รายชื่อธงในประเทศเวียดนาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตารางเบื้องล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับธงต่างๆ ที่ใช้อยู่ในเวียดนามอย่างสังเขป

ธงชาติ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ สมัยแห่งการใช้ธง ลักษณะของธง
Flag of Vietnam.svg 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 - ปัจจุบัน ธงชาติเวียดนาม ธงแดงมีรูปดาวห้าแฉกสีเหลืองอยู่กลาง

ธงราชการ[แก้]

ธงราชการทหาร[แก้]

ภาพธง สมัยแห่งการใช้ธง ลักษณะของธง
กองทัพประชาชนเวียดนาม
Flag of the People's Army of Vietnam.svg ธงประจำกองทัพประชาชนเวียดนาม ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่มีข้อความที่มุมธงบนว่า "quyết thắng" ("เด็ดเดี่ยวมุ่งเอาชัย")
Vietnam Border Defense Force flag.png ธงหน่วยพิทักษ์ชายแดนเวียดนาม ลักษณะอย่างเดียวกับธงกองทัพ มีข้อความที่ใต้ดาวทองว่า "Biên phòng Việt Nam" (หน่วยพิทักษ์ชายแดน).
Flag of Vietnam Information and Communications Force.svg ธงหน่วยโทรคมนาคม และ ข้อมูลข่าวสารเวียดนาม ลักษณะอย่างเดียวกับธงกองทัพ มีข้อความที่ใต้ดาวทองว่า "Binh chủng Thông tin Liên lạc" (หน่วยโทรคมนาคม และ ข้อมูลข่าวสาร).
Flag of the Vietnam People's Air Force.svg ธงกองทัพอากาศประชาชนเวียดนาม ลักษณะอย่างเดียวกับธงกองทัพ มีข้อความที่ใต้ดาวทองว่า "Không Quân Nhân Dân Việt Nam" (กองทัพอากาศประชาชน).
Vietnam People's Navy flag.png ธงกองทัพเรือประชาชนเวียดนาม ลักษณะอย่างเดียวกับธงกองทัพ มีข้อความที่ใต้ดาวทองว่า "Hải quân nhân dân Việt Nam" (กองทัพเรือประชาชน) .
Ensign of Vietnam People's Navy.svg ธงนาวี ธงพื้นสีขาวเบื้องล่างของธงเป็นแถบสีฟ้า กลางธงมีตราราชการกองทัพเรือประชาชน. Influences : USSR, Flag commander 1950 staff.svg
กองทัพสาธารณรัฐเวียดนาม (พ.ศ. 2498 - 2518)
Flag of the Minister of National Defense of the Republic of Vietnam.svg ธงกระทรวงกลาโหมเวียดนามใต้ ธงพื้นสีแดง ตรงกลางธงมีตราราชการของกระทรวงกลาโหม
ARVN Joint General Staff Commander Flag.svg ธงประจำคณะเสนาธิการกองทัพ ธงพื้นสีแดง มุมธงทั้งสี่มีช่อโอ๊คสีทอง ตรงกลางธงมีเครื่องหมายของคณะเสนาธิการกองทัพ
Flag of the RVNMF.svg ธงกองบัญชาการทหารสูงสุด ธงพื้นสีเหลือง มุมธงทั้งสี่มีช่อโอ๊คสีทอง ตรงกลางธงมีตราราชการของกองทัพบก
Flag of the Army of the Republic of Vietnam.svg ธงกองทัพบกเวียดนามใต้ ธงพื้นสีแดง มุมธงทั้งสี่มีช่อโอ๊คสีทอง ตรงกลางธงมีตราราชการของกองทัพบก
Flag of the Republic of Vietnam Air Force.svg ธงกองทัพอากาศเวียดนามใต้ ธงพื้นสีฟ้า มุมธงทั้งสี่มีช่อโอ๊คสีเงิน ตรงกลางธงมีตราราชการของกองทัพอากาศ
Flag of the Republic of Vietnam Navy.png ธงกองทัพเรือเวียดนามใต้ ธงพื้นสีเขียว มุมธงทั้งสี่มีช่อโอ๊คสีทอง ตรงกลางธงมีตราราชการของกองทัพเรือ
Flag of the Republic of Vietnam Marine Division.svg ธงนาวิกโยธินเวียดนามใต้ ธงพื้นสีเขียว ตรงกลางธงมีตราราชการของนาวิกโยธินเวียดนามใต้
RVN National Police Flag.svg ธงตำรวจสาธารณรัฐเวียดนาม[1]

