ธงชาติสาธารณรัฐโซเวียต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ธงชาติสาธารณรัฐโซเวียต (รัสเซีย: Флаги союзных республик СССР; อังกฤษ: Flags of the Soviet Republicsเป็นธงพื้นสีแดง มีรูปค้อนเคียวสีทอง ซึ่งหมายถึงลัทธิคอมมิวนิสต์ ซึ่งถือได้ว่ามีรูปแบบที่ใกล้เคียงกับธงชาติสหภาพโซเวียตมาก ตารางธงเบื้องล่างนี้ แสดงภาพธงชาติของบรรดาสาธารณรัฐโซเวียตต่างๆ ที่ใช้สืบมาจนถึงการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ใน พ.ศ. 2534

ประวัติ[แก้]

เมื่อเบลารุสและยูเครนเข้ามาเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งขององค์การสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2488 ธงสีแดงของพวกเขามีเพียงชื่อยู่มุมบนด้านซ้ายเท่านั้นทีจะแยกแยะจากธงชาติของประเทศอื่นๆได้

ในเดือนกุมภาพันธ์ปี พ.ศ. 2490 สหประชาชาติได้เรียกร้องให้สหภาพโซเวียตมีมติให้แต่ละสาธารณรัฐที่ได้พัฒนาและนำธงชาติใหม่มาใช้ ทางสหภาพโซเวียตเห็นด้วยที่จะมีธงชาติประจำแต่ละรัฐ โดยให้พื้นหลักเป็นเป็นธงพื้นสีแดง มีรูปค้อนเคียวสีทอง ตามแบบธงชาติสหภาพโซเวียตและให้แต่ละรัฐใส่สัญลักษณ์หรือแถบสีเพื่อแสดงเอกลักษณ์ประจำรัฐนั้นๆ หลังจากการแข่งขันประกวดธงชาติประจำแต่ละรัฐ ที่ดีที่สุดในปี พ.ศ. 2492-พ.ศ. 2497 ของสาธารณรัฐ 16 ยูเครนและเบียโลรัสเซีย (เบลารุส)เป็นรัฐแรกที่นำธงมาใช้ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2493 และ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2494 ตามลำดับและรัฐสุดท้ายคือรัสเซียนำธงใน 9 มกราคม พ.ศ. 2497[1]

หลังจากสลายตัวของสหภาพโซเวียตในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2534มีเพียงคาซัคสถาน คีร์กีสถาน ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถานและยูเครนที่ยังใช้ธงสาธารณรัฐโซเวียตจนถึงปี พ.ศ. 2535

ธงชาติสาธารณรัฐโซเวียตในรุ่นปรับปรุงครั้งสุดท้ายมีดังนี้

สาธารณรัฐ ธง วันที่นำมาใช้ บทความหลัก ลักษณะ ธงในปัจจุบัน
รัสเซีย
7 มกราคม พ.ศ. 2497 ธงชาติสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย ธงพื้นสีแดง มีรูปค้อนเคียวสีทอง มีแถบสีฟ้าที่ด้านติดคันธงยาวตลอดด้านกว้างซึ่งมีความยาวเป็นหนึ่งในแปดของธง

ธงชาติรัสเซีย
ยูเครน
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2493 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครน ธงพื้นสีแดง มีรูปค้อนเคียวสีทอง มีแถบสีฟ้าที่ด้านใต้ธงตลอดความยาวเป็นหนึ่งในสามของธง

ธงชาติยูเครน
เบียโลรัสเซีย
25 ธันวาคม พ.ศ. 2494 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซีย ธงพื้นสีแดง มีรูปค้อนเคียวสีทอง มีแถบ แถบล่างสีเขียวกว้าง 1 ใน 3 ส่วนของความกว้างธง มีลวดลายประจำชาติเบียโลรัสเซียประดับไว้ที่ด้านติดคันธง (สีขาวบนพื้นแดง) ความกว้าง 1 ใน 9 ส่วนของความยาวธง

ธงชาติเบลารุส
อุซเบกิสถาน
25 สิงหาคม พ.ศ. 2495 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอุซเบก ธงพื้นสีแดง มีรูปค้อนเคียวสีทอง กลางธงมีแถบสีฟ้าขอบสีขาวพาดผ่าน

ธงชาติอุซเบกิสถาน
คาซัคสถาน
24 มกราคม พ.ศ. 2496 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคาซัค ธงพื้นสีแดง มีรูปค้อนเคียวสีทอง กลางธงมีแถบสีฟ้าพาดผ่าน

