รายชื่อธงในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้คือรายชื่อธงต่างๆ ในประเทศไทย

ธงชาติและธงที่มีความหมายถึงชาติ[แก้]

ดูบทความหลักที่: ธงชาติไทย
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
Flag of Thailand.svg
พ.ศ. 2460 - ปัจจุบัน
ธงไตรรงค์ ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 6 ส่วน ยาว 9 ส่วน แบ่งเป็นแถบริ้วห้าแถบ แถบกลางสีน้ำเงินกว้าง 2 ส่วน แถบสีแดงและสีขาวชั้นนอกกว้างแถบละ 1 ส่วน
Naval Ensign of Thailand.svg
พ.ศ. 2460 - ปัจจุบัน
ธงราชนาวี ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ ตรงกลางเป็นวงกลมสีแดง มีรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นหันหน้าเข้าเสา

ธงพระอิสริยยศและธงผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
King's Standard of Thailand.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2453 ธงมหาราช เป็นรูปสี่เหลี่ยมสีเหลืองเข้ม ตรงกลางมีตราแผ่นดิน ใช้สำหรับองค์พระมหากษัตริย์
Queen's Standard of Thailand.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2453 ธงราชินี คล้ายธงมหาราช แต่ตอนปลายตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว ลึก 1 ใน 3 ส่วนของความยาวของผืนธง ใช้สำหรับสมเด็จพระราชินี
Boromrajawong Yai Flag of Thailand.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ธงบรมราชวงศ์ ตอนปลายเป็นสีขาบตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวลึก 1 ใน 3 ส่วนของความยาวของผืนธงสีเหลือง ตรงกลางเป็นสีน้ำเงินแก่ และในสีน้ำเงินแก่มีรูปมงกุฎขัตติยราชนารีประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า 2 ชั้นเหนือตั่ง และมีตั่งลดตั้งฉัตรกลีบบัว 5 ชั้น อยู่สองข้าง ซึ่งเป็นสีเหลืองเข้ม ใช้สำหรับสมเด็จพระบรมราชชนนี
Crown Prince's Standard of Thailand.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2453 ธงเยาวราชฝ่ายหน้า คล้ายธงมหาราช แต่ความกว้างไม่เกิน 60 เซนติเมตร อยู่บนสี่เหลี่ยมจตุรัสสีน้ำเงินเข้ม ใช้สำหรับสมเด็จพระยุพราช
Consort of Crown Prince's Standard of Thailand.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2453 ธงเยาวราชฝ่ายใน คล้ายธงเยาวราชฝ่ายหน้า แต่ตอนปลายเป็นสีขาบตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวลึก 1 ใน 3 ส่วนของความยาวของผืนธง ใช้สำหรับพระวรชายาแห่งสมเด็จพระยุพราช
Male Royalty's Standard of Thailand.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2453 ธงราชวงศ์ฝ่ายหน้า คล้ายธงเยาวราชใหญ่ แต่มีลักษณะเป็นวงกลม ใช้สำหรับพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอหรือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ แห่งพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล
Female Royalty's Standard of Thailand.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2453 ธงราชวงศ์ฝ่ายใน คล้ายธงราชวงค์ฝ่ายหน้า แต่ตอนปลายเป็นสีขาบตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวลึก 1 ใน 3 ส่วนของความยาวของผืนธง ใช้สำหรับพระราชธิดาของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอหรือสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ แห่งพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล
Regent flag-thailand.png ตั้งแต่ พ.ศ. 2479 ธงผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นธงสีขาว ตรงกลางของผืนธงมีอาร์มสีเหลือง กว้าง 1 ใน 3 ส่วนของความกว้างของผืนธง ภายในอาร์มสีเหลืองมีอาร์มสีธงชาติกว้าง 3 ใน 5 ส่วนของความกว้างของอาร์มสีเหลือง เหนืออาร์มมีตราแผ่นดินขนาดเท่าอาร์มสีเหลือง ใช้เป็นเกียรติยศของผู้ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

