รายชื่อธงในประเทศเวียดนาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางเบื้องล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับธงต่างๆ ที่ใช้อยู่ในเวียดนามอย่างสังเขป

ธงชาติ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ สมัยแห่งการใช้ธง ลักษณะของธง
Flag of Vietnam.svg 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 - ปัจจุบัน ธงชาติเวียดนาม ธงแดงมีรูปดาวห้าแฉกสีเหลืองอยู่กลาง

ธงทหาร[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ สมัยแห่งการใช้ธง ลักษณะของธง
กองทัพประชาชนเวียดนาม
Flag of the People's Army of Vietnam.svg
Flag of the People's Army of Vietnam (reverse).svg
ค.ศ. 1955 - ปัจจุบัน ธงประจำกองทัพประชาชนเวียดนาม ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่มีข้อความที่มุมธงบนว่า "quyết thắng" ("เด็ดเดี่ยวมุ่งเอาชัย")
Vietnam People's Navy flag.svg ธงกองทัพเรือประชาชนเวียดนาม ลักษณะอย่างเดียวกับธงกองทัพ มีข้อความที่ใต้ดาวทองว่า "Hải quân nhân dân Việt Nam" (กองทัพเรือประชาชน) .
Vietnam Border Defense Force flag.svg ค.ศ. 1958 - ปัจจุบัน ธงหน่วยพิทักษ์ชายแดนเวียดนาม ลักษณะอย่างเดียวกับธงกองทัพ มีข้อความที่ใต้ดาวทองว่า "Biên phòng Việt Nam" (หน่วยพิทักษ์ชายแดน).
Flag of Vietnam Information and Communications Force.svg ธงหน่วยโทรคมนาคม และ ข้อมูลข่าวสารเวียดนาม ลักษณะอย่างเดียวกับธงกองทัพ มีข้อความที่ใต้ดาวทองว่า "Binh chủng Thông tin Liên lạc" (หน่วยโทรคมนาคม และ ข้อมูลข่าวสาร).
Flag of the Vietnam People's Air Force.svg ค.ศ. 1959 - ปัจจุบัน ธงกองทัพอากาศประชาชนเวียดนาม ลักษณะอย่างเดียวกับธงกองทัพ มีข้อความที่ใต้ดาวทองว่า "Không Quân Nhân Dân Việt Nam" (กองทัพอากาศประชาชน).
Flag of the People's Liberation Armed Forces of South Viet Nam.svg ค.ศ. 1961 - 1976 ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่มีข้อความที่มุมธงบนว่า "quyết thắng" ("เด็ดเดี่ยวมุ่งเอาชัย")
Ensign of Vietnam People's Navy.svg ค.ศ. 2014 - ปัจจุบัน ธงนาวี ธงพื้นสีขาวเบื้องล่างของธงเป็นแถบสีฟ้า กลางธงมีตราราชการกองทัพเรือประชาชน. Influences : USSR, Flag commander 1950 staff.svg

ธงในอดีต[แก้]

ธงชาติ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ สมัยแห่งการใช้ธง ลักษณะของธง
Flag of France.svg พ.ศ. 2430 - 2463 จักรวรรดิฝรั่งเศส ธงชาติฝรั่งเศส
Flag of Colonial Annam.svg พ.ศ. 2463 - 2496 ธงอินโดจีนฝรั่งเศส ธงสีเหลือง ประกอบกับรูปธงชาติฝรั่งเศสที่มุมธงบนด้านคันธง
Drapeau de Groupe Lumière.svg พ.ศ. 2479 - 2488 Flag of the Light Group[1]
Flag of Japan (1870–1999).svg 9 มีนาคม - 11 มีนาคม, พ.ศ. 2488 ธงประจำวงไพบูลย์ร่วมแห่งมหาเอเชียบูรพา ธงชาติญี่ปุ่น (วงกลมสีแดงนั้นค่อนมาทางคันธง 1%).
Flag of the Empire of Vietnam (1945).svg 8 พฤษภาคม - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ธงชาติจักรวรรดิเวียดนาม (รัฐหุ่นเชิดของญี่ปุ่น) ลักษณะอย่างธงชาติเวียดนามใต้ แต่ริ้วสีแดงริ้วกลางเว้นช่องตรงกลางไว้
Flag of South Vietnam.svg พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2518 ธงชาติเวียดนามใต้ (รัฐเวียดนาม) ธงเหลืองแถบริ้วสีแดงสามริ้ว
Flag of North Vietnam (1945–1955).svg พ.ศ. 2488 - พ.ศ. 2498 ธงชาติเวียดนามเหนือ ธงแดงมีดาวห้าแฉกสีเหลือง
Flag of Vietnam.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2498 ธงชาติเวียดนามเหนือ และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ธงแดงมีดาวห้าแฉกสีเหลือง (แก้ไขรูปดาวใหม่) ใช้เป็นธงชาติหลังจากการรวมชาติเวียดนาม

