รายชื่อธงในประเทศนิวซีแลนด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางข้างล่างนี้แสดงรายชื่อธงชนิดต่างๆ ที่ใช้ในประเทศนิวซีแลนด์

ธงชาติ[แก้]

ดูบทความหลักที่: ธงชาตินิวซีแลนด์
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ การใช้ คำอธิบาย
Flag of the United Tribes of New Zealand.svg พ.ศ. 2377 - พ.ศ. 2383 ธงชาตินิวซีแลนด์ สมัยที่ยังใช้ชื่อประเทศว่า สหภาพชนเผ่าเมารีแห่งนิวซีแลนด์ ธงพื้นขาวมีรูปกางเขนแห่งเซนต์จอร์จ ที่มุมธงบนด้านคันธงเป็นรูปธงพื้นน้ำเงิน ภายในมีกางเขนสีแดงขอบขาว แบ่งพื้นสีน้ำเงินออกเป็น 4 ช่อง แต่ละช่องมีรูปดาวแปดแฉกสีขาว
Flag of the United Kingdom (3-5).svg พ.ศ. 2383 - พ.ศ. 2445 ธงชาติสหราชอาณาจักร บังคับใช้ตามสนธิสัญญาไวตังกิ (Treaty of Waitangi) พ.ศ. 2383
Flag of New Zealand Government Ships 1867.svg พ.ศ. 2410 - พ.ศ. 2412 ธงชาตินิวซีแลนด์แบบแรก ธงแสดงสัญชาติสีน้ำเงินของสหราชอาณาจักร มีอักษร "NZ" สีแดงขอบขาวที่ด้านปลายธง

ธงสมเด็จพระราชินีนาถและผู้สำเร็จราชการ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ การใช้ คำอธิบาย
Royal Standard of New Zealand (1962–2022).svg พ.ศ. 2505 - ธงประจำพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ในฐานะนพระมหากษัตริย์แห่งนิวซีแลนด์ ธงลายตราแผ่นดินของนิวซีแลนด์ กลางมีตราพระปรมาภิไธยย่ออักษร "E" ภายใต้มงกุฎ อยู่ในวงกลมสีน้ำเงิน
NZ-Governor-1869.svg พ.ศ. 2412 - 2417 ธงผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์ ธงชาติสหราชอาณาจักร มีรูปดาวกางเขนใต้ 4 ดวง รูปกลุ่มดาวนั้นเป็นสีขาวอยู่ตามแขนของกางเขนบนธง
Flag of the Governor of New Zealand (1874–1908).svg พ.ศ. 2417 - 2451 ธงชาติสหราชอาณาจักร กลางธงมีรูปกลุ่มดาวกางเขนใต้นั้นเป็นสีแดง ภายในกลุ่มดาวกางเขนใต้มีอักษรย่อชื่อประเทศว่า NZ
Flag of the Governor-General of New Zealand (1952–2008).svg พ.ศ. 2496 - 2551 ธงพื้นน้ำเงิน มีรูปสิงโตยืนเหนือมงกุฎเซนต์เอ็ดเวิร์ด ภายใต้มีแพรแถบม้วนบรรจุข้อความ "New Zealand"
Flag of the Governor-General of New Zealand.svg พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน ธงพื้นสีน้ำเงิน กลางมีรูปโล่ตราแผ่นดินของนิวซีแลนด์ภายใต้มงกุฎ

ธงพลเรือน[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ การใช้ คำอธิบาย
Civil Ensign of New Zealand.svg พ.ศ. 2445 - ธงแสดงสัญชาติสีแดงนิวซีแลนด์ ธงชาตินิวซีแลนด์ แต่พื้นธงเป็นสีแดง และรูปกลุ่มดาวกางเขนใต้นั้นเป็นสีขาว
Civil Air Ensign of New Zealand.svg พ.ศ. 2526 - ธงแสดงสัญชาติการบินพลเรือนนิวซีแลนด์ ธงพื้นสีฟ้า กลางธงมีรูปกางเขนสีฟ้าขอบขาว ที่ช่องมุมบนด้านคันธงมีรูปธงชาติสหราชอาณาจักร ที่มุมล่างด้านปลายธงมีรูปกลุ่มดาวกางเขนใต้