ธงประจำพระองค์[แก้]

ดูบทความหลักที่: ธงประจำพระองค์
ภาพธง ใช้สำหรับ ลักษณะ
Royal Flag of King Rama X.svg สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ธงสีเหลือง ตราพระปรมาภิไธยย่อ ว.ป.ร. มีอุณาโลมเลข ๑๐ ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี
Royal Flag of Queen Sirikit .svg สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ธงสีฟ้า ตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ภายใต้พระมหามงกุฎ
Royal Flag of Princess Maha Chakri Sirindhorn.svg สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ธงสีม่วง ตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ธ. ภายใต้พระชฎาไม่มีกรรเจียกจอน
Royal Flag of Princess Chulabhorn Walailak.png สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ธงสีแสด ตราพระนามย่อ จ.ภ. ภายใต้พระจุลมงกุฎ
Royal Flag of Princess Ubolratana Rajakanya.png ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ธงสีแสดแดง ตราพระนามย่อ อ.ร.
Royal Flag of Princess Soamsavali.png พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ธงสีม่วง ตราพระนามย่อ ส.ส. ยอดพระนามาภิไธยย่อเป็นรูปอุณาโลม
Royal Flag of Princess Bajrakitiyabha.png พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ธงสีแสด ตราพระนามย่อ พ.ภ.
Royal Flag of Princess Sirivannavari Nariratana.png พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ธงสีแสด ตราพระนามย่อ ส.ร.
Royal Flag of Prince Dipangkorn Rasmijoti.png พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ธงสีฟ้า ตราพระนามย่อ ท.ป.
Royal Flag of Princess Siribhachudhabhorn.png พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ธงสีฟ้า ตราพระนามย่อ ส.ภ.
ธงตราสัญลักษณ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ.png พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ธงสีม่วงทั้งผืน ตราพระนามย่อ อ.ก.

ธงในตำแหน่งราชการ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
Ambassador Flag of Thailand.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2470 ธงราชทูต คล้ายธงไตรรงค์ แต่ตรงกลางมีวงกลมสีขาบขนาดกว้าง 4 ส่วนของธง (วงกลมจดสีเหลี่ยมสีแดงพอดี) ตรงกลางมีรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นหันหน้าเข้าหาเสา
Consular Flag of Thailand.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2470 ธงกงสุล คล้ายธงราชทูต แต่ช้างเผือกตรงกลางไม่ทรงเครื่องต้น
Flag of the Prime Minister of Thailand.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ธงนายกรัฐมนตรี ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 5 ส่วน ยาว 6 ส่วน พื้นธงสีขาว ตรงกลางของผืนธงมีรูปวงกลมมีเส้นรอบวงเป็นเส้นคู่ ตรงกลางของวงกลมมีตราราชสีห์กับคชสีห์ประคองพานรัฐธรรมนูญภายใต้พระมหามงกุฎ รูปเหล่านี้เป็นสีแดงยกเว้นพระมหามงกุฎเป็นสีเหลือง กำหนดให้ใช้ครั้งแรก พ.ศ. 2479 แบบที่ใช้ในปัจจุบันเป็นไปตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522
Flag of the Prime Minister of Thailand (1943-1979).svg พ.ศ. 2486 - 2522 ธงนายกรัฐมนตรี ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 5 ส่วน ยาว 6 ส่วน พื้นธงสีขาว ตรงกลางของผืนธงมีตราราชสีห์กับคชสีห์ประคองพานรัฐธรรมนูญภายใต้พระมหามงกุฎ
Flag of the Prime Minister of Thailand (1936-1939).svg พ.ศ. 2475 - 2486 ธงนายกรัฐมนตรี ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 5 ส่วน ยาว 6 ส่วน พื้นธงสีขาว ตรงกลางของผืนธงมีตราราชสีห์กับคชสีห์ประคองโล่ธงไตรรงค์
Flag of the Thai Defence Minister.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2479 ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 5 ส่วน ยาว 6 ส่วน พื้นธงสีขาว ตรงกลางของผืนธงมีรูปจักรสีแดง 8 แฉก และมีสมอสีขาบสอดวงจักร ด้านซ้ายและด้านขวาของรูปจักรมีรูปปีกนกกางเป็นสีฟ้า อยู่ภายใต้พระมหามงกุฎสีเหลือง