ธงในอดีต[แก้]

จักรวรรดิเวียดนาม[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Royal Flag of Vietnam (1788–1802).svg พ.ศ. 2321 - 2345 ธงประจำราชวงศ์เตยเซิน Quang Trung Đế kỳ[2][3] (光 中帝旗). (Quang Trung และ Quang Toản)
Royal Flag of Vietnam (1802–1885).svg พ.ศ. 2345 - 2428 ธงประจำราชวงศ์เหวียน "ธงลองตินห์" (ธงจิตวิญญาณมังกร)
Flag of Central Vietnam (1885-1890).svg พ.ศ. 2428 - 2433 ธงด่ายนาม ("Đại Nam Kỳ") "ธงดายนาม" (คำว่าดายนามแปลว่า แผ่นดินใต้อันยิ่งใหญ่ เป็นชื่อเรียกหนึ่งของเวียดนามในอดีต)
Standard of the Nguyen Dynasty (1890 - 1920).svg พ.ศ. 2433 - 2463 ธงราชวงศ์เหวียน แก้ไขในสมัยจักรพรรดิถั่ญ ท้าย ลักษณะเป็นธงสีเหลืองมีริ้วสีแดงสองริ้วพาดที่แถบบน และ ล่าง
First flag of the Nguyen Dynasty.svg พ.ศ. 2463 - 2488 ธงราชวงศ์เหวียน และ แคว้นอันนัม (รัฐในอารักขาฝรั่งเศส) ธงสีเหลือง มีแถบสีแดงพาดตามแนวนอน เรียกชื่อว่า "ธงลองตินห์" เช่นกัน
Second flag of the Nguyen Dynasty.svg 8 พฤษภาคม - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ธงประจำพระองค์ของจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย (ในฐานะประมุขแห่งจักรวรรดิเวียดนาม) ลักษณะอย่างธงลองตินห์ อัตราส่วน 2:3

สมเด็จจักรพรรดิ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
N/A 1788 - 1802
Personal Flag of Emperor Minh Mang.svg ค.ศ. 1821 - 1922 ธงประจำพระองค์ของจักรพรรดิถั่ญ ท้าย ธงพื้นสีเหลืองขอบสีทอง.
Imperial Standard of Nguyen Dynasty1.svg ค.ศ. 1922 - 1945 ธงประจำตำแหน่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหวียน ลักษณะเป็นธงสีเหลืองขอบสีแดงสองชั้น กลางธงมีตรามังกร
Imperial Flag of Annam.svg ค.ศ. 1802 - 1945 Imperial pennon of
Pennon of the Nguyễn dynasty.svg ค.ศ. 1802 - 1945 Imperial pennon of Nguyen Dynasty อัตราส่วน : 1:2.
Car flag of Bảo Đại, Emperor of Annam (1926-1945).svg ค.ศ. 1926 - 1945 ธงประจำรถพระที่นั่งจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย
Flag of Bao Dai (1948-1955).svg ค.ศ. 1948 - 1955 ธงประจำตำแหน่งของจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย ในฐานะประมุขแห่งรัฐเวียดนาม อัตราส่วน : 2:3. Influences: Nguyen Imperial Pennon (m3).png

