ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อธงในประเทศอาร์มีเนีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางต่อไปนี้แสดงภาพธงชาติและธงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของประเทศอาร์มีเนีย

ธงชาติ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1918 - กุมภาพันธ์ 1922 ธงชาติ และ ธงพลเรือน ธงชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยอาร์มีเนีย สัดส่วน 2:3
ตั้งแต่ ค.ศ. 1990 สัดส่วน 1:2
ค.ศ. 1918
ตั้งแต่ ค.ศ. 1990
ธงชาติสำหรับตกแต่ง
ตั้งแต่ ค.ศ. 1990 ธงราชการ ลักษณะเดียวกับธงชาติ กลางธงมีตราแผ่นดินของอาร์มีเนีย

ธงตำแหน่งราชการ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ตั้งแต่ ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดีอาร์มีเนีย ลักษณะเดียวกับธงชาติ กลางธงมีตราประจำตำแหน่งประธานาธิบดี

ธงทหาร[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ตั้งแต่ ธงประจำกระทรวงกลาโหม
ตั้งแต่ ค.ศ. 1996 ธงศึก

ธงกีฬา[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
ธงประจำคณะกรรมการโอลิมปิกอาร์มีเนีย
ธงประจำคณะกรรมการพาราลิมปิกอาร์มีเนีย
ธงประจำแพนอาร์มีเนียเกมส์ (Pan-Armenian Games) ธงพื้นสีฟ้า กลางธงมีตราสัญลักษณ์แพนอาร์มีเนียเกมส์

ธงในอดีต[แก้]

ธงกษัตริย์โบราณ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
189 ปีก่อนคริสต์ศักราช - คริสต์ศตวรรษที่ 1 ธงประจำราชวงศ์อาทาเซด (Artaxiad Dynasty)
54 - 428 ปีก่อนคริสต์ศักราช
ค.ศ. 885 – 1045 ธงประจำราชวงศ์บากราตุน.
ค.ศ. 1198 – 1375 ธงชาติราชอาณาจักรซิลิเซีย.

ธงสมัยใหม่[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1885 1 ใน 2 แบบของธงอาร์มีเนีย ซึ่งออกแบบโดย คุณพ่อเกวอนท์ อาลีชาน (Ghevont Alishan) นักบวชในศาสนจักรคาทอลิกแห่งอาร์มีเนียในประเทศฝรั่งเศส
สิ้นสุดคริสต์ศตวรรษที่ 19 ธงขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อก่อตั้ง "ราชอาณาจักรอาร์มีเนียตะวันตก"
ค.ศ. 1915 - 1918 ธงเขตอิสระวาสปูราคาน ต่อมาคือ เขตการปกครองพิเศษอาร์มีเนียตะวันตก ธงสามแถบแนวนอนพื้นสีขาว-ม่วง-แดง
เม.ย. - พ.ค. 1918 ธงชาติสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยทรานส์คอเคเซีย ธงสามแถบแนวนอนพื้นสีเหลือง-ดำ-แดง
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตทรานส์คอเคซัส
ค.ศ. 1922 – 1925 ธงชาติสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตทรานส์คอเคซัส ธงพื้นสีแดงเกลี้ยง ที่มุมธงบนด้านคันธงมีรูปจารึกข้อความเป็นอักษรซีริลลิกว่า "ЗСФСР" (TSFSR)
ค.ศ. 1925 - 1936
สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอาร์มีเนีย
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 1922 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอาร์มีเนีย
ค.ศ. 1936 - 1940
ค.ศ. 1940 - 1952
ค.ศ. 1952 - 1990 ธงชาติสหภาพโซเวียต กลางธงมีแถบสีน้ำเงินพาดผ่าน

ธงที่ได้รับอิทธิพลจากธงชาติอาร์มีเนีย[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
พ.ศ. 2533 - 2566 ธงชาติสาธารณรัฐนากอร์โน-คาราบัค สาธารณรัฐแห่งนี้ประกาศเอกราชจากอาเซอร์ไบจานเพียงฝ่ายเดียว และไม่ได้รับการรับรองจากนานาประเทศ

ธงประจำจังหวัด[แก้]

Flag Date Description
ธงประจำจังหวัดเยเรวาน
ธงประจำจังหวัดวาการ์เชปาท

ดูเพิ่ม[แก้]