ธงทหาร[แก้]

ธงชัยเฉลิมพล*[แก้]

ดูบทความหลักที่: ธงไชยเฉลิมพล
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
ธงชัยเฉลิมพลหน่วยทหารบก (มีคันธง).svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2479 ธงชัยเฉลิมพลทหารบก ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างด้านละ 70 เซนติเมตร ตรงกลางของผืนธงมีอุณาโลมทหารบกและมีชื่อหน่วยทหารสีแดงขลิบริมสีเหลือง เป็นแถวโค้งโอบใต้อุณาโลมทหารบก ผืนธงมุมบนด้านที่ติดกับคันธงมีรูปพระมหามงกุฎและเลขหมายประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานเป็นตัวเลขไทยสีเหลือง ภายใต้พระมหามงกุฎมีพระปรมาภิไธยย่อสีแดงขลิบริมสีเหลืองรัศมีสีฟ้า ขอบธงด้านที่ติดกับคันธงสีแดงเข้มมีเกลียวเชือกสีแดงสลับน้ำเงิน ด้านอื่นมีแถบจีบสีเหลือง กว้าง 2 เซนติเมตร ซึ่งก่อนหน้า พ.ศ. 2500 ใช้ตราอุณาโลมทหารบกอีกแบบหนึ่ง ซึ่งมีคำขวัญจารึกไว้ว่า "สละชีพเพื่อชาติ" แบบธงปัจจุบันเป็นแบบตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522
Royal Thai Navy Unit Colour (with staff).svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2479 ธงชัยเฉลิมพลทหารเรือ ลักษณะเหมือนกันเกือบทุกประการกับธงฉานของกองทัพเรือไทยแต่มีขอบธงด้านที่ติดกับคันธงสีแดงเข้มมีเกลียวเชือกสีแดงสลับน้ำเงิน ด้านอื่นมีแถบจีบสีเหลือง กว้าง 2 เซนติเมตร
ธงชัยเฉลิมพลหน่วยทหารอากาศ (มีคันธง).svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2479 ธงชัยเฉลิมพลทหารอากาศ ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างด้านละ 70 เซนติเมตร ตรงกลางของผืนธงมีดวงกลมสีฟ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 2 ใน 3 ส่วนของความกว้างของผืนธง ภายในดวงกลมมีอุณาโลมทหารอากาศ และมีชื่อหน่วยทหารสีแดงขลิบริมสีเหลืองเป็นแถวโค้งโอบใต้ดวงกลมสีฟ้า ผืนธงมุมด้านบนที่ติดกับคันธงมีรูปพระมหามงกุฎและเลขหมายประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานเป็นตัวเลขไทยสีเหลือง ภายใต้พระมหามงกุฎมีพระปรมาภิไธยย่อสีแดงขลิบริมสีเหลืองรัศมีสีฟ้า และมีขอบธงด้านที่ติดกับคันธงสีแดงเข้มมีเกลียวเชือกสีแดงสลับน้ำเงิน ด้านอื่นมีแถบจีบสีเหลืองกว้าง 2 เซนติเมตร ซึ่งแบบธงปัจจุบันเป็นแบบตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522
Colour of the 1st Battalion, 1st Infantry Regiment, King's Own Bodyguards (with staff).svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2496 ธงชัยเฉลิมพลทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่กว้าง 70 เซนติเมตร ยาว 105 เซนติเมตร ตรงกลางของผืนธงมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดงกว้าง 35 เซนติเมตร ยาว 52.5 เซนติเมตร ภายในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้มีรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นหันหน้าเข้าหาคันธง ผืนธงมุมบนด้านที่ติดกับคันธงมีรูปพระมหามงกุฎและเลขหมายประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานเป็นตัวเลขไทยสีเหลือง ภายใต้พระมหามงกุฎมีพระปรมาภิไธยย่อสีเหลือง และมีชื่อหน่วยทหารสีเหลืองเป็นแถวโค้งโอบใต้พระปรมาภิไธยย่อ และมีขอบธงด้านที่ติดกับคันธงสีแดงเข้มมีเกลียวเชือกสีแดงสลับน้ำเงิน ด้านอื่นมีแถบจีบสีเหลืองกว้าง 2 เซนติเมตร ซึ่งใช้พระราชทานครั้งแรกแก่กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในวันราชวัลลภ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 รับรองเป็นธงในพระราชบัญญัติเมื่อ พ.ศ. 2522

