รายชื่อธงในประเทศตุรกี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางข้างล่างนี้แสดงภาพธงต่างๆที่ใช้ในประเทศตุรกี

ธงชาติ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ตั้งแต่ ค.ศ. 1936 ธงชาติตุรกี ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ธงพื้นสีแดง มีรูปจันทร์เสี้ยว และ ดาวห้าแฉกสีขาว
ธงชาติสำหรับตกแต่ง

ธงประธานาธิบดี[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ตั้งแต่ ค.ศ. 1925
แก่ไขสัดส่วนธง ค.ศ. 2012
ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี ธงชาติตุรกี ที่มุมบนคันธงมีรูปดาวทอง 20 แฉก ล้อมรอบด้วยดาวห้าแฉกดวงเล็กจำนวน 16 ดวง อนึ่ง ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี (บนเรือ) ใช้ธงรูปสี่หลี่ยมจตุรัส
ธงประธานาธิบดีตุรกี ในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุด ธงสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นขาวขอบสีแดง มีรูปจันทร์เสี้ยวและดาวห้าแฉกสีแดง

ธงราชการ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1919-1937 แสดงสัญชาติศุลกากรตุรกี
ตั้งแต่ ค.ศ. 1937
ตั้งแต่ ค.ศ. 1937 แสดงสัญชาติไปรษณีย์ตุรกี ธงพื้นสีขาว มุมบนธงมีธงชาติวาง กลางธงประกอบอักษรตัว "P" (Posta) สีแดง
ตั้งแต่ ค.ศ. 1937 ธงแสดงสัญชาติหน่วยกักกันตุรกี ธงพื้นสีเหลือง มุมบนธงมีธงชาติวาง

ธงทหาร[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ธงศึกกองทัพตุรกี
ธงประจำกองทัพตุรกี
ธงประจำกระทรวงกลาโหมแห่งชาติ
ธงประจำกองทัพบก
ธงประจำกองทัพเรือ
ธงประจำกองทัพอากาศ
ธงประจำเหล่าทหารตำรวจ
ธงประจำหน่วยยามฝั่ง
ธงประจำรักษาความปลอดภัย

ธงหมายยศ[แก้]

ทหารบก[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ธงผู้บัญชาการทหารบกตุรกี
ธงผู้บัญชาการ
ธงผู้บัญชาการกองพล
ธงผู้บัญชาการกองพลน้อย
ธงผู้บังคับการกรม
ธงผู้บังคับการกองพัน
ธงผู้บัญชาการกองพลสนับสนุน
ธงผู้บัญชาการกองพลน้อยสนับสนุน

ทหารเรือ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1925 ธงผู้บัญชาการทหารเรือ
ค.ศ. 1937 ธงจอมพลเรือ
ค.ศ. 1924 ธงพลเรือเอก
ธงพลเรือโท
ธงพลเรือตรี (ระดับสูง)
ธงพลเรือตรี (ระดับล่าง)
ค.ศ. 1937 ธงพลเรือจัตวา
ค.ศ. 1924 ธง
ธงผู้บังคับหมู่เรือ
ค.ศ. 1937 ธงนาวาเอก (ผู้บัญชาการฐานทัพเรือ) ธงสี่เหลี่ยมจตุรัสสีแดง กลางธงมีรูปสมอสีขาว
ธงผู้บังคับการกองพัน ธงสามเหลี่ยมสีแดง กลางธงมีรูปสมอสีขาว

ทหารอากาศ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ธงผู้บัญชาการทหารอากาศ
ธงพลอากาศโท
ธงพลอากาศตรี
ธงพลอากาศจัตวา
ธงผู้บังคับการกรม
ธงผู้บังคับการกองพัน
ธงผู้บัญชาการหน่วยสนับสนุน
ธงผู้บัญชาการกองพลน้อยสนับสนุน

ทหารตำรวจ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ผู้บัญชาการทหารตำรวจ

หน่วยยามฝั่ง[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ธงผู้บัญชาการหน่วยยามฝั่ง
ธงผู้บัญชาการมลฑลยามฝั่ง
ธง
ธงผู้บัญชาการกองการฝึกศึกษาหน่วยยามฝั่ง

ดูเพิ่ม[แก้]