ข้ามไปเนื้อหา

รายการธงในประเทศบรูไน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางต่อไปนี้แสดงภาพธงชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในประเทศบรูไน

ธงชาติ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาใช้งาน รูปแบบการใช้ รายละเอียด
ค.ศ. 1906 - 1959 ธงชาติบรูไน ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีเหลือง มีแถบคาดสีขาวและสีดำ พาดตามแนวทแยงมุมจากบนซ้ายไปล่างขวา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2502 ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีเหลือง ภายในมีแถบสีขาวและสีดำวางพาดตามแนวทแยงมุม จากมุมบนด้านคันธงไปยังมุมล่างด้านปลายธง โดยสีขาวอยู่บน สีดำอยู่ล่าง กลางธงนั้นมีภาพตราแผ่นดินของบรูไน

ธงพระอิสริยยศ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาใช้งาน ประเภทการใช้ คำอธิบาย
ธงพระอิสริยยศมหาราชสำหรับ "สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่าน"
จนถึง พ.ศ. 2502 ธงพระอิสริยยศสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่าน ธงพื้นสีเหลือง กลางธงมีตราราชสำนักบรูไนดารุสซาลาม
พ.ศ. 2502 - 2542
ตั้งแต่ พ.ศ. 2542
ธงพระอิสริยยศสำหรับสมเด็จพระราชินี ("รายา อิสตรี")
จนถึง พ.ศ. 2502 ธงพระอิสริยยศราชินีสำหรับ รายา อิสตรี ธงพื้นสีเหลืองครีม กลางธงมีตราราชสำนักบรูไนดารุสซาลาม
พ.ศ. 2502 - 2542
ตั้งแต่ พ.ศ. 2542
ธงชาติพระอิสริยยศสำหรับ "มกุฎราชกุมารแห่งบรูไนบรูไน"
ธงชาติพระอิสริยยศสำหรับ "มกุฎราชกุมารีแห่งบรูไนบรูไน"

ธงตำแหน่งราชการ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ธงประจำตำแหน่งรัฐมนตรี ธงพื้นสีแดง ขนาบด้วยแถบเล็กสีเหลืองที่ตอนบนและตอนล่างของธง ที่มุมธงบนด้านคันธง มีรูปตราแผ่นดิน อยู่ภายในสี่เหลี่ยมสีเหลือง.
ลักษณะอย่างธงประจำตำแหน่งรัฐมนตรี กลางธงมีรูปดาวห้าแฉกสีเหลือง.
ลักษณะอย่างธงประจำตำแหน่งรัฐมนตรี กลางธงมีรูปดาวห้าแฉกประกอบพระจันทร์เสี้ยวสีเหลือง

ธงราชการ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ธงราชการ ลักษณะเดียวกับธงชาติ กลางธงมีรูปตราแผ่นดินอยู่ภายในวงกลมสีขาว โดยแจ้งนามส่วนราชการที่รอบนอกวงกลมสีขาว
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ธงแสดงสัญชาติกองกำลังตำรวจบรูไน ธงพื้นสีน้ำเงิน กลางธงมีภาพตราราชการตำรวจบรูไน
ธงแสดงสัญชาติราชทัณฑ์บรูไน ธงพื้นสีเขียว กลางธงมีภาพตราราชการราชทัณฑ์บรูไน
ธงแสดงสัญชาติตรวจคนเข้าเมืองบรูไน ธงพื้นสีฟ้า มีรูปธงชาติที่มุมธงบนด้านคันธง ที่ปลายธงมีอักษรโรมันสีขาวในภาษามาเลย์ว่า "IMIGRESEN"
ธงแสดงสัญชาติศุลกากรบรูไน ธงพื้นสีน้ำเวิน กลางธงมีรูปตราราชการศุลกากรบรูไน

ธงเรือ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาใช้งาน รูปแบบการใช้ รายละเอียด
ตั้งแต่ ค.ศ. 1959 ธงเรือราษฎร์ ลักษณะเดียวกับธงชาติ แต่เป็นพื้นสีขาวล้วน
ธงเรือราชการ ลักษณะเดียวกับธงชาติ แต่เป็นพื้นสีน้ำเงินล้วน
กองทัพเรือบรูไน
ธงประจำกองทัพเรือ ธงพื้นสีขาว มีรูปธงชาติที่มุมธงบนด้านคันธง ที่ด้านปลายธง มีรูปตราราชการกองทัพเรือ.
ค.ศ. 1984 - 1990 ธงแสดงสัญชาติสีขาว (ธงราชนาวี) ธงพื้นสีขาวกางเขนน้ำเงิน มีรูปธงกองทัพที่มุมธงบนด้านคันธง
ตั้งแต่ ค.ศ. 1990 ธงพื้นสีขาว มีรูปธงกองทัพที่มุมธงบนด้านคันธง.