หมายเหตุ[แก้]

  • ธงชาติทั้งหมดนี้จะมีขอบธงด้านที่ติดกับคันธงเป็นสีแดงเข้ม และมีเกลียวเชือกสีแดงสลับน้ำเงิน

ธงในราชการทหารเรือ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
Naval Ensign of Thailand.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2460 ธงราชนาวี คล้ายธงราชทูต แต่ดวงกลมหลังรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นเป็นสีแดง
Naval Jack of Thailand.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2460 ธงฉาน คล้ายธงไตรรงค์ แต่ตรงกลางมีเครื่องหมายกองทัพเรือไทยเป็นสีเหลือง

ธงประจำกองทัพ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
Flag of the Royal Thai Army.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ธงประจำกองทัพบก ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน พื้นธงสีแดง ตรงกลางของผืนธงมีรูปเครื่องหมายกองทัพบกเป็นสีเหลือง
Royal Thai Navy Flag.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ธงประจำกองทัพเรือ ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 6 ส่วน ยาว 9 ส่วน พื้นธงสีขาบ ตรงกลางของผืนธงมีดวงกลมสีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 4 ใน 6 ส่วนของความกว้างของผืนธง ภายในวงกลมมีรูปเครื่องหมายกองทัพเรือไทย ซึ่งเดิมเรียกชื่อว่า "ธงประจำกระทรวงทหารเรือ" ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นธงประจำกองทัพเรือ หลังมีการยุบกระทรวงทหารเรือและแปรสภาพหน่วยเป็น "กองทัพเรือ"
Flag of the Royal Thai Air Force.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ธงประจำกองทัพอากาศ ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน พื้นธงสีฟ้า ตรงกลางของผืนธงมีรูปเครื่องหมายกองทัพอากาศเป็นสีเหลือง

ธงแสดงตำแหน่ง[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
Flag for Commander-in-Chief of the Royal Thai Army.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ธงผู้บัญชาการทหารบก ลักษณะคล้ายธงประจำกองทัพบก แต่มีรูปดาวสีเหลือง 5 ดวงโค้งอยู่ข้างล่าง
Flag for Commander-in-Chief of the Royal Thai Navy.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2440 ธงผู้บัญชาการทหารเรือ ลักษณะคล้ายธงประจำกองทัพเรือ แต่ภายนอกตราของกองทัพเรือไม่มีวงกลม ซึ่งเดิมเรียกชื่อว่า "ธงเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ" ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นธงผู้บัญชาการทหารเรือ หลังมีการยุบกระทรวงทหารเรือและแปรสภาพหน่วยเป็น "กองทัพเรือ"
Flag for Commander-in-Chief of the Royal Thai Air Force.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ธงผู้บัญชาการทหารอากาศ ลักษณะคล้ายธงประจำกองทัพอากาศ แต่ระหว่างหัวปีกมีรูปธงชาติเฉียงอยู่ในอาร์มและตัวเลข ๙ ไทยที่อยู่ในพระมหามงกุฏสีเหลืองเป็นสีขาว

