รายชื่อธงในประเทศเกาหลีใต้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายการต่อไปนี้เป็นบรรดาธงซึ่งใช้ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ธงชาติ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
สิงหาคม 15, 1948 – 15 ตุลาคม ค.ศ. 1949 สาธารณรัฐที่ 1. แบบธงนั้นได้รับการออกแบบโดยรัฐสภาแห่งชาติ สมัยที่ 1.
ตุลาคม 15, 1949 – ตุลาคม ค.ศ. 1997 สาธารณรัฐที่ 2-สาธารณรัฐที่ 6. แบบธงนั้นได้รับการออกแบบโดย กระทรวงศึกษา และ วัฒนธรรม เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 1949. โดยเพิ่มความเข้มของสีในวงกลม"แทกึก".
ตุลาคม ค.ศ. 1997 – 2011 สาธารณรัฐที่ 6. รัฐบาลได้กำหนดระดับค่าสีที่ใช้ ตามคำสั่งประธานาธิบดี เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 1997.
ค.ศ. 2011 – ปัจจุบัน สาธารณรัฐที่ 6. ค.ศ. 2011 รัฐบาลได้กำหนดระดับค่าสีที่ใช้ให้อ่อนลง.

ธงของรัฐบาล[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
ตั้งแต่ ค.ศ. 1967 ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี
ตั้งแต่ ค.ศ. 1988 ธงประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ตั้งแต่ ค.ศ. 1988 ธงสัญลักษณ์ของรัฐบาล

ธงทหาร[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
ตั้งแต่ ค.ศ. 1948 ธงกระทรวงกลาโหม
ตั้งแต่ ค.ศ. 1946 ธงกองทัพบก ธงพื้นสีขาว ครึ่งล่างสีน้ำเงิน กลางธงมีตราราชการกองทัพบก
ตั้งแต่ ค.ศ. 1955 ธงฉานกองทัพเรือ ธงพื้นสีน้ำเงิน ที่มุมธงบนด้านคันธงเป็นพื้นสีขาวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในมีตรากองทัพเรือ ซึ่งเป็นภาพวงกลมแทกึกสีแดง-น้ำเงินซ้อนทับรูปสมอเรือไขว้
ตั้งแต่ ค.ศ. 1951 ธงนาวิกโยธิน ลักษณะเดียวกันกับธงนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา กลางธงมีตราราชการนาวิกโยธิน.
ตั้งแต่ ค.ศ. 1952 ธงของกองทัพอากาศ
ตั้งแต่ ค.ศ. 1968 ธงกองกำลังสำรอง
ธงตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงิน กลางธงมีรูปตราราชการตำรวจแห่งชาติ

ธงหมายยศทหาร[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ การใช้ คำอธิบาย
กระทรวงกลาโหม
ตั้งแต่ พ.ศ. ธงหมายยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ธงหมายยศผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ประธานคณะเสนาธิการทหาร
ตั้งแต่ พ.ศ. ธงหมายยศประธานคณะเสนาธิการทหาร
กองทัพบก และ นาวิกโยธิน
ธงหมายยศเสนาธิการทหารบก
ธงหมายยศผู้บัญชาการนาวิกโยธิน
ตั้งแต่ พ.ศ. ธงหมายยศพลเอก (ผู้บัญชาการ และ เสนาธิการ)
ธงหมายยศพลเรือโท
ธงหมายยศพลตรี
ธงหมายยศพลจัตวา
กองทัพเรือ
ตั้งแต่ พ.ศ. ธงหมายยศเสนาธิการทหารเรือ
ธงหมายยศพลเรือเอก (ผู้บัญชาการ และ เสนาธิการ)
ธงหมายยศพลเรือโท
ธงหมายยศพลเรือตรี
ธงหมายยศพลเรือจัตวา
กองทัพอากาศอินเดีย
ตั้งแต่ พ.ศ. ธงหมายยศเสนาธิการทหารอากาศ
ธงหมายยศพลอากาศเอก (ผู้บัญชาการ และ เสนาธิการ)
ธงหมายยศพลอากาศโท
ธงหมายยศพลอากาศตรี
ธงหมายยศพลอากาศจัตวา

ธงเขตการปกครอง[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย

ดูเพิ่ม[แก้]