จักรวรรดิเวียดนาม[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Fictional imperial standard attributed to the Nguyễn Dynasty (supposedly used during 1802–1885).svg ค.ศ. 1802 - 1885 ธงประจำราชวงศ์เหวียน
Standard of the Nguyen Dynasty (1890 - 1920).svg ค.ศ. 1890 - 1920 "ธงลองตินห์" (ธงจิตวิญญาณมังกร) ธงสีแดง มีแถบสีเหลืองพาดตามแนวนอน อัตราส่วน 1:2 แก้ไขในสมัยจักรพรรดิถั่ญ ท้าย
Long tinh flag (variant).svg ค.ศ. 1920 - 1945 ธงสีเหลือง มีแถบสีแดงพาดตามแนวนอน อัตราส่วน 1:2
Long tinh flag.svg 8 พฤษภาคม - 30 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ธงประจำพระองค์ของจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย (ในฐานะประมุขแห่งจักรวรรดิเวียดนาม) ลักษณะอย่างธงลองตินห์ อัตราส่วน 2:3

ธงตำแหน่งราชการ[แก้]

สมเด็จจักรพรรดิ
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Royal Flag of Vietnam (1788–1802).svg ค.ศ. 1788 - 1802 ธงประจำราชวงศ์เตยเซิน Quang Trung Đế kỳ[2][3] (光 中帝旗). (Quang Trung และ Quang Toản)
Personal Flag of Emperor Minh Mang.svg ค.ศ. 1858 - 1885 ธงประจำพระองค์ของจักรพรรดิถั่ญ ท้าย ธงพื้นสีเหลืองขอบสีทอง.
Flag of Central Vietnam (1885-1890).svg ค.ศ. 1885 - 1890 ธงด่ายนาม ("Đại Nam Kỳ") "ธงดายนาม" (คำว่าดายนามแปลว่า แผ่นดินใต้อันยิ่งใหญ่ เป็นชื่อเรียกหนึ่งของเวียดนามในอดีต) ธงประจำพระองค์ของจักรพรรดิด่ง คั้ญ
Imperial Standard of Nguyen Dynasty1.svg ค.ศ. 1922 - 1945 ธงประจำตำแหน่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหวียน ลักษณะเป็นธงสีเหลืองขอบสีแดงสองชั้น กลางธงมีตรามังกร
Imperial Flag of Annam.svg ค.ศ. 1941 - 1945 Imperial pennon of
Pennon of the Nguyễn dynasty.svg Imperial pennon of Nguyen Dynasty อัตราส่วน : 1:2.
Car flag of Bảo Đại, Emperor of Annam (1926-1945).svg ค.ศ. 1926 - 1945 ธงประจำรถพระที่นั่งจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย
Flag of Bao Dai (1948-1955).svg ค.ศ. 1948 - 1955 ธงประจำตำแหน่งของจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย ในฐานะประมุขแห่งรัฐเวียดนาม อัตราส่วน : 2:3. Influences: Nguyen Imperial Pennon (m3).png
ประธานาธิบดีเวียดนามใต้
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Presidential Standard of South Vietnam (1955–1963).svg ค.ศ. 1955- 1963 ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี
Presidential Standard of South Vietnam (1963–1975).svg ค.ศ. 1963- 1975
Flag of the President of the Republic of Vietnam as Supreme Commander of the Armed Forces.svg ค.ศ. 1967 - 1975 ธงผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ธงทหาร[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ สมัยแห่งการใช้ธง ลักษณะของธง
Flag of the Nguyễn Dynasty Army (Musée de l'Armée, Paris).svg ธงกองทัพราชวงศ์เหงียน.[4][5]