ธงกลุ่มการเมือง[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ สมัยแห่งการใช้ธง ลักษณะของธง
พ.ศ. 2401 - 2488 ธงชาติโคชินไชนา-ฝรั่งเศส[4] ธงพื้นสีเหลืองA yellow field with black border. Cochinchina is a precursor of South Vietnam. Influences :
Flag of Republic of Cochinchina.svg พ.ศ. 2489 - พ.ศ. 2491 ธงสาธารณรัฐปกครองตนเองโคชินจีน ลักษณะอย่างธงราชวงศ์เหวียน แต่ใช้แถบริ้วสีน้ำเงินแทนสีแดง Influences :
Flag of Sedang.svg พ.ศ. 2431 - 2432 ธงอาณาจักรเซดัง[5] กางเขนมอลตีสสีขาวบนธงสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นสีน้ำเงิน.
Flag of Tay Dam.png พ.ศ. 2491 - 2498 ธงสิบสองจุไท[6] ธงสามแถบแนวตั้งสีน้ำเงิน-ขาว-น้ำเงิน แต่ละแถบกว้างเท่ากัน กลางธงรูปพระอาทิตย์มีสีแดง 16 แฉก. Influences : Flag of France.svg
Flag of KKF.svg ? ธงชาวแขมร์กรอม (เขมรต่ำ) ธงแถบตามยาวสามสี น้ำเงิน-เหลือง-แดง. Influences : Flag of Cambodia.svg.
Flag of Khmer Mountain Tribes.svg ? - 2518 ธงแขมร์เลอ (เขมรภูเขา) ธงพื้นสีเขียว มีดาวสีขาว 16 แฉก ค่อนมาทางคันธง.
FNL Flag.svg พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2519 ธงของรัฐบาลปฏิวัติเฉพาะกาลแห่งสาธารณรัฐเวียดนามใต้ ธงพื้นสีแดง ครึ่งล่างสีฟ้าหรือสีน้ำเงิน กลางธงเป็นรูปดาวห้าแฉกสีเหลือง เดิมธงนี้เป็นธงของแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต้ หรือขบวนการเวียดกง

ธงชาติ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ สมัยแห่งการใช้ธง ลักษณะของธง
Flag of France.svg พ.ศ. 2430 - 2463 จักรวรรดิฝรั่งเศส ธงชาติฝรั่งเศส
Flag of Colonial Annam.svg พ.ศ. 2463 - 2496 ธงอินโดจีนฝรั่งเศส ธงสีเหลือง ประกอบกับรูปธงชาติฝรั่งเศสที่มุมธงบนด้านคันธง
Drapeau de Groupe Lumière.svg พ.ศ. 2479 - 2488 Flag of the Light Group[7]
Merchant flag of Japan (1870).svg 9 มีนาคม - 11 มีนาคม, พ.ศ. 2488 ธงประจำวงไพบูลย์ร่วมแห่งมหาเอเชียบูรพา ธงชาติญี่ปุ่น (วงกลมสีแดงนั้นค่อนมาทางคันธง 1%).
Flag of the Empire of Vietnam (1945).svg 8 พฤษภาคม - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ธงชาติจักรวรรดิเวียดนาม (รัฐหุ่นเชิดของญี่ปุ่น) ลักษณะอย่างธงชาติเวียดนามใต้ แต่ริ้วสีแดงริ้วกลางเว้นช่องตรงกลางไว้
Flag of South Vietnam.svg พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2518 ธงชาติเวียดนามใต้ (รัฐเวียดนาม) ใช้ธงเดิมของราชวงศ์เหวียนสืบต่อมา
Flag of North Vietnam (1945-1955).svg พ.ศ. 2488 - พ.ศ. 2498 ธงชาติเวียดนามเหนือ ธงแดงมีดาวห้าแฉกสีเหลือง
Flag of Vietnam.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2498 ธงชาติเวียดนามเหนือ และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ธงแดงมีดาวห้าแฉกสีเหลือง (แก้ไขรูปดาวใหม่) ใช้เป็นธงชาติหลังจากการรวมชาติเวียดนาม

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. Đại nhạc hội Cảm Ơn Anh kỳ 5 Đại nhạc hội Cảm Ơn Anh kỳ 6 Đại nhạc hội Cảm Ơn Anh - Người Thương Binh VNCH kỳ 6 Lễ vinh danh Quân lực Việt Nam Cộng hòa Archived 2013-12-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Hội ái hữu CSQG Georgia - 2009 Archived 2013-02-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Hội ái hữu CSQG Georgia Archived 2013-10-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Hội CSQG San Diego 2010 Archived 2013-10-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  2. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ http://www.kyvatlichsucand.vn
  3. "Tái hiện lễ đăng quang của vua Quang Trung tại Festival Huế". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2008-06-10. สืบค้นเมื่อ 2013-08-20.
  4. Cochin-China, Woven Silk Tobacco Premium Flag, 1910
  5. Stamps of Sedang
  6. Tay Dam - Vietnam
  7. "Phong trào Nhà Ánh Sáng của Tự Lực văn đoàn". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2017-01-02. สืบค้นเมื่อ 2013-08-20.