รายชื่อธงในประเทศเกาหลีใต้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายการต่อไปนี้เป็นบรรดาธงซึ่งใช้ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ธงชาติ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
Flag of Korea (1882-1910).svg ค.ศ. 1882 - 1910 ธงชาติสมัยจักรวรรดิเกาหลี ธงแทกึกกีรุ่นแรก ลักษณะของวงกลมแทกึกที่ปรากฏในธงนี้ (ตีพิมพ์ในหนังสือธงของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเมื่อ ค.ศ. 1882) ต่างจากที่ปรากฏในธงชาติสาธารณรัฐเกาหลีปัจจุบัน เครื่องหมายขีดตามคัมภีร์อี้จิงที่ปรากฏบนมุมธงแต่ละมุมนั้น ยังไม่มีการกำหนดไว้ชัดเจนและแน่นอน จนกว่าจะมีการแก้ไขในปี ค.ศ. 1948 อันเป็นปีก่อตั้งสาธารณรัฐเกาหลี
Flag of South Korea.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 1948 - ธงชาติสาธารณรัฐเกาหลี ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีขาว กลางธงมีรูปวงกลมแทกึกสีแดง-น้ำเงิน ตามตำแหน่งมุมธงแต่ละมุมมีรูปขีดสามเส้นรูปแบบต่างๆ รวม 4 แบบ ธงนี้มีชื่อเฉพาะว่า "แทกึกกี"

ธงของรัฐบาล[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
Presidential Standard of the Republic of Korea.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 1967 ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี
Standard of the Prime Minister of the Republic of Korea.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 1988 ธงประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
Flag of the Government of the Republic of Korea.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 1988 ธงสัญลักษณ์ของรัฐบาล

ธงทหาร[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
ธงกระทรวงกลาโหม
Flag of the Republic of Korea Army.svg ธงกองทัพบก ธงพื้นสีขาว ครึ่งล่างสีน้ำเงิน กลางธงมีตราราชการกองทัพบก
Naval Jack of South Korea.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 1955 ธงฉานกองทัพเรือ ธงพื้นสีน้ำเงิน ที่มุมธงบนด้านคันธงเป็นพื้นสีขาวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในมีตรากองทัพเรือ ซึ่งเป็นภาพวงกลมแทกึกสีแดง-น้ำเงินซ้อนทับรูปสมอเรือไขว้
Flag of the Republic of Korea Marine Corps.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 1951 ธงนาวิกโยธิน ลักษณะเดียวกันกับธงนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา กลางธงมีตราราชการนาวิกโยธิน.
Roundel of South Korea.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 2005 - เครื่องหมายสีธงชาติ (en:Roundel) ของกองทัพอากาศ
수자기.png

ธงเขตการปกครอง[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย

ดูเพิ่ม[แก้]