Flag of Vietnam Restoration Army.svg ค.ศ. 1912 - 1925 Flag of the Việt Nam Quang phục quân (the military-wing of the Việt Nam Quang Phục Hội). Five white dots connected with saltire on red background. Influences: Flag of Vietnam Restoration League.svg
Military flag of Annam (French protectorate).svg 1923 – 9 มีนาคม 1945 Flag of Tirailleurs indochinois. French tricolor canton on a yellow field (1:1). Influences: Flag of France.svg Personal Flag of Emperor Minh Mang.svg
Cavalier du Roy - Željko Heimer (27 November 2004).gif Flag of the royal cavalry of the Nguyễn dynasty.[6] Influences: Flag of Colonial Annam.svg
กองทัพสาธารณรัฐเวียดนาม (ค.ศ. 1955 - 1975)
Flag of the Vietnamese National Army.svg ค.ศ. 1949 - 1955 ธงชัยกองทัพแห่งชาติเวียดนาม
Flag of the RVNMF (1955–1965).svg
Flag of the RVNMF (1955–1965, reverse).svg
ค.ศ. 1955 - 1965 ธงชัยกองทัพสาธารณรัฐเวียดนาม
War flag of South Vietnam.svg ค.ศ. 1965 - 1975 ธงทหาร ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติเวียดนามใต้ กลางธงมีตราราชการของกองทัพเวียดนามใต้ (นกอินทรีสีทองถือดาบ)
ธงป้อมค่ายทหาร ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติเวียดนามใต้ กลางธงมีรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสสีเหลือง ขอบสีแดง
ARVN Joint General Staff Commander Flag.svg ธงประจำคณะเสนาธิการกองทัพ ธงพื้นสีแดง มุมธงทั้งสี่มีช่อโอ๊คสีทอง ตรงกลางธงมีเครื่องหมายของคณะเสนาธิการกองทัพ
Flag of the RVNMF.svg ธงประจำกองทัพสาธารณรัฐเวียดนาม ธงพื้นสีเหลือง มุมธงทั้งสี่มีช่อโอ๊คสีทอง ตรงกลางธงมีตราราชการของกองทัพบก
Flag of the Army of the Republic of Vietnam.svg ธงกองทัพบกเวียดนามใต้ ธงพื้นสีแดง มุมธงทั้งสี่มีช่อโอ๊คสีทอง ตรงกลางธงมีตราราชการของกองทัพบก
Flag of the Republic of Vietnam Navy.svg ธงกองทัพเรือเวียดนามใต้ ธงพื้นสีเขียว มุมธงทั้งสี่มีช่อโอ๊คสีทอง ตรงกลางธงมีตราราชการของกองทัพเรือ
Flag of the Republic of Vietnam Air Force.svg ธงกองทัพอากาศเวียดนามใต้ ธงพื้นสีฟ้า มุมธงทั้งสี่มีช่อโอ๊คสีเงิน ตรงกลางธงมีตราราชการของกองทัพอากาศ
Flag of the Republic of Vietnam Marine Division.svg ค.ศ. 1968 - 1975 ธงนาวิกโยธินเวียดนามใต้ ธงพื้นสีเขียว ตรงกลางธงมีตราราชการของนาวิกโยธินเวียดนามใต้
RVN National Police Flag.svg ค.ศ. 1955 - 1975 ธงตำรวจสาธารณรัฐเวียดนาม[7]
ธงหมายยศ (เวียดนามใต้)
ภาพธง ระยะเวลาการใช้ สมัยแห่งการใช้ธง ลักษณะของธง
Flag of the Minister of National Defense of the Republic of Vietnam.svg ค.ศ. 1955 - 1975 ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ธงพื้นสีแดง ตรงกลางธงมีตราราชการของกระทรวงกลาโหม
ธงหมายยศผู้บัญชาการทหารทหารอากาศ
ธงหมายยศผู้บัญชาการทหารเรือ ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติเวียดนามใต้ กลางธงมีรูปสมอไขว้สีน้ำเงิน
ธงหมายยศพลเรือเอก
ธงหมายยศพลเรือโท ผู้บัญชาการกองเรือ
ธงหมายยศพลเรือโท
ธงหมายยศพลเรือตรี
ธงหมายยศนาวาเอก
ธงหมายยศนาวาโท
ธงหมายยศนาวาตรี
ธงหมายยศผู้บัญชาการกองกำลังทางทะเล

