ข้ามไปเนื้อหา

ธงชาตินอร์เทิร์นไอร์แลนด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ธงชาติสหราชอาณาจักร เป็นธงชาติตามกฎหมายเพียงธงเดียวในไอร์แลนด์เหนือ เนื่องจากสหราชอาณาจักรได้งดเว้น สิทธิในการมีธงชาติของตนเองในไอร์แลนด์เหนือ ตั้งแต่ พ.ศ. 2515
"ธงอูลส์เตอร์" ธงชาติไอร์แลนด์เหนือ พ.ศ. 2496 - 2515
ธงกางเขนแห่งนักบุญแพทริก ธงชาติเดิมของไอร์แลนด์ ซึ่งได้ประกอบเข้าเป็นส่วนหนึ่งของธงชาติสหราชอาณาจักร (ปัจจุบันไม่มีการใช้ทางราชการแล้ว)

ไอร์แลนด์เหนือ ในปัจจุบันนี้ไม่มีธงชาติของตนเองใช้ตามฐานะทางกฎหมาย เนื่องจากสหราชอาณาจักรได้ห้ามรัฐบาลไอร์แลนด์เหนือมีการประชุมกันในปี พ.ศ. 2515 และเลิกล้มรัฐบาลดังกล่าวลงในปี พ.ศ. 2516 ดังนั้น ในรัฐพิธีต่าง ๆ จึงมีแต่เพียงธงสหภาพเท่านั้น ที่เป็นธงชาติในทางราชการของสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ

ก่อนหน้านั้น ไอร์แลนด์เหนือได้ใช้ธงอูลส์เตอร์ (Ulster Banner เรียกกันทั่วไปอีกอย่างหนี่งว่า "The Red Hand Flag" แปลว่า "ธงฝ่ามือแดง") เป็นธงชาติของตน ธงนี้เริ่มใช้อย่างเป็นทางการเมื่อ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 จนถึง พ.ศ. 2515 ลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีขาว มีเครื่องหมายกางเขนแห่งนักบุญจอร์จสีแดงอยู่กลางธง ตรงกลางกางเขนนั้นมีตราฝ่ามือสีแดงแห่งอูลส์เตอร์อยู่ในดาวสีขาวหกแฉก เหนือดาวหกแฉกนั้นเป็นรูปมงกุฎราชินี ปัจจุบันธงนี้ยังคงมีการใช้อยู่ในกลุ่มการเมืองสหภาพนิยม (Unionism) องค์กรกีฬาต่าง ๆ จำนวนมากของไอร์แลนด์เหนือ และหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มการเมืองดังกล่าว

ส่วนธงกางเขนแห่งนักบุญแพทริก ซึ่งเป็นธงที่ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งในธงชาติสหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์เหนือเคยใช้ในทางราชการนั้น ปัจจุบันไม่ได้ใช้ในทางราชการแล้ว แต่ยังมีบางคนนิยมใช้ในขบวนแห่วันนักบุญแพทริกในไอร์แลนด์เหนือ ธงนี้เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีขาว ภายในเป็นเครื่องหมายกากบาทสีแดงตามแนวทแยงมุม

ดูเพิ่ม

[แก้]