ธงชาติมาซิโดเนียเหนือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ธงชาติมาซิโดเนียเหนือ สัดส่วนธง 1:2

ธงชาติสาธารณรัฐมาซิโดเนียเหนือ เป็นธงพื้นสีแดง กลางธงเป็นรูปพระอาทิตย์เปล่งรัศมีแปดทิศจดขอบธงชาติ รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง สัญลักษณ์ในธงดังที่กล่าวมามีความหมายว่า "ดวงตะวันดวงใหม่แห่งเสรีภาพ" ดังปรากฏวลีนี้ในบทแรกของเพลงชาติมาซิโดเนียเหนือในปัจจุบัน ซึ่งมีชื่อว่า "Denes nad Makedonija" (แปลว่า "วันนี้ทั่วแผ่นดินมาซีโดเนีย") ดังนี้

ภาษามาซิโดเนีย คำแปล

Денес над Македонија се раѓа,
ново сонце на слободата!
Македонците се борат,
за своите правдини!
Македонците се борат,
за своите правдини!

วันนี้ทั่วแผ่นดินมาซีโดเนีย, ได้ถือกำเนิดแล้ว
ซึ่งดวงตะวันดวงใหม่แห่งเสรีภาพ
ชาวมาซิโดเนียสู้
เพื่อสิทธิของตน !
ชาวมาซิโดเนียสู้
เพื่อสิทธิของตน !

ประวัติ[แก้]

ธงชาติสาธารณรัฐมาซิโดเนีย พ.ศ. 2535 - 2538
ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมมาซิโดเนีย พ.ศ. 2487 - 2535

ในช่วงปี พ.ศ. 2487 – 2535 มาซิโดเนียมีฐานะเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมภายใต้การปกครองของสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย ธงชาติมีลักษณะเป็นธงสีแดงเกลี้ยงมีรูปดาวแดงขอบสีทองที่มุมธงบนด้านคันธง

เมื่อมาซิโดเนียประกาศเอกราชใน พ.ศ. 2534 จึงได้ใช้ธงชาติแบบใหม่เป็นธงแดงมีรูปดวงอาทิตย์มีรัศมี 16 แฉกอยู่ตรงกลางธง (มีชื่อเรียกเฉพาะว่า Vergina Sun) ซึ่งได้นำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างมาซิโดเนียกับกรีซ ในเรื่องนามประเทศและสัญลักษณ์ประจำชาติของมาซิโดเนีย

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2538 ประเทศกรีซได้ยื่นคำร้องต่อองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization - WIPO) เพื่อจำกัดลิขสิทธิ์ในรูปดวงอาทิตย์เปล่งรัศมี 16 แฉก (Vergina Sun)[1] ความขัดแย้งนี้ได้รับการบรรเทาลงบางส่วน ด้วยการเจรจาประนีประนอมจากองค์การสหประชาชาติในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน โดยรูปสัญลักษณ์ดังกล่าวได้ถูกยกออกจากธงชาติมาซิโดเนีย ตามข้อตกลงเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและทางเศรษฐกิจระหว่างมาซิโดเนียกับกรีซ ต่อมามาซิโดเนียจึงได้เปลี่ยนธงชาติมาใช้ดังแบบที่ปรากฏในปัจจุบัน ซึ่งเป็นรูปดวงอาทิตย์สีเหลืองเปล่งรัศมีแปดทิศบนพื้นแดง

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]