ธงชาติคาซัคสถาน
จอร์เจีย
11 เมษายน พ.ศ. 2494 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตจอร์เจีย ธงพื้นสีแดง มีรูปค้อนเคียวสีแดงและดาวแดงอยู่ภายในดวงอาทิตย์สีฟ้า ซึ่งเปล่งรัศมีออกเป็นแนวกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ถัดมาทางด้านข้างแนวกรอบสี่เหลี่ยมนั้นมีแถบสีฟ้าพาดตามแนวนอนบนพื้นสีแดง

ธงชาติจอร์เจีย
อาเซอร์ไบจาน
7 ตุลาคม พ.ศ. 2495 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอาเซอร์ไบจาน ธงพื้นสีแดง มีรูปค้อนเคียวสีทอง ตอนล่างของธงนั้นเป็นแถบแนวนอนสีน้ำเงินกว้างประมาณ 1 ใน 4 ของความกว้างธง

ธงชาติอาเซอร์ไบจาน
ลิทัวเนีย
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลิทัวเนีย ธงพื้นสีแดง มีรูปค้อนเคียวสีทอง ตอนล่างมีแถบเล็กสีขาวซ้อนอยู่บนแถบสีเขียว

ธงชาติลิทัวเนีย
มอลเดเวีย
31 มกราคม พ.ศ. 2495 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตมอลเดเวีย ธงพื้นสีแดง มีรูปค้อนเคียวสีทอง ที่กลางธงมีแถบสีเขียวพาดยาวตามแนวนอน กว้างเป็น 2 ใน 8 ของความกว้างธง

ธงชาติมอลโดวา
ลัตเวีย
17 มกราคม พ.ศ. 2496 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลัตเวีย ธงพื้นสีแดง มีรูปค้อนเคียวสีทอง มีแถบคลื่นสีน้ำเงินโดยมีแถบเล็กสีขาว-น้ำเงิน-ขาว วางซ้อน

ธงชาติลัตเวีย
เคอร์กิเซีย
22 ธันวาคม พ.ศ. 2495 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคีร์กีซ ธงพื้นสีแดง มีรูปค้อนเคียวสีทอง กลางธงมีแถบสีน้ำเงินพาดผ่านตามแนวนอน ซึ่งตอนกลางแถบดังกล่าวนั้น มีแถบสีขาวพาดทับอีกทีหนึ่ง

ธงชาติคีร์กีซสถาน
ทาจิกิสถาน
20 มีนาคม พ.ศ. 2496 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตทาจิก ธงพื้นสีแดง มีรูปค้อนเคียวสีทอง กลางธงมีแถบใหญ่สีขาวและแถบเล็กสีเขียวพาดผ่านตามแนวนอน

ธงชาติทาจิกิสถาน
อาร์มีเนีย
17 ธันวาคม พ.ศ. 2495 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอาร์มีเนีย ธงพื้นสีแดง มีรูปค้อนเคียวสีทอง กลางธง มีแถบแนวนอนสีน้ำเงินพาดผ่านผืนธง

ธงชาติอาร์มีเนีย
เติร์กเมเนีย
1 สิงหาคม พ.ศ. 2496 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเติร์กเมน ธงพื้นสีแดง มีรูปค้อนเคียวสีทอง มีแถบสีฟ้า 2 แถบพาดผ่านกลางธงตามแนวนอน

ธงชาติเติร์กเมนิสถาน
เอสโตเนีย
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเอสโตเนีย ธงพื้นสีแดง มีรูปค้อนเคียวสีทอง มีแถบคลื่นซึ่งปลายแหลมของคลื่นชี้ขึ้นบน โดยสีนำงินโดยมีแถบเล็กสีขาว-นำเงิน-ขาว วางซ้อน ซึ่งแถบสีวางที่ด้านล่างธง.

ธงชาติเอสโตเนีย
คารีโล-ฟินนิช[2]
3 มีนาคม พ.ศ. 2496 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคารีโล-ฟินนิช ธงพื้นสีแดง มีรูปค้อนเคียวสีทอง ตอนล่างของธงเป็นแถบสีฟ้าและแถบสีเขียวพาดไปตามความยาวของธง

ธงชาติสาธารณรัฐคาเรลียา
(เขตการปกครองของประเทศรัสเซีย)

ธงชาติสาธารณรัฐโซเวียตอายุสั้น[แก้]


ธงชาติ
สาธารณรัฐสหพันธ์สังคมนิยมโซเวียต
ทรานส์คอเคเชีย

(พ.ศ. 2465-2479)

อ้างอิง[แก้]

  1. Государственные флаги РСФСР
  2. The Karelo-Finnish SSR was a short-lived Union Republic formed in 1940 from the Karelian ASSR with territory ceded from Finland in the Winter War. In 1956, it was demoted back to an ASSR within the RSFSR.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]