ธงกองทัพ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ การใช้ คำอธิบาย|
Air Force Ensign of New Zealand.svg ธงแสดงสัญชาติกองทัพอากาศนิวซีแลนด์ ลักษณะเดียวกับธงกองทัพอากาศสหราชอาณาจักร ที่ด้านปลายธงมีเครื่องหมายวงกลมสีธงชาติของกองทัพอากาศสหราชอาณาจักร แต่ตรงกลางวงสีแดงมีอักษรย่อชื่อประเทศว่า "NZ"
Naval Ensign of New Zealand.svg พ.ศ. 2511 - ธงแสดงสัญชาติราชนาวีนิวซีแลนด์ ธงชาตินิวซีแลนด์ แต่เป็นพื้นสีขาว และรูปกลุ่มดาวกางเขนใต้นั้นเป็นสีแดง
Flag of New Zealand Police.svg พ.ศ. - ธงตำรวจนิวซีแลนด์ ธงพื้นสีนำเงินที่มุมบนธงมีธงชาตินิวซีแลนด์ ที่ด้านปลายธงมีภาพตราราชการของสำนักงานตำรวจ

ธงราชการ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ การใช้ คำอธิบาย|
ธงเจ้าพนักงานดับเพลิงนิวซีแลนด์ ธงพื้นสีนำเงินที่มุมบนธงมีธงชาตินิวซีแลนด์ ที่ด้านปลายธงมีภาพตราราชการของหน่วยดับเพลิง.
พ.ศ. 2509 - 2539 ธงศุลกากรนิวซีแลนด์ ธงชาตินิวซีแลนด์มีข้อความ "HMC" ("Her Majesty's Customs") อยู่ที่ตอนล่างของธง. เปลี่ยนแบบธงผืนใหม่เมื่อ ปี พ.ศ. 2539.
Flag of the New Zealand Ministry of Transport 1968-1998.gif พ.ศ. 2511 - 2541 ธงกระทรวงคมนาคมนิวซีแลนด์ ธงพื้นสีฟ้า ที่มุมธงด้านคันธงมีภาพธงราชนาวีนิวซีแลนด์ ที่ด้านปลายธงมีภาพตราประจำกระทรวง

ธงรัฐในเครือสัมพันธ์เสรี[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ การใช้ คำอธิบาย
Flag of the Cook Islands.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ธงชาติหมู่เกาะคุก ธงเรือรัฐบาลสหราชอาณาจักร มีรูปดาว 15 ดวงเรียงเป็นวงกลม
Flag of Niue.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2518 ธงนีวเว ธงพื้นเหลือง มีงชาติสหราชอาณาจักรที่มุมธงด้านคันธง ที่กลางกางเขนในธงชาติสหราชอาณาจักร มีรูปดาว 5 ดวง อยู่ตรงกลาง 1 ดวง อยู่ตามแขนกางเขน 4 ดวง

