ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อธงในประเทศเซอร์เบีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายการต่อไปนี้เป็นรายการเกี่ยวกับธงที่มีการใช้หรือเคยใช้โดยสาธารณรัฐเซอร์เบียและ/หรือชาวเซิร์บกลุ่มต่างๆ

สาธารณรัฐเซอร์เบีย[แก้]

ธงชาติ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1830 - ค.ศ. 1918
ค.ศ. 2004 -
ธงชาติ ธงพลเรือน และ ธงเรือราษฎร์ ( ) ธงแถบแนวนอนสามแถบ สีแดง-สีน้ำเงิน-สีขาว ธงนี้ถือว่าเป็นธงชาติของชนชาวเซิร์บทั้งมวลด้วย
ค.ศ. 2004 - ธงราชการ และ ธงเรือราชการ () ธงชาติเซอร์เบีย มีรูปตราอาร์มน้อยของเซอร์เบีย

ธงตำแหน่งราชการ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ธงพระอิสริยยศมหาราชสำหรับ "สมเด็จพระราชาธิบดี"
ค.ศ. 1835 - 1839 ราชวงศ์ออร์เบโนวิก ลักษณะอย่างธงชาติแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส กลางธงมีรูปมงกุฎ
ค.ศ. 1858 - 1860 ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นลายตราแผ่นดิน
ค.ศ. 1883 - 1903 ใช้ในรัชสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 Influences:
ค.ศ. 2004 -
ค.ศ. 1902 - 1917 ราชวงศ์คาราดอร์เดวิก ใช้ในรัชสมัยพระเจ้าปีเตอร์ที่ 1
ค.ศ. 2004 -
สาธารณรัฐเซอร์เบีย
ค.ศ. 2004 - ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี
ธงประจำตำแหน่งประธานรัฐสภา

ธงทหาร[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1869 - 1882 ธงชัยกองทัพราชรัฐเซอร์เบีย ธงแถบแนวนอนสามสี สีแดง-น้ำเงิน-ขาว พื้นสี่เหลี่ยมจตุรัส
  • ด้านหน้า มีรูปดาวหกแฉกสีเหลือง 4 ดวง ที่มุมบนคันธง กลางธงมีรูปนักบุญเซนต์แอนดรูว์ (หน่วยทหารราบ)
  • ด้านหลัง ลักษณะอย่างธงราชการ
ค.ศ. 1882 – 1918 ธงชัยกองทัพหลวงเซอร์เบีย ธงแถบแนวนอนสามสี สีแดง-น้ำเงิน-ขาว พื้นสี่เหลี่ยมจตุรัส
  • ด้านหน้า กลางธงมีรูปนักบุญเซนต์แอนดรูว์ (หน่วยทหารราบ)
  • ด้านหลัง กลางธงมีรูปตราแผ่นดินอยู่ภายในวงกลมสีแดง จารึกข้อความในภาษาเซอร์เบียว่า พระผู้เป็นเจ้า, เพื่อสมเด็จพระราชาธิบดี และ ปิตภูมิ (За веру, краља и отачаство)
ค.ศ. 2004 - ธงชัยกองทัพเซอร์เบีย
ค.ศ. 1882 – 1918 ธงชัยประจำกองทัพบกเซอร์เบีย
ค.ศ. 2004 -
ค.ศ. 1912 – 1918 ธงชัยประจำกองทัพอากาศเซอร์เบีย
ค.ศ. 2004 -
กองเรือตรวจการลำน้ำ
ค.ศ. 1836 ธงรัฐนาวี แถบแนวนอนสามแถบ สีแดง-น้ำเงิน-ขาว มีรูปพระจันทร์เสี้ยวประกอบดาวแปดแฉกบนแถบสีแดง กลางธงมีรูปกางเขนเซอร์เบีย รองรับด้วยช่อมะกอก และ ช่อรอเรล.
ค.ศ. 2004 -

มณฑลปกครองตนเองวอยวอดีนา[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 2003 - ธงของมณฑลปกครองตนเองวอยวอดีนา
ค.ศ. 1848 - 1849 ธงของวอยวอดีนาของเซอร์เบีย ธงไตรรงค์ของเซอร์เบีย มีตรานกอินทรีออสเตรียและตราอาร์มของเซอร์เบีย

ธงในอดีต[แก้]

ธงชาติ[แก้]

