รายชื่อธงในคอซอวอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายการต่อไปนี้เป็นธงที่มีการใช้อยู่ในดินแดนคอซอวอ (สถานะความเป็นประเทศของดินแดนนี้ยังเป็นที่ถกเถียง)

ธงราชการ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of Kosovo.svg พ.ศ. 2551—ปัจจุบัน ธงราชการ ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นน้ำเงิน กลางมีรูปแผนที่ของคอซอวอสีทอง และมีดาวห้าแฉกสีขาว 6 ดวงเรียงเป็นแถวโค้งอยู่เบื้องบน สัดส่วนธง 2:3

ธงในราชการ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of Dardania.svg พ.ศ. 2542 - 2550 ธงประธานาธิบดี ธงพื้นน้ำเงิน กลางมีลายตราตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งคอซอวอ สัดส่วนธง 2:3

ธงในอดีต[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of the United Nations.svg พ.ศ. 2542-2551 ธงราชการ ธงองค์การสหประชาชาติ ใช้ในทางราชการของคอซอวอจนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
Flag of Albania.svg พ.ศ. 2534-2543 ธงของขบวนการแบ่งแยกดินแดน (ไม่เป็นทางการ) ธงชาติแอลเบเนีย ใช้โดยขบวนการแบ่งแยกดินแดนเป็นสาธารณรัฐคอซอวอ ในช่วงปี พ.ศ. 2534-พ.ศ. 2543 ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2535 โดยรัฐสภาคู่ขนานของคอซอวอ เพื่อเป็นเครื่องหมายของชนชาติแอลเบเนียในคอซอวอ
Flag of SFR Yugoslav Albanian Minority.svg ทศวรรษที่ พ.ศ. 2493-2533 ธงของชนกลุ่มใหญ่ในคอซอวอ ธงอย่างเป็นทางการของชนชาติแอลเบเนียในประเทศยูโกสลาเวีย

แบบธงที่มีการเสนอเป็นธงชาติ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag proposal Kosovo 2008.svg ไม่มีการใช้ ธงราชการ "รางวัลชนะเลิศ" สัดส่วนธง 2:3 (ภายหลังได้ปรับแบบให้เป็นธงชาติในทางราชการดังปรากฏในปัจจุบัน)
Flag proposal Kosovo 2008-2.png ไม่มีการใช้ ธงราชการ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1" สัดส่วนธง 2:3
Flag proposal Kosovo 2008-3.svg ไม่มีการใช้ ธงราชการ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2" สัดส่วนธง 2:3
Flag of Dardania.svg ไม่มีการใช้ ธงราชการ (ชื่อเฉพาะ: ธงดาร์ดาเนีย - "Dardania" flag) ธงพื้นน้ำเงิน กลางมีลายตราตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งคอซอวอ สัดส่วนธง 2:3