รายชื่อธงในประเทศออสเตรีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นี่คือธงต่าง ๆ ที่ใช้ในประเทศออสเตรีย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับธงชาติ ดูที่ ธงชาติออสเตรีย

ธงชาติ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ธงชาติ และ ธงค้าขาย ธงสามแถบสีแดง-ขาว-แดงตามแนวนอน ความกว้างเท่ากันทุกแถบ
ธงรัฐบาล และ ธงรัฐนาวี ธงชาติออสเตรีย มีภาพตราแผ่นดินอยู่กลางธง

ธงประจำตำแหน่ง[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี ใช้ในงานพิธีการทางทหารเท่านั้น
ธงหมายยศนายพลเอก

ธงประจำรัฐ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ธงรัฐบัวร์เกินลันท์
ธงรัฐคารินเทีย
ธงรัฐนีเดอร์เอิสเตอร์ไรช์
ธงรัฐซัลทซ์บวร์ค
ธงรัฐสติเรีย
ธงรัฐทีโรล
ธงรัฐโอแบร์เอิสเตอร์ไรช์
ธงรัฐฟอร์อาร์ลแบร์ค
ธงรัฐเวียนนา

ธงในอดีต[แก้]

ธงชาติ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ก่อน พ.ศ. 2461 ธงชาติออสเตรีย (ใช้เป็นธงประจำจักรวรรดิฮับส์บูร์ก ก่อนการประนีประนอมระหว่างออสเตรียกับฮังการี ใน พ.ศ. 2410)
พ.ศ. 1403 – ก่อน พ.ศ. 2461 ธงแคว้นอาร์ชดยุกแห่งออสเตรีย (Archduchy)
พ.ศ. 2329 - พ.ศ. 2458 ธงจักรพรรดินาวี พ.ศ. 2329 - 2458, ธงค้าขาย พ.ศ. 2329 - 2412
พ.ศ. 2412 - 2461 ธงค้าขาย (จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี)
ธงราชการ และ ธงจักรพรรดินาวี (จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี)
พ.ศ. 2458 ธงกองทัพ และ ธงจักรพรรดินาวี(จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี)
พ.ศ. 2461
พ.ศ. 2477 - 2481 ธงรัฐบาล และ ธงรัฐนาวี (สหพันธรัฐออสเตรีย) ธงชาติออสเตรีย มีภาพตราแผ่นดินอยู่กลางธง.

พระอิสริยยศ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
พ.ศ. 2371 - 2461 ธงสมเด็จรายพระจักรพรรดิแห่งออสเตรีย
ก่อน พ.ศ. 2461
พ.ศ. 2458 - 2461