รายชื่อธงในประเทศเกาหลี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายการต่อไปนี้เป็นบรรดาธงซึ่งใช้ในประเทศ'จักรวรรดิเกาหลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และ สาธารณรัฐเกาหลี

ธงรวม[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
Unification flag of Korea.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 1991 ธงรวมเกาหลี พื้นธงเป็นสีขาว ที่กลางธงเป็นรูปแผนที่คาบสมุทรเกาหลีสีฟ้า

ธงชาติ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
ธงชาติเกาหลีเหนือ และ ธงชาติเกาหลีใต้
Flag of South Korea.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 1948 - ธงชาติสาธารณรัฐเกาหลี ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีขาว กลางธงมีรูปวงกลมแทกึกสีแดง-น้ำเงิน ตามตำแหน่งมุมธงแต่ละมุมมีรูปขีดสามเส้นรูปแบบต่างๆ รวม 4 แบบ ธงนี้มีชื่อเฉพาะว่า "แทกึกกี"
Flag of North Korea.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 1948 - ธงชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นนอกสีน้ำเงิน พื้นในเป็นแถบสีแดงมีขอบสีขาว สัดส่วนแถบธงตามแนวตั้งมีความกว้างเป็น 6:2:17:2:6 ในพื้นสีแดงนั้นมีดาวแดงบนวงกลมพื้นขาว
ธงในอดีต
Flag of the king of Joseon.svg ค.ศ. 1800 ธงประจำราชวงศ์โชซ็อน
Flag of the King of Korea (1856–1871).png ค.ศ. 1856
Flag of the King of Joseon (1876).png ค.ศ. 1876
Flag of Korea (1882–1910).svg ค.ศ. 1882 - 1910 ธงชาติสมัยจักรวรรดิเกาหลี (ราชวงศ์โชซ็อน)
(ตีพิมพ์ในหนังสือธงของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา Flags of Maritime Nations เมื่อ ค.ศ. 1882), Lower is in the 1944 United States postage stamp series. การออกแบบเคยใช้ในอดีต แต่ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว
ธงแทกึกกีรุ่นแรก ลักษณะของวงกลมแทกึกที่ปรากฏในธงนี้ ต่างจากที่ปรากฏในธงชาติสาธารณรัฐเกาหลีปัจจุบัน เครื่องหมายขีดตามคัมภีร์อี้จิงที่ปรากฏบนมุมธงแต่ละมุมนั้น ยังไม่มีการกำหนดไว้ชัดเจนและแน่นอน จนกว่าจะมีการแก้ไขในปี ค.ศ. 1948 อันเป็นปีก่อตั้งสาธารณรัฐเกาหลี.
Flag of Korea (1893).svg
Flag of Korea (1899).svg

ธงของรัฐบาล (เกาหลีใต้)[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี
Flag of the President of South Korea.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 1967 ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี Two Phoenix taking golden Hibiscus syriacus under their wings.
ธงประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
Standard of the Prime Minister of the Republic of Korea.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 1988 ธงประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี Golden Hibiscus syriacus inlaid in symbolic Hibiscus syriacus insignia
ธงของรัฐบาล
Flag of the Government of the Republic of Korea.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 1988 ธงสัญลักษณ์ของรัฐบาล Symbolic Hibiscus syriacus insignia, inlaid with the word 정부, or the National Government.

ธงราชการทหาร[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
ราชวงศ์โชซ็อน
Ensign of the Joseon Navy.png ธงทหาร
กองทัพประชาชนเกาหลี
Flag of the Korean People's Army (1992–1993).svg ? - present ธงประจำกองบัญชาการทหารสูงสุด ลักษณะเดียวกับธงชาติ ประกอบตราแผ่นดินของเกาหลีเหนือที่เบื้องซ้าย
Flag of the Korean People's Army Ground Force.svg ? - present ธงประจำกองทัพบกประชาชน ลักษณะเดียวกับธงชาติ กลางธงมีตราราชการของกองทัพประชาชนเกาหลี
Flag of the Korean People's Army Air Force.svg ? - present ธงประจำกองทัพอากาศประชาชน
Flag of the Korean People's Navy.svg ? - present ธงประจำกองทัพเรือประชาชน
Flag of the Korean People's Army Special Operation Force.svg ? - present ธงประจำกองกำลังปฏิบัติการพิเศษ ธงพื้นสีน้ำเงิน กลางธงมีตราราชการกองทัพประชาชนประกอบกลุ่มดาวหมีใหญ่.
Flag of the Worker-Peasant Red Guards.svg ? - present ธงประจำกองทัพแดงพิทักษ์กรรมกร-ชาวนา
กองทัพสาธารณรัฐเกาหลี
? - present ธงประจำกระทรวงกลาโหม ธงพื้นสีแดง กลางธงมีตราราชการกระทรวงกลาโหม.
Flag of the Republic of Korea Army.svg ? - present ธงกองทัพบก ธงพื้นสีขาว ครึ่งล่างสีน้ำเงิน กลางธงมีตราราชการกองทัพบก
Naval jack of South Korea.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 1955 ธงฉานกองทัพเรือ ธงพื้นสีน้ำเงิน ที่มุมธงบนด้านคันธงเป็นพื้นสีขาวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในมีตรากองทัพเรือ ซึ่งเป็นภาพวงกลมแทกึกสีแดง-น้ำเงินซ้อนทับรูปสมอเรือไขว้
Flag of the Republic of Korea Marine Corps.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 1951 ธงนาวิกโยธิน ลักษณะเดียวกันกับธงนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา กลางธงมีตราราชการนาวิกโยธิน.
Flag of the Republic of Korea Air Force.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 1952 ธงกองทัพอากาศ

ดูเพิ่ม[แก้]