ธงชาตินอร์เวย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ธงชาตินอร์เวย์
Flag of Norway.svg
ชื่อธง ธงชาติ
การใช้ 100100
สัดส่วนธง 8:11
ประกาศใช้ พ.ศ. 2361
ลักษณะ ธงมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นแดงมีไม้กางเขนสีขาวและมีไม้กางเขนสีน้ำเงินทับอยู่
ออกแบบโดย Fredrik Meltzer
Flag of Norway, state.svg
ธงชาติฯในรูปแบบอื่น
ชื่อธง ธงราชการ เเละ ธงราชนาวี
การใช้ 011011
สัดส่วนธง 16:27
ลักษณะ ลักษณะเหมือนกับธงชาติ แต่มีหางแซงแซว
Naval Jack of Norway.svg
ธงชาติฯในรูปแบบอื่น
ชื่อธง ธงฉาน
การใช้ 001000
สัดส่วนธง 1:1
ลักษณะ ธงชาติรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ธงชาตินอร์เวย์ มีอายุนับย้อนหลังขึ้นไปถึงปี พ.ศ. 2364 เมื่อครั้งที่นอร์เวย์ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสวีเดน จากการยอมยกดินแดนให้ของประเทศเดนมาร์กเมื่อ พ.ศ. 2357 ลักษณะของธงนี้มีรูปแบบเดียวกันกับธงชาติเดนมาร์ก แต่เพิ่มรูปไม้กางเขนสีน้ำเงินขอบขาว เพื่อเป็นการแสดงความรักชาติของชาวนอร์เวย์

ประวัติ[แก้]

กฎหมายธง[แก้]

การออกแบบธง[แก้]

Flag of Norway with proportions.svg
ธงชาติ และ ธงเรือพลเรือน
Flag of Norway, state with proportions.svg
ธงราชการ ธงกองทัพ และ ธงราชนาวี

ธงชาติ และ ธงเรือพลเรือน อัตราส่วน 22:16 สัดส่วนด้านยาว 6:1:2:1:12 สัดส่วนด้านกว้าง 6:1:2:1:6 ธงราชการ ธงกองทัพ และ ธงราชนาวี อัตราส่วน 27:16 สัดส่วนด้านยาว 6:1:2:1:11 สัดส่วนด้านกว้าง 6:1:2:1:6

ข้อบังคับ และ ระเบียบ[แก้]

การบรรเลงเพลงชาติ ขณะเชิญธง (ขึ้นหรือลง) จากยอดเสา

การเชิญธงชาติในงานเทศกาล หรือ งานพิธีการ โดยในงานมีการจัดแตรฟันแฟร์เป่าคำนับ และ วงดุริยางค์เข้าร่วม ในขณะเชิญธงวงดุริยางค์จะมีการบรรเลงเพลงชาติ (ยา, วีเอลสเกอร์เดทเทลันเดท). สำหรับพิธีการที่จัดโดยพลเรือน ไม่ได้มีการกำหนดรายละเอียด. ในส่วนร ธงชาตินอร์เวย์ปัจจุบันได้รับการออกแบบในปี พ.ศ. 2364 โดยFredrik Meltzerสมาชิกรัฐสภา ( Storting ) มันได้รับการรับรองโดยทั้งสองห้องของ Storting เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมและ 16 พฤษภาคมตามลำดับ อย่างไรก็ตาม พระมหากษัตริย์ทรงปฏิเสธที่จะลงนามในกฎหมายธง แต่ทรงเห็นชอบให้ออกแบบเพื่อใช้พลเรือนตามพระราชกฤษฎีกาในสภาเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2364 รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2357 ระบุอย่างชัดเจนว่าธงสงครามต้องเป็นธงสหภาพ จึงเป็นธงสามัญ ( ภาษาสวีเดนที่มีเขตการปกครองหมายถึงนอร์เวย์) ถูกใช้โดยกองทัพและกองทัพเรือของทั้งสองรัฐจนถึงปี พ.ศ. 2387ารทหาร มีการเป่าแตรคำนับในช่วงการเชิญธงชาติ, เรียกว่า "flaggappell" (Attention to the flag)[1] (cf.แตรสัญญาณของกองทัพบกนอร์เวย์).

การทำความเคารพธงชาติ ขณะเชิญธง (ขึ้นหรือลง) จากยอดเสา

กฎหมายนอร์เวย์ได้ระบุไว้ดังนี้ ธงชาติ และ ธงแสดงตัวสำหรับประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ ต้องแสดงความเคารพ เช่นเดียวกับธงชาตินอร์เวย์.

สำหรับพลเรือน และ พนักงานของรัฐที่ไม่ได้สวมใส่เครื่องแบบ, แสดงความเคารพโดยการยืนตรง หรือ ให้เอามือขวาจับที่หน้าอกด้านซ้าย (e.g. the U.S. hand-over-the-heart (cf. United States Flag Code). ในกรณีที่แสดงความเคารพระหว่างเชิญธง โดยการยืนตรงตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้ว อาจมีการยืนสงบนิ่งในช่วงดังกล่าว. สำหรับสุภาพบุรุษอาจใช้การโค้งคำนับหลังสิ้นสุดการเชิญธงชาติ (ในบางอาชีพสามารถเคารพโดยโค้งคำนับได้ เช่น นักบวช, แพทย์พยาบาล, หรือ เจ้าหน้าที่ตรวจวัดสภาพอากาศ ).

พนักงานของรัฐที่สวมใส่เครื่องแบบ (e.g.: ทหารอาชีพในเครื่องแบบ, ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ ศุลกากร, เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์, เจ้าพนักงานนำร่อง, พนักงานจราจร) ในระหว่างการเชิญธงชาติ. ประกอบการบรรเลงเพลงชาติหรือการเป่าแตรคำนับ ขึ้นและลง แสดงความเคารพโดยการทำวันทยาหัตถ์ หรือ วันทยาวุธ จนกว่าจะเสร็จการเชิญธง "Halt and front face" (ให้หันไปทางเสาธง อาคาร หรือสถานที่ที่มีการเชิญธงชาติ).

พนักงานของรัฐที่สวมใส่เครื่องแบบประกอบการสวมหมวก แสดงความเคารพโดยการยืนตรงทำวันทยาหัตถ์. และ ถ้าสวมใส่เครื่องแบบแต่ไม่ได้สวมหมวก แสดงความเคารพโดยการยืนตรง จนกว่าจะเสร็จการเชิญธง การลดธงชาติครึ่งเสาให้ปฏิบัติการเหมือนการชักธงขึ้นเช่นปกติ แต่เมื่อธงถึงยอดเสาแล้วจึงลดลงให้อยู่ในระดับความสูงประมาณ 2 ใน 3 ส่วนของความสูงของเสาธงนั้น และเมื่อจะชักธงลงให้ชักธงขึ้นจนถึงยอดเสาก่อน แล้วจึงชักธงลงเช่นเดียวกับเรื่องวิธีการชักธงชาติ.

การเก็บพับธงชาติ

อาชีพที่ต้องใช้ธงชาติ

Dishonoured flag

ในทางทหาร ถือกันว่า ธงชาตินอร์เวย์จะไม่ให้เปรอะเปื้อนดินโคลน หรือ ตกสู่พื้นดิน ดังนั้น การเชิญธงชาติจะต้องพึงระมัดระวังอย่างยิ่ง

วันประดับธง[แก้]

พัฒนาการ[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]