รายชื่อธงในประเทศตุรกี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางข้างล่างนี้แสดงภาพธงต่างๆที่ใช้ในประเทศตุรกี

ธงชาติ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
Flag of Turkey.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 1936 ธงชาติตุรกี ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ธงพื้นสีแดง มีรูปจันทร์เสี้ยว และ ดาวห้าแฉกสีขาว
Flag of Turkey, vertical.svg ธงชาติสำหรับตกแต่ง

ธงประธานาธิบดี[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
Flag of the President of Turkey.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 1925
แก่ไขสัดส่วนธง ค.ศ. 2012
ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี ธงชาติตุรกี ที่มุมบนคันธงมีรูปดาวทอง 20 แฉก ล้อมรอบด้วยดาวห้าแฉกดวงเล็กจำนวน 16 ดวง อนึ่ง ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี (บนเรือ) ใช้ธงรูปสี่หลี่ยมจตุรัส
Standard of General staff of Turkish Armed Forces.svg ธงประธานาธิบดีตุรกี ในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุด ธงสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นขาวขอบสีแดง มีรูปจันทร์เสี้ยวและดาวห้าแฉกสีแดง

ธงราชการ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1919-1937 แสดงสัญชาติศุลกากรตุรกี
Flag of the General Directorate of Customs Protection of Turkey.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 1937
ตั้งแต่ ค.ศ. 1937 แสดงสัญชาติไปรษณีย์ตุรกี ธงพื้นสีขาว มุมบนธงมีธงชาติวาง กลางธงประกอบอักษรตัว "P" (Posta) สีแดง
ตั้งแต่ ค.ศ. 1937 ธงแสดงสัญชาติหน่วยกักกันตุรกี ธงพื้นสีเหลือง มุมบนธงมีธงชาติวาง

ธงทหาร[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ธงศึกกองทัพตุรกี
ธงประจำกองทัพตุรกี
ธงประจำกระทรวงกลาโหมแห่งชาติ
ธงประจำกองทัพบก
ธงประจำกองทัพเรือ
ธงประจำกองทัพอากาศ
ธงประจำเหล่าทหารตำรวจ
ธงประจำหน่วยยามฝั่ง
ธงประจำรักษาความปลอดภัย

ธงหมายยศ[แก้]

ทหารบก[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
Flag of Turkish Land Forces Command.svg ธงผู้บัญชาการทหารบกตุรกี
Flag of Turkish Land Forces Army Command.svg ธงผู้บัญชาการ
ธงผู้บัญชาการกองพล
ธงผู้บัญชาการกองพลน้อย
ธงผู้บังคับการกรม
ธงผู้บังคับการกองพัน
ธงผู้บัญชาการกองพลสนับสนุน
ธงผู้บัญชาการกองพลน้อยสนับสนุน

ทหารเรือ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
Flag of Turkish Naval Forces Command.PNG ค.ศ. 1925 ธงผู้บัญชาการทหารเรือ
Flag of Turkish Fleet Admiral.png ค.ศ. 1937 ธงจอมพลเรือ
Flag of Turkish Admiral.png ค.ศ. 1924 ธงพลเรือเอก
Flag of Turkish Vice Admiral.png ธงพลเรือโท
Flag of Turkish Rear Admiral (UH).png ธงพลเรือตรี (ระดับสูง)
Flag of Turkish Rear Admiral (LH).png ธงพลเรือตรี (ระดับล่าง)
Flag of Turkish Commodore 1st class.png ค.ศ. 1937 ธงพลเรือจัตวา
Flag of Turkish Commodore Captain.png
Flag of Turkish Commodore Commander.png ค.ศ. 1924 ธง
ธงผู้บังคับหมู่เรือ
Flag of Turkish Commander of Naval Base.png ค.ศ. 1937 ธงนาวาเอก (ผู้บัญชาการฐานทัพเรือ) ธงสี่เหลี่ยมจตุรัสสีแดง กลางธงมีรูปสมอสีขาว
ธงผู้บังคับการกองพัน ธงสามเหลี่ยมสีแดง กลางธงมีรูปสมอสีขาว

ทหารอากาศ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
Flag of Turkish Air Force Command.svg ธงผู้บัญชาการทหารอากาศ
Flag of Turkish Air Force Lieutenant-General.svg ธงพลอากาศโท
Flag of Turkish Air Force Major General.svg ธงพลอากาศตรี
Flag of Turkish Air Force Brigadier-General.svg ธงพลอากาศจัตวา
Regiment Command flag (Turkish Air Force).svg ธงผู้บังคับการกรม
Battalion-Fleet Command flag (Turkish Air Force).svg ธงผู้บังคับการกองพัน
ธงผู้บัญชาการหน่วยสนับสนุน
ธงผู้บัญชาการกองพลน้อยสนับสนุน

ทหารตำรวจ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
Flag of Turkish General Command of Gendarmerie.svg ผู้บัญชาการทหารตำรวจ

หน่วยยามฝั่ง[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
Flag of Turkish Coast Guard Commander.svg ธงผู้บัญชาการหน่วยยามฝั่ง
ธงผู้บัญชาการมลฑลยามฝั่ง
ธง
ธงผู้บัญชาการกองการฝึกศึกษาหน่วยยามฝั่ง

ดูเพิ่ม[แก้]