนเกาหลี
ค.ศ. 1948 - 2002 ธงผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ใช้เป็นธงศึก ระหว่างการฝึกซ้อมรบในบางโอกาส) ธงพื้นสีแดง เครื่องหมายดาวแห่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดนั้นค่อนมาทางต้นธง รูปดังกล่าวมีสีเงิน
ตั้งแต่ ค.ศ. 2002 ลักษณะเดียวกับธงข้างต้น โดยมีรายละเอียดแตกต่างบางประการ เช่น รูปดาวแห่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดมีสีทองรองรับด้วยช่อสีเงิน.
ตั้งแต่ ค.ศ. 2018 ธงประธานคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐ ธงพื้นสีแดง กลางธงมีรูปตราแผ่นดินของเกาหลีเหนือ
กองทัพประชาชนเกาหลี
ค.ศ. 1948 ลักษณะเดียวกับธงชาติ ประกอบรูปตราแผ่นดิน ที่เบื้องซ้ายธงประจำกองทัพ ภายในแถบสีน้ำเงินประกอบอักษรสีเหลืองคำขวัญว่า "เพื่อการรวมปิตุภูมิและประชาชน" (조국의 통립과 인민을 위하여)
ค.ศ. 1948 - 1961
ธงศึกสำหรับหน่วยผู้พิทักษ์ (ด้านหลัง) ลักษณะเดียวกับธงชาติ ประกอบรูปตราอิสริยาภรณ์ผู้พิทักษ์ ที่เบื้องขวา
ค.ศ. 1961 - 1992 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมคำขวัญว่า "เพื่อการรวมปิตุภูมิ อิสระภาพ และ ความสุขของประชาชน" (조국의 통일, 독립과 인민의 자유와 행복을 위하여)
ค.ศ. 1992 - 1993
ค.ศ. 1948 - 1993 ลักษณะเดียวกับธงชาติ กลางธงมีรูปค้อนประกอบเคียวไขว้ อยู่ภายในดาวแดวขอบสีทอง
ประธานคณะเสนาธิการทหาร
ค.ศ. 1993 - 2023 ธงประธานคณะเสนาธิการทหาร
ตั้งแต่ ค.ศ. 2023
กองทัพบกประชาชน
ค.ศ. 1993 - 2023 ธงศึกประจำหน่วยทหารบก ด้านหน้า ลักษณะเดียวกับธงชาติ กลางธงมีตราราชการกองทัพประชาชนเกาหลี
ค.ศ. 1997 - 2012
ตั้งแต่ ค.ศ. 2023 ด้านหน้าลักษณะเดียวกับธงชาติ
ค.ศ. 1993 - 2023 ธงศึกประจำหน่วยทหารบก ด้านหลัง
ตั้งแต่ ค.ศ. 2023
กองทัพเรือประชาชนเกาหลี
ค.ศ. 1993 - 2023 ธงศึกประจำน่วยทหารเรือ ด้านหน้า ธงพื้นสีขาว ครึ่งล่างสีน้ำเงิน มีแถบสีน้ำเงิน 3 ริ้ว แถบสีขาว 2 ริ้ว พาดกลาง หมายถึงท้องทะเล กลางธงมีตราราชการกองทัพเรือประชาชนเกาหลี
ค.ศ. 1997 - 2012
ตั้งแต่ ค.ศ. 2023
ค.ศ. 1993 - 2023 ธงศึกประจำหน่วยทหารเรือ ด้านหลัง
ตั้งแต่ ค.ศ. 2023
กองทัพอากาศประชาชนเกาหลี
ค.ศ. 1993 - 2023 ธงศึกประจำหน่วยทหารอากาศ ด้านหน้า ธงพื้นสีฟ้า ตอนล่างมีแถบสีน้ำเงิน 3 ริ้ว พาดผ่าน กลางธงมีตราราชการกองทัพอากาศประชาชน
ค.ศ. 1997 - 2012
ตั้งแต่ ค.ศ. 2023
ค.ศ. 1993 - 2023 ธงศึกประจำหน่วยทหารอากาศ ด้านหลัง
ตั้งแต่ ค.ศ. 2023
กองกำลังขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์เกาหลีเหนือ
ค.ศ. 2018 - 2020 ธงศึกประจำกองกำลังขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ ธงพื้นสีเขียว กลางธงมีตราราชการกองทัพประชาชนประกอบลูกโลก.
สำนักขีปนาวุธกลางเกาหลีเหนือ
ตั้งแต่ ค.ศ. 2023 ธงศึกประจำสำนักขีปนาวุธกลาง ธงพื้นสีดำ กลางธงมีตราราชการสำนักขีปนาวุธ.
กองกำลังปฏิบัติการพิเศษเกาหลีเหนือ
ค.ศ. 2018 - 2020 ธงศึกประจำกองกำลังปฏิบัติการพิเศษ ธงพื้นสีน้ำเงิน กลางธงมีตราราชการกองทัพประชาชนประกอบกลุ่มดาวหมีใหญ่ ที่มุมบนคันธง.
กองทัพแดงพิทักษ์กรรมกร-ชาวนา
ค.ศ. 2007 - 2018 ธงศึกประจำกองทัพแดงพิทักษ์กรรมกร-ชาวนา ด้านหน้า
ตั้งแต่ ค.ศ. 2023
ค.ศ. 2007 - 2018 ธงศึกประจำกองทัพแดงพิทักษ์กรรมกร-ชาวนา ด้านหลัง
ตั้งแต่ ค.ศ. 2023
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ตั้งแต่ ค.ศ. 2023 กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ
กระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐ
ธงนาวี
พ.ศ. 2533 - ปัจจุบัน ธงฉาน ธงพื้นสีแดงตอนล่างเป็นแถบสีน้ำเงิน 3 ริ้ว แถบสีขาว 2 ริ้ว หมายถึงท้องทะเล กลางธงมีรูปดาวแดงบนวงกลมพื้นขาว
ธงนาวีเกาหลีเหนือ ลักษณะเดียวกับธงข้างต้น กลางธงมีรูปเขาแพ็กตูเปล่งรัศมีสีเหลืองทอง ภายใต้ดาวแดง รูปเหล่านี้อยู่ภายในเป้าหน้าวัวสีธงชาติ
ธงนาวีผู้พิทักษ์เกาหลีเหนือ ลักษณะเดียวกับธงข้างต้น รูปเขาแพ็กตูเปล่งรัศมีสีเหลืองทองอยู่เบื้องซ้าย และ ตราอิสริยาภรณ์ผู้พิทักษ์อยู่เบื้องขวา

ดูเพิ่ม[แก้]