ธงชนเผ่าเมารี[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ การใช้ คำอธิบาย
UnitedTribesUnofficial.svg พ.ศ. 2377 ธงชาตินิวซีแลนด์ สมัยที่ยังใช้ชื่อประเทศว่า สหภาพชนเผ่าเมารีแห่งนิวซีแลนด์, ธงนี้เป็นธงที่ชนเผ่าพื้นเมืองบางเผ่านิยมใช้ มีลักษณะใกล้เคียงกับธงที่ประกาศใช้ เมื่อ พ.ศ. 2377 - พ.ศ. 2383, แต่มีความแตกต่างกันที่ ภายในมีกางเขนสีแดงขอบดำ แบ่งพื้นสีน้ำเงินออกเป็น 4 ช่อง แต่ละช่องมีรูปดาวแปดแฉกสีขาว
Tino Rangatiratanga Maori sovereignty movement flag.svg พ.ศ. 2533 - ธงติโน รังกาติราตังกา (en:Tino rangatiratanga) ธงพื้นดำ-แดง มีแถบสีขาวบิดเกลียวแบ่งกลางธง ธงนี้เป็นธงของชนเผ่าเมารีอย่างไม่เป็นทางการ
NZ-Takitimu-Flag.svg ตัวอย่างธงของชนเผ่าเมารี ธงเรือพลเรือนสหราชอาณาจักร (พื้นสีแดง) ประกอบกับชื่อเผ่าเมารีที่ด้านปลายธง ใช้ในบางชนเผ่า

ธงกีฬา[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ การใช้ คำอธิบาย
Flag of Australasian team for Olympic games.svg พ.ศ. 2451 - 2455 ธงของทีมกีฬาออสตราเลเชีย ในการแข่งขันกีฬาโอลิกปิกฤดูร้อนปี 1908 และ 1912 ธงเรือรัฐบาลสหราชอาณาจักร มีภาพโล่รูปดาวกางเขนใต้ภายใต้มงกุฎบรรจุอยู่ในวงกลม
พ.ศ. 2537 ธงคณะกรรมการโอลิมปิกนิวซีแลนด์ A white flag with a depiction of the silver fern superimposed on the five ringed emblem of the International Olympic Committee
Silver fern flag.svg พ.ศ. 2530 (?) ธงออลแบล็ค, ทีมกีฬารักบี้ของนิวซีแลนด์. ธงพื้นสีดำ กลางธงมีรูปใบเฟิร์นสีเงิน

ธงแบบอื่นมีการออกแบบให้เป็นธงใหม่ของนิวซีแลนด์ แต่ไม่ใช่ธงราชการ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ การใช้ คำอธิบาย
Koru flag.svg พ.ศ. 2526 ธงโกรู (Koru Flag) (ออกแบบโดย Friedensreich Hundertwasser) ธงพื้ขาว มีลายขดสีเขียว (Koru)
Tino Rangatiratanga Maori sovereignty movement flag.svg พ.ศ. 2533 - ธงติโน รังกาติราตังกา (en:Tino rangatiratanga) ธงพื้นดำ-แดง มีแถบสีขาวบิดเกลียวแบ่งกลางธง ธงนี้เป็นธงของชนเผ่าเมารีอย่างไม่เป็นทางการ
Kyle Lockwood's New Zealand Flag.svg พ.ศ. 2548 แบบธงที่ออกแบบโดย คีล ล็อกวู้ด (Kyle Lockwood's Flag) ธงสีแดง-ขาว-น้ำเงิน เป็นเครื่องหมายของ "ประชาชนแห่งนิวซีแลนด์" พื้สีน้ำเงินหมายถึงมหาสมุทร สีแดงคือชนเผ่าเมารีและสีเลือดของเหล่าทหาร สีขาวหมายถึงสมญานามของประเทศ ซึ่งได้ชื่อว่า"ดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาว" ("Land of the Long White Cloud")
Proposed new New Zealand flag with Union Jack.svg พ.ศ. 2550 ธงบลูยูเนียนแจ็ค (Blue Union Jack flag) แบบธงส่วนใหญ่ที่มีการเสนอให้เป็นธงชาตินิวซีแลนด์ใหม่นั้น ส่วนใหญ่จะลบภาพธงชาติสหราชอาณาจักรออกไป มีอยู่น้อยแบบมากที่คงส่วนของธงชาติดังกล่าวไว้ เพื่อแสดงว่านิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในมรดกของงสหราชอาณาจักร ดังเช่นที่ปรากฏในธงนี้

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]