ธงทหาร[แก้]

ธง ระยะเวลาใช้งาน รูปแบบการใช้ รายละเอียด
ธงกองทัพ ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลือง มีแถบคาดสีขาว-แดง-ดำ พาดตามแนวทแยงมุมจากบนซ้ายไปล่างขวา กลางธงมีภาพตราราชการของกองทัพบรูไน.
กองทัพบกบรูไน
ธงแสดงสัญชาติ ธงพื้นสีแดง มีรูปธงชาติที่มุมธงบนด้านคันธง ที่ด้านปลายธง มีรูปตราราชการกองทัพบก.
ธงพื้นสีเขียว มีรูปธงกองทัพที่มุมบนด้านคันธง ที่ด้านปลายธงมีตรา...
กองทัพอากาศบรูไน
ธงประจำกองทัพอากาศ ธงพื้นสีฟ้า มีรูปธงชาติที่มุมธงบนด้านคันธง ที่ด้านปลายธง มีรูปตราราชการกองทัพอากาศ
ธงแสดงสัญชาติ ธงพื้นสีฟ้า มีรูปธงกองทัพที่มุมบนด้านคันธง ที่ด้านปลายธง มีรูปตราเป้าหน้าวัว (Roundel) ของกองทัพอากาศ
กองกำลังปฏิบัติการพิเศษบรูไน
ธงแสดงสัญชาติกองกำลังปฏิบัติการพิเศษบรูไน ธงพื้นสีเลือดหมู มีรูปธงกองทัพที่มุมบนด้านคันธง ที่ด้านปลายธงมีตราราชการกองกำลังปฏิบัติการพิเศษ
โรงเรียน วิทยาลัยทหาร
ธงแสดงสัญชาติวิทยาลัยกลาโหมบรูไน ธงพื้นสีม่วง มีรูปธงกองทัพที่มุมบนด้านคันธง ที่ด้านปลายธงมีตราราชการวิทยาลัยกลาโหม
ธงแสดงสัญชาติสถาบันฝึกศึกษากองทัพบกบรูไน ธงพื้นสีเขียว มีรูปธงกองทัพที่มุมบนด้านคันธง ที่ด้านปลายธงมีตราราชการศูนย์ฝึกศึกษาทหารบก

ธงในอดีต[แก้]

ธง ระยะเวลาใช้งาน รูปแบบการใช้ รายละเอียด
ค.ศ. 1352 - 1425 ธงอาณาจักรมัชปาหิต 9 horizontal stripes alternating red and white.
จนถึง ค.ศ. 1906 ธงจักรวรรดิบรูไน ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีเหลือง
ค.ศ. 1408 - 1888 ธงนาวีกองทัพเรือจักรวรรดิบรูไน ค.ศ. 1601 ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีเหลือง ตอนปลายตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว ลึก 1 ใน 3 ส่วนของความยาวของผืนธง
Bruneian Sultanate
ค.ศ. 1946 - 1963 ธงคณะกรรมาธิการข้าหลวงใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธงพื้นสีน้ำเงิน มีรูปสิงโตสวมมงกุฎยืนอยู่บนมงกุฎเพชรพระราชินีนาถวิคตอเรีย (ค.ศ. 1946-1953) และ มงกุฎเซนต์เอ็ดเวิร์ด (ค.ศ. 1953-2008) ภายใต้มีแพรแถบม้วนบรรจุข้อความ "South-East Asia"
ค.ศ. 1948 - 1959 ธงคณะกรรมาธิการข้าหลวงใหญ่บรูไน ธงชาติสหราชอาณาจักร มีตราแผ่นดินบรูไนอย่างย่อดังปรากฏในธงชาติล้อมด้วยช่อใบไม้เป็นรูปวงกลมที่กลางธง ต่อมาได้มีการแก้ไขแบบธงเมื่อ พ.ศ. 2502 โดยที่ใจกลางธง มีอักษรย่อ "H.C.B." ภายใต้มงกุฎเซนต์เอ็ดเวิร์ด
ค.ศ. 1959 - 1983

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]