ธงกลุ่มการเมือง[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ สมัยแห่งการใช้ธง ลักษณะของธง
Flag of Republic of Cochinchina.svg ค.ศ. 1946 ธงชาติโคชินไชนา-ฝรั่งเศส[8] ธงเหลืองแถบริ้วสีน้ำเงินสามริ้ว
Flag of Republic of Cochinchina (variant).svg ค.ศ. 1946 - 1948 ธงสาธารณรัฐปกครองตนเองโคชินจีน ลักษณะเดียวกันกับที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยเพิ่มแถบริ้วสีขาว 2 แถบ Influences : Flag of Republic of Cochinchina.svg
Flag of Sedang.svg ค.ศ. 1888 - 1889 ธงอาณาจักรเซดัง[9] กางเขนมอลตีสสีขาวบนธงสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นสีน้ำเงิน.
Flag of Tay Dam.png พ.ศ. 2491 - 2498 ธงสิบสองจุไท[10] ธงสามแถบแนวตั้งสีน้ำเงิน-ขาว-น้ำเงิน แต่ละแถบกว้างเท่ากัน กลางธงรูปพระอาทิตย์มีสีแดง 16 แฉก. Influences : Flag of France.svg
Flag of KKF.svg ? ธงชาวแขมร์กรอม (เขมรต่ำ) ธงแถบตามยาวสามสี น้ำเงิน-เหลือง-แดง. Influences : Flag of Cambodia.svg.
Flag of Khmer Mountain Tribes.svg ? - 2518 ธงแขมร์เลอ (เขมรภูเขา) ธงพื้นสีเขียว มีดาวสีขาว 16 แฉก ค่อนมาทางคันธง.
FNL Flag.svg พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2519 ธงของรัฐบาลปฏิวัติเฉพาะกาลแห่งสาธารณรัฐเวียดนามใต้ ธงพื้นสีแดง ครึ่งล่างสีฟ้าหรือสีน้ำเงิน กลางธงเป็นรูปดาวห้าแฉกสีเหลือง เดิมธงนี้เป็นธงของแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต้ หรือขบวนการเวียดกง

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "Phong trào Nhà Ánh Sáng của Tự Lực văn đoàn". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-01-02. สืบค้นเมื่อ 2013-08-20.
  2. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ http://www.kyvatlichsucand.vn
  3. "Tái hiện lễ đăng quang của vua Quang Trung tại Festival Huế". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-06-10. สืบค้นเมื่อ 2013-08-20.
  4. Alain R. Truong (October 16, 2013). ""INDOCHINE. DES TERRITOIRES ET DES HOMMES, 1856–1956" au Musée de l'Armée, Hotel des Invalides. Le Prince Canh (1780–1801), prince-héritier et fils du « roi» de Cochinchine Nguyen Anh (futur Empereur Gia Long), lors de sa visite en France pour la signature du traité de Versailles 1787 – Maupérin © Paris, Missions étrangères de Paris" (ภาษาฝรั่งเศส). Canalblog. สืบค้นเมื่อ July 31, 2021.
  5. Anne-Sylvaine Marre-Noël (photograph) (September 15, 2017). "Animaux & guerres, épisode 10 : Le tigre" (ภาษาฝรั่งเศส). Musée de l'Armée. สืบค้นเมื่อ July 31, 2021. Ce pavillon orné d’un tigre blanc a été ramené du Tonkin par l’armée française en 1885, avec huit autres drapeaux. Il est présenté sur l’une des corniches de la cathédrale Saint-Louis-des-Invalides. Les Pavillons noirs ont joué un rôle dans l’opposition à l’impérialisme français au Tonkin à la fin du XIXe siècle. Symbole de la domination et de la férocité pour les Chinois, le tigre blanc représente aussi l’ouest dans les points cardinaux ainsi qu’un des douze signes du zodiaque chinois. Il figure sur le carré des mandarins militaires du 4e rang (sur 9 rangs). Il est enfin associé à l’automne et à la couleur blanche dans les cinq éléments chinois.
  6. Hymnes et pavillons d'Indochine (1941). Publisher: Imprimerie d’Extreme Orient, Hanoi, Tonkin, French Indochina. Page: 25. (in French).
  7. Đại nhạc hội Cảm Ơn Anh kỳ 5 Đại nhạc hội Cảm Ơn Anh kỳ 6 Đại nhạc hội Cảm Ơn Anh - Người Thương Binh VNCH kỳ 6 Lễ vinh danh Quân lực Việt Nam Cộng hòa เก็บถาวร 2013-12-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Hội ái hữu CSQG Georgia - 2009 เก็บถาวร 2013-02-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Hội ái hữu CSQG Georgia เก็บถาวร 2013-10-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Hội CSQG San Diego 2010 เก็บถาวร 2013-10-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  8. Cochin-China, Woven Silk Tobacco Premium Flag, 1910
  9. Stamps of Sedang
  10. Tay Dam - Vietnam