ธงศาสนา[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
Dharmacakra flag (Thailand).svg
ตั้งแต่ พ.ศ. 2501
ธงธรรมจักร รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองแก่ ตรงกลางเป็นรูปพระธรรมจักรสีแดง เป็นธงองค์กรพระพุทธศาสนา และพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย
Christian flag in Thailand.png
ตั้งแต่ พ.ศ. 2531
ธงกางเขน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีขาว ตรงกลางเป็นรูปกางเขนละตินสีแดง เป็นธงองค์กรคริสตจักรคริสต์ศาสนา และคริสต์ศาสนิกชนในประเทศไทย
Flag of Jihad.svg
ตั้งแต่ พ.ศ. 2540
ธงญิฮาด รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีดำหรือเขียว ตรงกลางเป็นอักษรภาษาอาหรับสีขาว ละอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ มุหัมมะดัร รอซูลลุลลอฮฺ หมายถึง ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ และมุหัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ เป็นธงองค์กรคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และชาวมุสลิมในประเทศไทย

ธงในอดีต[แก้]

ธงชาติ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of Thailand (Ayutthaya period).svg
สมัยอยุธยา - พ.ศ. 2398
ธงค้าขาย (ถึง พ.ศ. 2398)
ธงเรือหลวง (ถึง พ.ศ. 2325)
ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดงเกลี้ยง
Flag of Thailand (1782).svg
พ.ศ. 2325 - 2360
ธงเรือหลวง ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดง กลางมีรูปจักรวงใหญ่สีขาว
Flag of Thailand (1817).svg
พ.ศ. 2360 - 2398
ธงเรือหลวง ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดง กลางมีรูปช้างเผือกในวงจักรสีขาว
Flag of Thailand 1855.svg
พ.ศ. 2398 - 2459
ธงชาติ ธงค้าขาย และธงราชการ ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดง กลางมีรูปช้างเผือกเปล่าหันหน้าเข้าหาเสาธง
State Flag of Thailand (1916).svg
พ.ศ. 2459 - 2460
ธงราชการ ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดง กลางมีรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นหันหน้าเข้าหาเสาธง
Flag of Thailand (1916).svg
พ.ศ. 2459 - 2460
ธงค้าขาย ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 6 ส่วน ยาว 9 ส่วน แบ่งเป็นแถบสีขาวสลับแดงห้าแถบ แถบสีแดงและสีขาวชั้นนอกกว้างแถบละ 1 ส่วน แถบสีแดงตรงกลางกว้าง 2 ส่วน

ธงราชการทหาร[แก้]

ธงชัยเฉลิมพล[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
Flag of the Siamese Expeditionary Force in World War I (Obverse).svg

Flag of the Siamese Expeditionary Force in World War I (Reverse).svg
พ.ศ. 2460 ธงชัยเฉลิมพลกองทหารอาสาของไทย ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ธงนี้เป็นธงสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย เพราะเป็นธงไตรรงค์ผืนแรกที่ได้ไปอวดสายตาชาวโลก ในการร่วมรบกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ 1 ภาพบนคือธงด้านหน้า ภาพล่างคือธงด้านหลัง (ตามหลักสากล)

ธงในตำแหน่งราชการ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
Ambassadorial Flag of Siam (1912).svg พ.ศ. 2455 - 2460 ธงราชทูต ธงแดงมีรูปช้างเผือกยืนแท่นทรงเครื่องหันหน้าเข้าหาเสา ที่มุมซ้ายบนมีวงกลมสีขาบบรรจุรูปครุฑกางกรชูพระมหามงกุฎ
Consular Flag of Siam (1912).svg พ.ศ. 2455 - 2460 ธงกงสุล คล้ายธงราชทูตด้านบน แต่ที่เหนือครุฑไม่มีมงกุฎ
Ambassadorial Flag of Siam (1917-1927).svg พ.ศ. 2460 - 2470 ธงสถานทูต ธงไตรรงค์ ตรงกลางมีรูปช้างเผือกเปล่าหันหน้าเข้าหาเสา

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

รัฐบาล
เอกชน