รายชื่อธงในประเทศคาซัคสถาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางข้างล่างนี้แสดงภาพธงต่างๆที่ใช้ในประเทศคาซัคสถาน

ธงชาติ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ตั้งแต่ ค.ศ. 1992 ธงชาติคาซัคสถาน ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นสีฟ้า กว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน กลางธงมีรูปนกอินทรีบิน หันหน้าไปทางมุมธงด้านคันธง ภายใต้ดวงอาทิตย์สีทองมีรัศมี 32 แฉก ที่ด้านคันธงนั้นมีลวดลายอย่างลายหน้ากระดานตามแบบวัฒนธรรมคาซัคสถาน

ธงประธานาธิบดี[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1995 – 2012 ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี
ตั้งแต่ ค.ศ. 2012

ธงราชการ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ธงประจำกรมศุลกากร
ธงประจำกรมสรรพากร
ธงประจำสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ธงกองทัพ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
กองทัพคาซัคสถาน
ตั้งแต่ ค.ศ. 1996 ธงศึก
ธงประจำกองทัพคาซัคสถาน
ตั้งแต่ ค.ศ. 1996 หน่วยพิทักษ์สาธารณรัฐคาซัคสถาน
กองทัพบกคาซัคสถาน
ตั้งแต่ ค.ศ. 1996 ธงแสดงสัญชาติกองทัพบกคาซัคสถาน
สารวัตรทหารคาซัคสถาน
กองทัพอากาศคาซัคสถาน
ตั้งแต่ ค.ศ. 1996 ธงแสดงสัญชาติกองทัพอากาศคาซัคสถาน
ตั้งแต่ ค.ศ. 1996 ธงประจำกองกำลังป้องกันภัยทางอากาศ
ธงประจำเหล่าทหารพลร่ม
ค.ศ. 1996 - 2014 ธงประจำกองกำลังภายใน (กองกำลังรักษาดินแดน)
ตั้งแต่ ค.ศ. 2014
ตั้งแต่ ค.ศ. 1996 ธงประจำหน่วยพิทักษ์ชายแดน
ธงประจำกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉิน

ธงนาวี[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ตั้งแต่ ค.ศ. 1996 ธงฉานกองทัพเรือ
ธงนาวีกองทัพเรือ
ธงนาวีกองเรือช่วยรบ ธงพื้นสีน้ำเงิน มุมบนธงมีธงรัฐนาวี
ธงนาวีกองเรือตรวจการณ์รักษาฝั่งพิทักษ์ชายแดน ธงพื้นสีเขียว มุมบนธงมีธงรัฐนาวี
ธงนาวีกองเรือกองกำลังกำลังรักษาดินแดน (กองกำลังภายใน) ธงพื้นสีแดงเลือดหมู มุมบนธงมีธงรัฐนาวี

ธงหมายยศ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ตั้งแต่ ค.ศ. 1996 ธงประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ธงแถบตามขวางแบ่งครึ่งแนวตั้ง พื้นสีฟ้า-ขาว ในพื้นสีฟ้ามีรูปนกอินทรีภายใต้ดวงอาทิตย์ และ ในพื้นสีขาวมีรูปดาวห้าแฉกสีแดงหนึ่งดวง
ธงหมายยศเสนาธิการทหาร ลักษณะเดียวกับธงข้างต้น ในพื้นสีขาวมีรูปดาวห้าแฉกสีแดงสองดวง เรียงตามขวาง
ธงหมายยศผู้บัญชาการทหารเรือ ธงแถบตามขวางแบ่งครึ่งแนวตั้ง พื้นสีฟ้า-ขาว ปลายธงตัดเป็นหางแซงแซว ในพื้นสีขาวมีรูปดาวห้าแฉกสีแดงหนึ่งดวง
ธงหมายยศเสนาธิการทหารเรือ ลักษณะเดียวกับธงข้างต้น ในพื้นสีขาวมีรูปดาวห้าแฉกสีแดงสองดวง เรียงตามขวาง
ธงหมายยศผู้บัญชาการหน่วยพิทักษ์ชายแดน ธงแถบตามขวางแบ่งครึ่งแนวตั้งพื้นสีฟ้า-เขียว ในพื้นสีฟ้ามีรูปนกอินทรีภายใต้ดวงอาทิตย์ และ ในพื้นสีเขียวมีรูปดาวห้าแฉกสีขาวหนึ่งดวง
ธงหมายยศเสนาธิการหน่วยพิทักษ์ชายแดน ลักษณะเดียวกับธงข้างต้น ในพื้นสีเขียวมีรูปดาวห้าแฉกสีขาวสองดวง เรียงตามขวาง

ธงกีฬา[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
คณะกรรมการโอลิมปิกคาซัคสถาน
คณะกรรมการพาราลิมปิกคาซัคสถาน

ธงในอดีต[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ธงแคว้นข่านคาซัค
พ.ศ. 2460 - 2463 ธงเขตปกครองตนเองอาลาซ
สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคาซัค
ค.ศ. 1920 - 1936 ธงจังหวัดปกครองตนเอง
ค.ศ. 1937 - 1940 ธงชาติคาซัคโซเวียต
ค.ศ. 1940 - 1953
ค.ศ. 1953 - 1991 ลักษณะอย่างธงชาติสหภาพโซเวียต กลางธงมีแถบสีฟ้าพาดผ่าน

ดูเพิ่ม[แก้]