Flag Date Use Description
ราชรัฐเซอร์เบีย
ค.ศ. 1835 ธงชาติ ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แถบแนวนอนสามแถบ สีแดง-น้ำเงิน-ขาว กลางธงมีรูปกางเขนเซอร์เบีย รองรับด้วยช่อมะกอก และ ช่อรอเรล.
ค.ศ. 1835 - 1882 ธงราชการ ลักษณะอย่างธงชาติ กลางธงมีตรามหาจลัญจกรของเซอร์เบีย.
ค.ศ. 1838 ธงทหาร และ ธงราชนาวี ลักษณะอย่างธงราชการ ที่มุมบนคันธงภายในแถบสีแดง มีรูปดาวแหกแฉกสีขาวจำนวนสี่ดวง เรียงแบบสี่เหลี่ยมจตุรัส
ค.ศ. 1869 - 1872 ธงพลเรือน, ธงเรือราษฎร์ ลักษณะอย่างธงชาติ มีดาวหกแฉกสีเหลืองสามดวงบนแถบสีแดง กลางธงมีตราอาร์มน้อยของเซอร์เบีย.
ราชอาณาจักรเซอร์เบีย
ค.ศ. 1882 – 1918 ธงราชการ ลักษณะอย่างธงชาติ กลางธงมีตรามหาจลัญจกรของเซอร์เบีย.
ค.ศ. 1904 - 1918 ธงทหาร และ ธงราชน่าวี () ลักษณะอย่างธงชาติ กลางธงมีตรามหาจลัญจกรใหญ่ของเซอร์เบีย.
สมัยระหว่างสงคราม (ศตวรรษที่ 20)
ค.ศ. 1918 - 1941 ธงชาติราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย ธงแถบแนวนอนสามแถบ สีน้ำเงิน-ขาว-แดง.
ค.ศ. 1941 - 1944 ธงชาติเซอร์เบียภายใต้การยึดครองของนาซีเยอรมนี ลักษณะอย่างธงชาติ กลางธงมีตราของผู้พิทักษ์แห่งเซอร์เบีย.
ค.ศ. 1941 - 1945 ธงของขบวนการปาร์ติซานชาวเซิร์บ ธงแถบแนวนอนสามแถบ สีแดง-น้ำเงิน-ขาว กลางธงมีรูปดาวแดง.
ค.ศ. 1945 - 1992 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเซอร์เบีย แถบแนวนอนสามแถบ สีแดง-น้ำเงิน-ขาว กลางธงมีรูปดาวแดงขอบเหลือง.
ค.ศ. 1945 - 1992 ธงชาติสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย ธงแถบแนวนอนสามแถบ สีน้ำเงิน-ขาว-แดง กลางธงมีรูปดาวแดงขอบเหลือง.
ค.ศ. 1992 - 2004 ธงชาติสาธารณรัฐเซอร์เบีย
(ในความปกครองของยูโกสลาเวีย)
ธงแถบแนวนอนสามแถบ สีแดง-น้ำเงิน-ขาว.
ค.ศ. 1992 - 2006 ธงชาติเซอร์เบียและมอนเตเนโกร ธงแถบแนวนอนสามแถบ สีน้ำเงิน-ขาว-แดง.
ค.ศ. 1882 - 1918
ค.ศ. 2004 - 2010
ธงชาติเซอร์เบีย
(ธงพลเรือน และ ธงเรือราษฎร์ สมัยราชอาณาจักร)
ธงชาติเซอร์เบีย มีรูปตราอาร์มน้อยของเซอร์เบีย ในสมัยราชอาณาจักร.

การลุกขึ้นสู้ของชาวเซิร์บ[แก้]

Flag Date Use Description
ประมาณ ค.ศ. 1815 ธงในการลุกขึ้นสู้ของชาวเซิร์บครั้งที่สองที่เมืองทาโคโว ธงพื้นสีขาว กากบาทสีแดง.
ประมาณ ค.ศ. 1807 ธงในการลุกขึ้นสู้ของชาวเซิร์บครั้งที่หนึ่ง ธงสองสี สามแถบ แดง-ขาว มีรูปพระอาทิตย์, กางเขนกับดาบ, และ พระจันทร์เสี้ยว.
ประมาณ ค.ศ. 1804 ธงที่ใช้ในการลุกขึ้นสู้ของชาวเซิร์บครั้งที่หนึ่ง ธงของวอยโวดแห่งหนึ่ง ของดินแดนทรีบัลเลีย
ค.ศ. 1513-1524 ธงของราชวงศ์เครอโนเยวิช นกอินทรีสองหัวสีขาว บนธงพื้นสีแดง.
ค.ศ. 1346 - 1371 ธงของจักรวรรดิเซอร์เบีย
(จำลองจากที่ปรากฏในแผนที่โบราณสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 14)
นกอินทรีสองหัวสีแดง บนแผนที่ของแองเจลิโน ดุลเซิร์ท
ค.ศ. 1281 ธงของเซอร์เบียยุคกลาง (ลักษณะโดยสันนิษฐาน) ธงสองสี แถบบน สีแดง กับ แถบล่าง สีนำเงิน
ค.ศ. 1045 - 1204 ธงประจำจักรววรด์ไบเซนไทน์ ธงพื้นสีเหลือง รูปนกอินทรีสองหัวแบบลายเส้นดำ ใช้ในจักรวรรดิ์ไบเซนไทน์.

ชื่อรูปแบบการปกครองอื่นนอกประเทศเซอร์เบีย[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1992- ธงของสาธารณรัฐเซิร์ปสกา สาธารณรัฐเซิร์ปสกาเป็น 1 ใน 2 เขตบริหารหลักของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาในปัจจุบัน
ค.ศ. 1991-1995 ธงของสาธารณรัฐเซอร์เบียนคราจีนา สาธารณรัฐเซอร์เบียนคราจีนาเป็นชื่อรัฐของชาวเซิร์บซึ่งประกาศเอกราชฝ่ายเดียวในประเทศโครเอเชียระหว่าง ค.ศ. 1991 - 1995

ดูเพิ่ม[แก้]