ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อธงในประเทศซาอุดีอาระเบีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางข้างล่างนี้แสดงภาพธงต่างๆที่ใช้ในประเทศซาอุดีอาระเบีย

ธงชาติ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1932 - 1934 ธงชาติผืนที่ 1
ค.ศ. 1934 - 1938 ธงชาติผืนที่ 2
ค.ศ. 1938 - 1973 ธงชาติผืนที่ 3
ตั้งแต่ ค.ศ. 1973 ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นสีเขียว กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน กลางธงมีจารึกชะฮาดะฮ์ และดาบสีขาว

ธงพระอิสริยยศ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1938 - 1953 ราชธวัชซาอุดีอาระเบีย
ธงราชสำนักซาอุดีอาระเบีย ธงพื้นสีเขียว กลางธงมีจารึกชะฮาดะฮ์ และ ดาบไขว้สีขาว สัดส่วน 2:3
ค.ศ. 1953 - 1964
ค.ศ. 1964 - 1973 ธงพื้นสีเขียว กลางธงมีรูปตราแผ่นดินสีขาว โดยเพิ่มกรอบใบปาล์มสีทองรอบขอบธง
ค.ศ. 1938 - 1953 ธงพระอิสริยยศสมเด็จพระราชาธิบดี ธงพื้นสีเขียว กลางธงมีจารึกชะฮาดะฮ์ และ ดาบไขว้สีขาว สัดส่วน 1:1
ค.ศ. 1953-1964
ค.ศ. 1964-1973 ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีเขียว กลางธงมีรูปตราแผ่นดินสีขาว โดยเพิ่มกรอบใบปาล์มสีทองรอบขอบธง
ตั้งแต่ ค.ศ. 1973 ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีเขียว กลางธงมีรูปตราแผ่นดินสีทอง
ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ โดยเพิ่มตราแผ่นดินสีทองด้านปลายธง
ธงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมาร ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีเขียว กลางธงมีรูปตราแผ่นดินสีขาว
ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ โดยเพิ่มตราแผ่นดินสีขาวด้านปลายธง

ธงเรือ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1938-1973 ธงเรือราษฎร์ ธงสามเหลี่ยมพื้นสีเขียว มุมบนคันธงมีรูปสมอเรือสีขาว ประกอบดาบไขว้สีขาวที่ใจกลางธง
ตั้งแต่ ค.ศ. 1973 ธงพื้นสีเขียว มีธงชาติอยู่ที่มุมบนคันธงภายในขอบสีขาว
ค.ศ. 1981-1995 ธงราชนาวี ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ โดยเพิ่มแถบสีนำเงินที่ด้านคันธงและคั่นด้วยแถบสีขาว ภายในนั้นมีตราของกองทัพเรือ
ตั้งแต่ ค.ศ. 1995

ธงทหาร[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ธงแสดงสัญชาติกองทัพ
ธงแสดงสัญชาติกองทัพบก ธงพื้นสีน้ำตาล มุมบนคันธงมีรูปธงชาติ ปลายธงมีตราราชการกองทัพเรืออยู่ภายในวงกลมสีขาว
ธงประจำกองทหารรักษาพระองค์ ธงพื้นสีเขียว มุมบนคันธงมีรูปธงชาติ ปลายธงมีตราราชการกองทหารรักษาพระองค์
ธงประจำฐานทัพเรือ ธงพื้นสีน้ำเงิน มุมบนคันธงมีรูปธงชาติ ปลายธงมีตราราชการกองทัพเรืออยู่ภายในวงกลมสีขาว
ค.ศ. 1981 - 1995 ธงฉานกองทัพเรือ
ตั้งแต่ ค.ศ. 1995 ธงพื้นสีน้ำเงิน กลางธงมีคราราชการกองทัพเรืออยู่ภายในวงกลมสีขาว
ธงแสดงสัญชาติกองทัพอากาศ ธงพื้นสีฟ้า มุมบนคันธงมีรูปธงชาติ ปลายธงมีเป้าหน้าวัวกองทัพอากาศ
ธงประจำกองทัพอากาศ ธงพื้นสีฟ้า มุมบนคันธงมีรูปธงชาติ ปลายธงมีตราราชการกองทัพอากาศอยู่ภายในวงกลมสีขาว
ธงประจำกองกำลังป้องกันอากาศยาน
ธงประจำหน่วยขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์

ธงกองกำลังกึ่งทหาร[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ธงประจำกระทรวงมหาดไทย
ธงประจำกองกำลังแห่งชาติ
ธงประจำหน่วยป้องกันชายแดน
ธงประจำหน่วยป้องกันพลเรือน และ บรรเทาสาธารณภัย
ธงประจำรักษาความปลอดภัยพิเศษ

ธงหมายยศ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ธงเสนาธิการกองทัพ ธงสามเหลี่ยมสีเขียว โดยเพิ่มตราแผ่นดินสีทองด้านต้นธง
ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ธงพื้นสีเขียว ตราแผ่นดินที่ใจกลางธง และ ตราราชการกองทัพที่ด้านมุมบนคันธง (ในส่วนธงหมายยศทหารเรือ ใช้รูปสมอประกอบพังงาเรือ) รูปดังกล่าวมีสีทอง
ธงผู้บัญชาการทหารเรือ
ค.ศ. 1981-1995 ธงพลเรือเอก
ตั้งแต่ ค.ศ. 1995
ค.ศ. 1981-1995 ธงพลเรือโท
ตั้งแต่ ค.ศ. 1995
ตั้งแต่ ค.ศ. 1981 ธงพลเรือตรี

ธงในอดีต[แก้]

ยุคก่อนการรวมชาติ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1744 - 1818 ค.ศ. 1818 - 1891 ธงเอมิเรตดะริยะห์ และ เอมิเรตนัจญด์
ค.ศ. 1835 - 1920 ธงเอมิเรตญะบัลชัมมัร
ค.ศ. 1920 - 1921
ค.ศ. 1902 - 1921 ธงเอมิเรตนัจญด์และฮะซาอ์
ค.ศ. 1921 - 1926 ธงรัฐสุลต่านนัจญด์ ลักษณะแตกต่างจากธงชาติเพียงเล็กน้อย
ค.ศ. 1926 - 1932 ธงขอบสีขาว ไม่มีรูปดาบ
ค.ศ. 1916 - 1917 ธงจังหวัดฮิญาซ
ค.ศ. 1917 - 1920 ธงการปฏิวัติอาหรับ
ค.ศ. 1920 - 1926 ธงราชอาณาจักรฮิญาซ
ค.ศ.1926 - 1932
ค.ศ. 1906 - 1934 ธงเอมิเรตไอดริสอะซีร์

ดูเพิ่ม[แก้]