ธงชาตินอร์เทิร์นไอร์แลนด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ธงชาติสหราชอาณาจักร เป็นธงชาติตามกฎหมายเพียงธงเดียวในนอร์เทิร์นไอร์แลนด์ เนื่องจากสหราชอาณาจักรได้งดเว้น สิทธิในการมีธงชาติของตนเองในนอร์เทิร์นไอร์แลนด์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2515
"ธงอูลสเตอร์" ธงชาตินอร์เทิร์นไอร์แลนด์ พ.ศ. 2496 - 2515
ธงกางเขนเซนต์แห่งแพทริก ธงชาติเดิมของไอร์แลนด์ ซึ่งได้ประกอบเข้าเป็นส่วนหนึ่งของธงชาติสหราชอาณาจักร (ปัจจุบันไม่มีการใช้ทางราชการแล้ว)

นอร์เทิร์นไอร์แลนด์ ในปัจจุบันนี้ไม่มีธงชาติของตนเองใช้ตามฐานะทางกฎหมาย เนื่องจากสหราชอาณาจักรได้ห้ามรัฐบาลนอร์เทิร์นไอร์แลนด์มีการประชุมกันในปี พ.ศ. 2515 และเลิกล้มรัฐบาลดังกล่าวลงในปี พ.ศ. 2516 ดังนั้น ในรัฐพิธีต่าง ๆ จึงมีแต่เพียงธงยูเนียนแฟลกเท่านั้น ที่เป็นธงชาติในทางราชการของสหราชอาณาจักรเกรตบริเตนและนอร์เทิร์นไอร์แลนด์

ก่อนหน้านั้น นอร์เทิร์นไอร์แลนด์ได้ใช้ธงอูลสเตอร์ (Ulster Banner เรียกกันทั่วไปอีกอย่างหนี่งว่า "The Red Hand Flag" แปลว่า "ธงฝ่ามือแดง") เป็นธงชาติของตน ธงนี้เริ่มใช้อย่างเป็นทางการเมื่อ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 จนถึง พ.ศ. 2515 ลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีขาว มีเครื่องหมายกางเขนแห่งเซนต์จอร์จสีแดงอยู่กลางธง ตรงกลางกางเขนนั้นมีตราฝ่ามือสีแดงแห่งอูลสเตอร์อยู่ในดาวสีขาวหกแฉก เหนือดาวหกแฉกนั้นเป็นรูปมงกุฎราชินี ปัจจุบันธงนี้ยังคงมีการใช้อยู่ในกลุ่มการเมืองสหภาพนิยม (Unionism) องค์กรกีฬาต่าง ๆ จำนวนมากของไอร์แลนด์ และหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มการเมืองดังกล่าว

ส่วนธงกางเขนแห่งเซนต์แพทริก (นักบุญประจำนอร์เทิร์นไอร์แลนด์) ซึ่งเป็นธงที่ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งในธงชาติสหราชอาณาจักร และนอร์เทิร์นไอร์แลนด์เคยใช้ในทางราชการนั้น ปัจจุบันไม่ได้ใช้ในทางราชการแล้ว แต่ยังมีบางคนนิยมใช้ในขบวนแห่วันเซนต์แพทริกในนอร์เทิร์นไอร์แลนด์ ธงนี้เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีขาว ภายในเป็นเครื่องหมายกากบาทสีแดงตามแนวทแยงมุม

ดูเพิ่ม[แก้]